Islamske teme

Svaki čovjek porani i ‘prodaje’ svoju dušu, pa je oslobodi ili upropasti

Moramo znati da je svaki naš dan, svaki sat, svaki naš udisaj i izdisaj, skupocjeni dragulj za koji možemo kupiti riznice koje nikada neće nestati, niti se mogu potrošiti.

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uzvišeni Allah, objavio je u Kur’anu: ”O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne: u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje.” (Es-Saff, 10.-11.) 

Ebu Malik el-Haris ibn Asim el-Eš’ari prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čistoća je pola vjere; riječi el-hamdulillah ispunjavaju mizan (vagu ili tas dobrih djela), a riječi subhanallah i el-hamdulillah ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje. Namaz je svjetlo, sadaka je dokaz, strpljenje je svjetlost, a Kur’an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Svaki čovjek porani i ”prodaje” svoju dušu, pa je oslobodi ili upropasti.” (Muslim) 

Citirani ajet i hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na slikovit način opisuju čovjekov život na ovome svijetu, tako da se stiče dojam da je dunjaluk zapravo jedna velika tržnica na kojoj čovjek ima priliku da ”trguje” ili sa Allahom ili sa šejtanom. 

Trgovina sa Allahom donosi mu sigurnu dobit, koja se ogleda u lijepom i sretnom životu na ovome svijetu i vječnoj sreći na Ahiretu. Dok trgovina sa šejtanom donosi nesreću, tjeskobu, strah, brigu i poniženje na dunjaluku te vječnu tugu i patnju na Ahiretu.

Iako se u citiranom ajetu ističe džihad kao najbolji vid trgovine sa Allahom, svaki ibadet i djelo koje je utemljeno na Šerijatu je trgovina sa Allahom, a svaka trgovina sa Allahom donosi dobit i ne može propasti, kao što dolazi u ajetu: ”Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati.” (Fatir, 29.)

No, ”trgovina” sa Allahom nije kao trgovina sa ljudima, već je to trgovina siromašnog roba sa Uzvišenim Gospodarom, trgovina između slabašnog stvorenja i Svemoćnog Stvoritelja, pa moramo razumjeti tu trgovinu kako ne bismo sami sebe obmanuli i kako ne bismo ostali bez zarade u toj trgovini. 

Jer, kada ljudi međusobno trguju, onda svaki od njih gleda da on zaradi i ne brine se o tome hoće li onaj drugi zaraditi, dok Allah od nas traži da sklopimo trgovinu sa Njim da bismo mi zaradili, i mi smo u toj trgovini dobitnici, jer je Allah neovisan od svih svjetova, neovisan od naših dobrih djela i ibadeta. Zato naša dobra djela i naši ibadeti (namaz, post, sadaka i sl.) moraju biti iskreni i bez imalo natruha licemjerstva i pretvaranja, jer i najmanji vid pretvaranja i licemjerstva može upropastiti našu trgovinu i našu dobit. 

Zatim, vjernik svoj odnos prema Allahu, svoja dobra djela, svoj ibadet, posebno kada se radi o dobrovoljnim ibadetima, treba učiniti tajnom između njega i Njegovog Gospodara, jer Allah voli tajne ibadete kod Svojih robova. Allah voli iskrene vjernike i ne voli da se otkrivaju tajne između Njega i Njegovog roba. Zato su pobožni ljudi iz prvih generacija skrivali svoja dobra djela kao što su skrivali i loša djela.

Zatim, vjernik mora paziti da ne upropasti svoja dobra djela i veličanstvenu trgovinu sa Allahom, prigovaranjem za dobra djela, na šta nas Allah upozorava u ajetu: ”O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama….” (El-Bekara, 264.); Lijepa riječ i izvinjenje vrjedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. – A Allah nije ni o kome ovisan i blag je.” (El-Bekara, 263.)

I na kraju, iz citiranih ajeta i hadisa zaključujemo da je zapravo glavnica našeg imetka naše vrijeme koje nam je dato na raspolaganje. Moramo znati da je svaki naš dan, svaki sat, svaki naš udisaj i izdisaj, skupocjeni dragulj za koji možemo kupiti riznice koje nikada neće nestati, niti se mogu potrošiti.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ko kaže subhanallahil-‘azim ve bi hamdihi, njemu se zasadi palma u Džennetu.” (Ibn Ebi Šejbe, Ibn Hiban i Hakim, Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) 

Rekao je također: ”Ko klanja 12 rekata nafile (pritvrđenih suneta) u toku dana, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.” (Muslim)

Zato iskoristimo preostale dane u ibadetu, u pokornosti Allahu, u dobrim djelima, jer ”trgovina” sa Allahom donosi mnogostruku dobit i zaradu, i jer upropaštavanje glavnice našeg imetka, tj. vremena, ili njezino trošenje u onome što donosi bankrot i propast na oba svijeta, može sebi dozvoliti samo čovjek bez pameti. (saff.ba)

akos.ba 

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button