DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Smisao života je u svijesti o Bogu

Za preporod piše: Suljo ef. Cikotić  

Insan je zbog svoje brzopletosti i lahkomislenosti, svakako prevarom i spletkom šejtanovom, pokazao slabost zbog koje je izveden iz Dženneta.

Čovjek s razlogom postavlja sebi pitanje da li zaista postoji nešto što će čovjeku pribaviti velike počasti i blagodati, te mu priskrbiti vječnost, tj. besmrtnost kojom ga je šejtan prokleti i obmanuo? Vjernik kao živo biće misli i o svojim potrebama na Ovome svijetu i nipošto ne zanemaruje Onaj, Vječni svijet. Upravo svojim postupcima, ponašanjem i djelovanjem on živi sadašnjost i trasira svoju budućnost.

Posebno je danas čovjek, uslijed velikog broja informacija i brzine vijesti, često u dilemi, šta da učini, kako da postupi, na koji način da reaguje? Rješenja, naravno, trebamo tražiti kod Onoga koji daje uputu i daje rješenja. U suri Et-Talak, 2. i 3. ajetu Milostivi veli:   “A onome ko se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se ne nada.”  Poslanik islama Muhammed, a.s. je, kao hodajući Kur’an, svojim primjerom, plemenitim životom i naravno svojim govorom je osvjetljavao i dan-danas osvjetljava staze uspjeha za oba svijeta. Jedan u nizu tih uputa jesu i riječi Poslanika, a.s.: “Ono što će najviše uvesti ljude u Džennet je bogobojaznost prema Allahu i lijep ahlak…” 

Kako god su ljudi kroz vrijeme tražili rješenja za svoje probleme od uleme tako ih je i ulema savjetovala i upućivala na Allahovu riječ. Sjetimo se ljudi koji svoja stanja i svoje probleme iznose Hasanu Basriju žaleći se na sušu, neimaštinu, neimanje potomstva i neplodnost zemlje i kako svima njima mudri Hasan savjetuje istigfar, traženje oprosta od Allaha, upućuje ih na svijest o Bogu i usmjerava njihovu pažnju, misli, čežnje i dove Njemu, Plemenitom upućujući ih na ajete Uzvišenog iz sure Nuh, 10-12: “Tražite od Gospodara svoga oprost, jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati.

Draga braćo, naša sadašnjost i naša budućnost zavisi od našeg odnosa prema Allahu dž.š, Poslaniku a.s. i onome što je on donio ljudskom rodu od Gospodara Uzvišenog.

Živimo u vremenu kada je na velikom dijelu zemaljske kugle ljudski život samo brojka, živimo u vaktu pogibija i ljudskih tragedija, nesigurnosti, straha, tiranije, obespravljenosti, kršenja osnovnih ljudskih prava, uzurpiranja imetka i uništavanja dobara… no vjernik ne očajava, ne gubi nadu već smjelo korača putem istine i dobročinstva, nudeći svjetlo i nadu koji su dar Objave jer je svjestan da je Allah Es-Selam – Darovatelj mira i spasa. Uz to Allah dž.š. obećava potpunu sigurnost onima koji su svakog momenta imali svijest o Njemu:  “A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti.” ( Ed-Duhan, 51) U narednim ajetima ove sure se spominju mnoge blagodati za kojima čovjek provede cijeli svoj život, a dokuči ih djelimično i kratkotrajno, no bogobojazni će u tim blagodatima vječno uživati, sve što požele od Gospodara svog će dobiti; i ono što posebno treba biti ohrabrenje i izvor snage svakom mu’minu da bez obzira na okolnosti uvijek čini dobro radi Allaha je 56. ajet suree Ed-Duhan: “U njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati.”

Dakle, nakon ove dunjalučke smrti više se u Džennetu smrt neće kušati i straha neće imati mu’mini. Pojašnjenje tog stanja saznajemo od najboljeg učitelja i najljepšeg uzora čovječanstva, Muhammeda a.s. koji kaže: “Dovest će se smrt u liku crno-bijelog ovna, postaviti između Dženneta i Džehennema, te preklati.Tada će biti rečeno: – O stanovnici Dženneta, nastupila je vječnost, nema smrti! O stanovnici Džehennema nastupila je vječnost, nema smrti!” U drugom hadisu stoji: “Bit će rečeno stanovnicima Dženneta: ‘Uistinu ćete biti zdravi i nikad onemoćati nećete, uistinu ćete živjeti i nikad umrijeti nećete, uistinu ćete uživati i nikad se zasititi nećete, uistinu ćete biti mladi i nikad ostarjeti nećete.'”

Draga braćo, ovo su ohrabrujuće riječi, riječi nade i riječi koje daju sigurnost čovjeku da ne posrne na putu svakojake borbe, truda i zalaganja na putu dobra, istine i pravednosti, na putu slijeđenja Allahove riječi. I naravno vjernici i ne znaju kakve ih sve skrivene radosti kod Gospodara čekaju. Pogledajmo samo počasti, nema više straha od smrti, svakojake patnje sačuvani i povrh toga blagodati i počasti od Gospodara Plemenitog će dobiti.

Allah Uzvišeni je za bogobojazne, pored izlaza iz nevolja, pomoći, zaštite, sigurnosti, oprosta grijeha, primanja djela i uvećanja nagrade, obećao i Svoju ljubav! “Jer Allah zaista voli pobožne.” (Et-Tevba, 7.) Kad bi insan samo bio svjestan ove počasti, posebnosti, privilegije kod Allaha, On Uzvišeni voli TEBE, voli MENE, voli NAS, dragi brate, voli nas Gospodar svih svjetova i Gospodar svih stvorenja.  Divna li je ovo garancija upućena onima koji Njega obožavaju kao da Ga vide, jer su svjesni da iako oni Njega ne vide – vidi On njih.

Deredže bogobojaznih možemo postići ukoliko budemo odlučni i ustrajni, posebno u slijedećim stvarima:

– Imajmo svijest o Allahu u javnosti, a posebno u tajnosti. Tek tada se možemo nadati potpunom imanu i biti sigurni da nam dobra djela neće propasti.

– Puno zikr činimo, spominjimo i veličajmo Allaha. To su vječna djela naša, bakijatu-s-salihat, koja su trajna i na koja se zasigurno osloniti možemo.

– Redovno učimo Kur’an i razmišljajmo o njemu. On je uputa i lijek vjernicima.

– Iskrenim dovama se obraćajmo Gospodaru svom, nakon Allahove milosti to je vrijednost golema i srž naših ibadeta.

– Družimo se sa dobrim ljudima. Samo na taj način postat ćemo bogobojazni jer cilj naše bogobojaznosti je to da budemo bolji insani i korisniji članovi svoje zajednice.

Poslanik Muhammed, a.s. je bodrio ashabe na dobročinstvo, ustrajnost u dobru, pravom putu i ispravnom usmjerenju i opet im kazao da sve to nije dovoljno za ulazak u Džennet čak i njemu samom, da će i on biti uveden u Džennet Allahovom milošću i Njegovim blagodatima. Onda je to jasna poruka i meni i tebi, dragi brate, da ni mi nemamo druge opcije osim iskrene bogobojaznosti, poslušnosti Allahu, Njegovom Poslaniku i svojim pretpostavljenima, izgradnje povjerenja i jedinstva u našoj Zajednici, džematu, mahali, okruženju…

Gospodaru naš, podari nam izlaz iz teškoća naših, opskrbi nas, sačuvaj nas, uputi nas, uzdigni nas u islamu i počasti nas da budemo od onih koji vjeru Tvoju uzdižu i učini nas, milošću Svojom, da budemo od onih koje Ti voliš – amin.

akos.ba

Povezani članci

Back to top button