Islamske temeU Fokusu

Strpljenje u kombinaciji sa zahvalnošću je lijek za mnoge psihičke poremećaje

Psiholozi kažu da je samozadovoljstvo i zadovoljstvo sa drugim ljudima od iznimne važnosti za liječenje pojedinih psihičkih poremećaja zbog toga što se takvi poremećaji pojavljuju usljed nezadovoljstva sa samim sobom i nezadovoljstva sa našim životima.

Strpljivost je jedna od vrlina kojoj Kur’an posvećuje posebnu pažnju, kako u mekkanskim tako i u medinskim surama.

  O njoj imam El- Gazali, u djelu Ihja ulumu ed-din, kaze:

“Allah Uzviseni je strpljivost u Kur’anu spomenuo na sedamdeset i nekoliko mjesta.”

Psiholozi tvrde da je strpljenje u kombinaciji za zahvalnošću djelotvoran lijek za mnoge psihičke poremećaje. Otkriveno je da najkreativniji i najuspješniji ljudi vježbaju i praktikuju strpljivost i zahvalnost tokom cijelog svog života. Kada su ljudi strpljivi sa drugima i kada im u isto vrijeme zahvaljuju za bilo koju stvar, makar to bila isitnica, to im je najkraći put ka uspjehu, samoizlječenju, samozadovoljstvu, kao i zadovoljstvu sa drugima.

Slava neka je na Allaha dž.š. Gospodara svjetova, Koji kombinuje strpljenje i zahvalnost u Kur’anu:

“I Musaa smo poslali s dokazima Našim: ‘Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i podsjeti ga na Allahove blagodeti.’ To su, uistinu, dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan.” (14:5)

Također, psiholozi kažu da je samozadovoljstvo i zadovoljstvo sa drugim ljudima od iznimne važnosti za liječenje pojedinih psihičkih poremećaja zbog toga što se takvi poremećaji pojavljuju usljed nezadovoljstva sa samim sobom i nezadovoljstva sa našim životima. Dodaju da najbolji oblik strpljenja dolazi u kombinaciji sa tolerancijom ka prijestupnicima. Drugim riječima, čovjek, ne samo da treba da bude strpljiv sa takvim ljudima, nego također treba da im oprosti.

Zlatno pravilo za liječenje anksioznosti i depresije se nalazi u Kur’anu, Allah dž.š. kaže:

„A ko se strpi i oprosti, doista je to (praštanje) preporučljivo.” (42:43)

Prema najnovijim istraživanjima, u SAD od depresije pati više od 27 miliona ljudi. Psiholozi savjetuju da vježbamo i praktikujemo samoograničavanje, toleranciju, zahvalnost, i strpljenje.

Uzvišeni Allah dž.š. kaže:

„Reci: ‘O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka dobro, a Allahova je zemlja prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.“

Zbog toga, kada se tužni, ljuti, ili netolerantni prema drugima, sjetite se ovog ajeta koji vam pomaže da budete strpljivi pogotovo onda kada shvatite da ćete zbog toga ući u džennet bez polaganja računa i bez odgovornosti.

 “…koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine” (Alu Imran, 133–134)

“To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni” (Fussilet, 34–35)

 “Strpljivo podnositi i praštati – tako treba svaki pametan postupiti.” (Šura, 43) 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjeku nije dato ništa bolje od sabura.” (Bilježi Hakim, hadis je vjerodostojan)

Poznati tabiin Ata b. Ebu Rebah prenosi da mu je Ibn Abbas kazao: “Hoćeš da ti pokažem ženu koja je stanovnik Dženneta?” “Naravno”, rekoh. “Ova je žena došla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: ‘Allahov Poslaniče, imam padavicu, pa moli Allaha da me izliječi’, a on reče: ‘Ako hoćeš, strpi se i dobit ćeš Džennet, a ako hoćeš, činit ću dovu Allahu da te izliječi’, a je ona rekla: ‘Strpjet ću se!’” 

Izvor: kaheel7.com

Autor: Abduldaem Al-Kaheel

Akos.ba  

Povezani članci

Back to top button