Islamske teme

Snaga svjesnosti o vremenu: Minut do Dženneta

Dr. Aid el – Karni nam savjetuje šta sve možemo učiniti u jednoj minuti i tako se približiti Džennetu.

Jedna minuta proleti tako brzo i bez povratka, zato trebamo pogledati koliko minuta, sati, dana, mjeseci, a možda i godina izgubismo bez koristi, i kamo sreće da nećemo biti pitani za njih, naprotiv možda budemo baš zbog njih i kažnjeni. Zato trebamo nastojati da iskoristimo svaki minut našeg života u činjenju dobra.

Dr. Aid el – Karni nam savjetuje šta sve možemo učiniti u jednoj minuti i tako se približiti Džennetu:

U jednoj minuti se može toliko dobra uraditi, kao učenje ajeta Kur`ana, dok se ajeti sastoje od desetina slova (harfova), a svako slovo vrijedi deset dobrih djela (hasenat), tako da rezultat bude preko 100 dobrih djela.

“SUBHANALLAH WE BI HAMDI” možeš izgovoriti 100 puta u jednoj minuti, a ko izgovori “SUBHANALLAH WE BI HAMDI” 100 puta biće mu oprošteni grijesi, pa maker ih bilo kao morske pjene (hadis koji prenose Buhari i Muslim).

U jednoj minuti možemo proučiti “Fatihu” u sebi 7 puta u jednoj minuti, a neki su izračunali da je u jednoj proučenoj “Fatihi” više od 1400 dobrih djela (harf = dobro djelo).

U jednoj minuti možeš izgovoriti: ”LA ILLAHE ILLALLAH WAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHUL MULKU WE LEHUL HAMD WE HUWE `ALA KULI ŠEJ`IN KADIR” 20 puta, a imaš nagradu kao da oslobodiš 8 robova od Ismailovog potomstva (hadis).

Učenje sure el- Ihlas 20 puta u minuti vrijedi kao proučen cijeli Kur`an 7 puta (jer suretul- Ihlas vrijedi trećinu Kur`ana).

Što se tiče pisanja, možeš u jednoj minuti napisati bar četiri rečenice iz glave, možeš prepisati 5 redova u svesci, što od prilike znači jednu trećinu lista. Kad bi napisali svaki dan pet redaka, za mjesec bi napisali deset stranica, za godinu 120 stranica, za deset godina to bi bilo 1200 stranica, koje bi sačinjavale knjigu s približnim brojem stranica tefsiru od Ibn Kesira.

Ako proučiš svaki dan u jednoj minuti suretul- Ihlas 20 puta, proučićeš je za mjesec dana 600 puta, a u godini 7200 puta, što vrijedi kao da proučiš Kur`an 2400 puta.

U jednoj minuti možemo pročitati 20 puta stih neke poučne pjesme i naučiti ga, a ako naučiš svaki dan jedan poučan i koristan stih, pouku ili poslovicu, naučit ćeš za 10 godina 3600 stihova, pouka ili poslovica koji će obogatiti tvoj jezik i misao onda kad se osjetiš usamljeno, tužno ili nesretno.

Možeš donijeti salavat na Allahovog poslanika, a.s., 50 puta u jednoj minuti (izgovarajući:”salallahu alejhi ve sellem”) tako da Allah, dž.š., donese na tebe salavat 500 puta.

U jednoj minuti možeš klanjati dva rekata duha- namaza u kojima ćeš obaviti samo vadžibe (a ako dodaš još bolje) tj.učenje fatihe i tri puta donositi tesbih na rukuu i sedždi. Ko klanja svaki dan 2 rekata duha- namaza, klanja u godini više od 700 rekata, a svaki rekat ima dvije sedžde, što znači da u godini samo u duha- namazu padne Allahu, Uzvišenom, na sedždu više od 1400 puta. A u sahih hadisu kod Muslima stoji: “Nećeš učiniti sedždu Allahu, a da te njome neće uzdići za jedan stepen, i obrisati ti njome loše djelo”.

Allahu ekber, koliko koristi gubimo? Koliko dobrih djela propustismo? Koliko vrijednih minuta prodje u ogovaranju, u “rekla- kazala” (“rekao-kazao”)?

Ono na što se želi skrenuti pažnja je vrijednost jedne minute našeg života. U jednoj minuti možeš postići Allahovo zadovoljstvo, mogu biti obrisani tvoji grijesi, može se u tvoju knjigu upisati toliko dobrih djela. Možeš u jednoj minuti pisati, čitati, povećati i učvrstiti svoje znanje, mnoge znanosti, a jedino što ti je potrebno je snaga i jaka volja za radom. Ta jedna minuta može ti produžiti život, povećati tvoju sadaku, obogatiti tvoje misli, tvoje znanje, tvoja dobra djela.

Priredio: Esmin Mehić

Povezani članci

Back to top button