Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Šta sadrži Đozina Hamajlija?

Šta sadrži Đozina Hamajlija?

Da je Husein Đozo čitav svoj život bio društveno-koristan insan i da je opseg njegovog spisateljskog djelovanja bio širok i raznolik govori i ĐOZINA HAMAJLIJA koju je priredio i sa kojom je počastio balkanske muslimane par godina nakon završetka studija i njegovog angažmana u Okružnoj medresi u Sarajevu.

Naime, u martu 1943. godine u izdanju ”Prve muslimanske nakladne knjižare” Sarajevo odštampano je korisno džepno izdanje nazvano ”En'amu šeriif (hamajlija)” u kojem se nalaze odabrane kur'anske sure, ajeti i Poslanikove dove koje je pohvalno i lijepo učiti u raznim prilikama.

Sadržaj sura i dova odštampan je na arapskom jeziku, a popratna pojašnjenja, završne riječi i impressum na bosančici.

U završnoj riječi prof. Husein Đozo naglašava da je ove sure i dove lijepo i pohvalno učiti u svim prilikama i da se ona nosi sa sobom jedino iz razloga da bi se vjerniku našla pri ruci da mu olakša u ibadetu, a ne da je nosi sa sobom vjerujući da će ga ona čuvati i štititi. Naglašava da se sure i dove iz ove ”hamajlije” što češće uče i da se sa njima ibadeti Uzvišenom Gospodaru.

Ova džepna ”hamajlija” ima 146 stranica i sadrži 30 odabranih sura, 15 ašareta, posebno i pojedinačno odabrane ajete, ajete liječenja, dovu, virdove sunneta (zikr), te zaključnu riječ.

Što se tiče sura i ašareta koje se ovom ”hamajlijom” preporučuju za često učenje navešćemo njihove nazive.

Sure: Fatiha, Bekare, Jasin, Feth, Rahman, Vaki'a, Mulk, Nebe'e (amme), te posljednje 22 kur'anske sure.

Ašareta: Lillahi, Lev enzelna, Lekad džaa'e, Sebhanellezi esra, Ma kane ‘alen-nebijji, Ja ejjuhellezine amenuz-kurullahe zikren kesira, Ja ejjuhellezine amenu iza nudije lis-salati,
Ja ejjuhellezine amenu kutibe alejkum, Ve enkihul-ejama, Allahu nurus-semavati, Elhadždžu ešhuru, Kulid'ullahe, Ve ma Muhammedun illa resul, Je ejjuhellezine amenus'te'inuu bissabri vessalah, Ja ejjuhellezine amenuttekullahe hakka tukatihi.

U impressumu ove korisne zbirke odabranih kur'anskih sura, te kur'anskih i poslaničkih dova, navodi se da je priređivač ovog korisnog sadržaja, teolog kairskog sveučilišta ”Džami'ul-Azhar” Husein Đozo, koji je u tom periodu obnašao funkciju vjersko-prosvjetnog izvjestitelja reisul-uleme.

Ne znamo da li je ova Đozina hamajlija nekada kasnije imala i svojih drugih (ponovnih) izdanja.

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top