Islamske teme

Sura El-Hadž i četiri vrste ljudskih srca

Piše: Abdul-Latif el-Tuvejdžiri

Kur’anska sura El-Hadž je veličanstvena i čudesna sura. Nazvana je po jednom od temelja islama, hadžu, ona u sebi sadrži temeljne principe vjerovanja, poziva u vjerovanje u Allaha i Sudnji dan, i ona je jedna od najčudesnijih sura, kako su je opisali: Ibn Salâme el-Bagdadi, Ebu Bekr el-Gaznevi, Ibn Hazm el-Endelusi i Ibn Tejmije el-Harrani. Njena čudesnost ogleda se i u tome što se u njoj nalaze dvije sedžde, što nije slučaj ni sa jednom drugom surom u Kur’anu. I ne samo to, već neki islamski učenjaci su kazali da je ajet iz sure El-Hadž u kojem se nalazi druga sedžda (77. ajet), posljedni ajet uopće koji je objavljen Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

Govoreći o značenjima i odlikama sure El-Hadž, Ibn Tejmije, r.a., rekao je: ”U suri El-Hadž nalaze se mekanski i medinski ajeti, zatim ajeti koji su objavljeni danju i koji su objavljeni noću, ajeti koji su objavljeni Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., na putovanju i kod kuće, ajeti koji su objavljeni zimi i oni koji su objavljeni ljeti, kao i ajeti koji govore o etapama ljudskog putovanja ka Allahu.

Posebnost ove kur’anske sure je i u tome što se u njoj spominju četiri vrste srca: slijepo srce, bolesno srce, okrutno srce i živo, pokorno srce koje je smireno u vjeri u Allaha.

U ovoj suri nalaze se i ajeti o tevhidu, jednoći Stvoritelja, zatim mudrosti i pouke za one koji hoće da razmišljaju, zatim ajeti o vjerskim obavezama i dobrovoljnim ibadetima (namaz, zekat, post, hadž, i drugi ibadeti) koji su sadržani u Allahovim riječima: ”O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.” (El-Hadž, 77.) Allahove riječi: ”I dobra djela činite..”, obuhvataju sve obavezne i dobrovoljn ibadete i dobra djela. Zatim dolazi ajet: ”I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti!” Ovaj ajet, i ajeti poslije njega, nije ostavio nijedno dobro djelo a da ga nije spomenuo, niti i jedno loše djelo, a da ga nije zabranio.” (Ibn Tejmije, Medžmu’atul-fetava, 15/266.)

Ono što je posebno privuklo moju pažnju iz Ibn Tejmijinog osvrta na ovu suru, jesu njegove riječi da se u suri El-Hadž spominju četiri vrste srca: slijepo srce, bolesno srce, okrutno srce i pokorno srce.

Ovo su ajeti na koje je mislio Ibn Tejmije: ”Oči nisu slijepe, već srca u grudima.” (El-Hadž, 46.) U ovom ajetu spomenuto je slijepo srce. Zatim: ”Da bi ono što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su svirepa – a nevjernici su, zaista, u beskrajnoj neslozi.” (El-Hadž, 53.) U ovom ajetu spomenuto je bolesno i okrutno (svirepo) srce. Zatim: ”I da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur’an istina od Gospodara tvoga, pa u njega povjerovali i da mu srca njihova budu sklona.” (El-Hadž, 54.) Ovdje je spomenuto pokorno ili ponizno srce.

I zbilja, mi imamo ogromnu potrebu da upoznamo stanja naših srca i da ih liječimo kur’anskim porukama i svjetlom zikra. Ako bismo diljem zemaljske kugle tražili lijek za srce, ne bismo našli bolji i učinkovitiji lijek od Kur’ana i svjetla Allahove objave.

Stoga, istražuj i otkrij svoje srce u ovim blagoslovljenim, mubarek danima mjeseca zul-hidžeta. Otkrij stepene svoga srca i svjetiljke imana kroz učenje i razmišljanje o značenjima sure El-Hadž. Jer, da su nam srca uistinu čista, ne bi se nikad mogla zasititi druženja sa Kur’anom.

Preveo: Abdusamed Nasuf Bušatlić

akos.ba

Povezani članci

Back to top button