Islamske teme

Sedam načina da vaše dijete zavoli Kur’an

  1. Pričajte priče

Allah kaže: Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo. (Jusuf, 3.)

Svi vole priče, a Kur’an je pun priča.

Ispričajte im priču o Jusufovoj braći (sura Jusuf), Ibrahimu i njegovom ocu (sura Merjem, 41-50.) i Lukmanu i njegovom sinu (Lukman, 13-19.)

Djeca vole priče o životinjama, a u Kur’anu se nalazi njih nekoliko.

Ispričajte im priču o mravu (en-Neml, 18.), hrabrosti pupavca (en-Neml, 20.) i dobrom društvu psa (el-Kehf, 18.).

2. Jedan kur’anski manir sedmično

Izaberite jedan manir kojeg će cijela porodica upražnjavati tokom sedmice.

Čitajte o tom maniru u Kur’anu tokom te sedmice.

Kur’an je također pun manira, npr. poštenje, pravednost i ljubaznost.

Ako je tema sedmice o ljubaznosti čitejte o ljubazosti prema roditeljima (el-Isra’, 23).

Ako je tema sedmice strpljenje čitajte o strpljenju Ejuba (el-Enbija’, 83-84)

3. Nagrada

Pokažite naklonost i zahvalnost kada vaše dijete čita/sluša Kur’an.

Poljubite ga i zagrlite kada pročita ili zapamti ajete.

To će potaći i ohrabriti dijete da dalje voli učenje/čitanje Kur’ana.

4. Učestvujte u takmičenjima i kvizovima

Pitajte pitanja poput:-

Koliko džuzova ima Kur’an?

– Nabrojte tri poslanika (ili zemlje, životinje, biljke, itd.) koji su spomenuti u Kur’anu?

Odabereite da kviz bude kada ih odvozite u školu, tokom putovanja ili iftara.

5. Povežite se s određenim surama

Iskoristite činjenicu da određene sure imaju određenu vrijednost kako bi potakli dijete da ih čita ili nauči napamet.

El-Ihlas, naprimjer, je jednaka trećini Kur’ana.

El-Mulk brani i čuva.

6. Kur’an liječi i štiti

Kada se ne osjeća dobro, nježno stavite rulu na glavu vašeg dijeteta i učite el-Ihlas, el-Felek i en-Nas.

Dovite i kažite: Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu i izliječi, jer Ti liječiš. Nema lijeka osim tvoga. Izliječi lijekom poslije koga nema boli!

7. Dove

Postoji veliki broj kur’anskih dova i zikra koje ako dijete nauči može se povezati s Kur’anom.

Kada ga vozite, na primjer, neka kaže: Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići, i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti! (ez-Zuhruf, 13-14.)

Dova za nervozu i ljutnju: Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi! (el-Enbija’, 87.)

Molim Allaha da zaštiti našu djecu i otvori njihove grudi da zavole učenje Kur’ana u ramazanu.

Napisao: Dr. Hišam el- Ivedi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Povezani članci

Back to top button