Islamske teme

Sličnosti i razlike životnog puta Jusufa i Musa, a.s.

Nouman Ali Khan, ima izvrsna predavanja, zbog toga ih toplo preporučujem.

Slušajući kako je analizirao dvije kur’anske sure, Jusuf i Al-Qasas, zaista sam ostao zadivljen načinom proučavanja Kur’ana i dokazivanja savršenosti Božije Riječi.

Sura Jusuf, kao što znate, govori o životu poslanika, Jusufa, a.s., dok sura Al-Qasas, govori o životu Musa, a.s.

Povezanosti, sličnosti, veze, poređenja, između ove dvije sure su sljedeće (samo neke od njih, on ih je otkrio oko 100):

– Sura Jusuf govori o Jusufom ocu samo, majka se nigdje ne spominje.
– Sura Al-Qasas, govori o Musaovoj majki samo, dok se otac nigdje ne spominje.

– Razlog zbog kojeg je Jusuf, a.s., bio duže vrijeme razdvojen od oca su njegova braća
– Razlog zbog kojeg je Musa, a.s., nakon kratkog vremena, ponovo bio sa svojom majkom, jeste njegova sestra

– Jusuf, a.s., je bačen i ostavljen u bunar sa vodom
– Musa, a.s., je od također spušten i ostavljen u vodi

– Jusuf, a.s., je izvučen iz bunara sa vodom u vedru
– Musa, a.s., je također, uzet iz vode ali u sanduku

– Jusufa, a.s., u svoj dvorac donio je čovjek (nakon što ga je kupio)
– Musa, a.s., u dvorac donijela je žena faraona

– Jusuf, a.s., je završio u Egiptu
– Musa, a.s., je završio u Egiptu

– Jusufov vlasnik (gazda), rekao je svojoj ženi, nakon što ga je doveo:”Može na koristan biti, a možemo ga i posniti.”
– Faraonova žena, kazala je za Musa, a.s, ISTE RIJEČI SVOM MUŽU FARAONU:”Možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti.”

– Jusuf, a.s., je bio sluga, dakle oni su ga iskoristili kao korist
– Musa, a.s., su posinili

– Jusuf, a.s., je bio iskušan unutar dvorca
– Musa, a.s., je bio iskušan van dvorca

– Jusuf, a.s., je bio iskušan zinalukom
– Musa, a.s., je bio iskušan ubistvom

– Jusuf, a.s., se sačuvao iskušenja i fitne
– Musa, a.s., nije uspio, on je upao u stanje fitne

– Jusuf, a.s., koji nije bio kriv , završio je u zatvoru
– Musa, a.s., koji je bio kriv , završio je na slobodi

– Jusufova priča počinje van Egipta a završava u Egiptu
– Musaova priča počinje u Egiptu a završava van Egipta

Piše: Saudin Cokoja

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button