Brak i porodica

Savjet u vezi roditelja, pokušajte primjeniti nećete se pokajati

Savjet u vezi roditelja, pokušajte, nećete se pokajati, vjerujte mi, za svoje i njihovo dobro!

Imate vlastita primanja, bez obzira kolika su, a imate roditelje koji su penzioneri (posebno ako je minimalna penzija), i vjerovatno vas često pozovu i dadnu vam određeni iznos u novcu (20, 30, 50 KM), kako bi im za taj njihov novac, kupili određene namirnice i potrebštine u trgovini: meso, ulje, brašno i sl.

Ovako, taj njihov novac, koji dobijete od njih za namirnice, lijepo, bez njihovog znanja, podijelte kao sadaku a za svoj vlastiti novac, koji ste zaradili, kupite im ono što su tražili i što im treba.

Time ih hranite sa onim što ste lično zaradili (jer su i oni vas hranili kad su zarađivali), dijelite sadaku od njihovog novca, a da to ne znaju, dakle tajna sadaka čije će plodove naći na vagi dobrih djela. A sadaku možete nanijetiti na njihovo zdravlje.

Činite dobro sebi i svojim roditeljima. Kad im budete uručivali vrećice sa namirnicama, vidjet ćete i osjetiti radost u svojoj duši a smirenost na njihovim licima. Pratite nihove poglede pune zadovoljstva. Punite im ahiretski konto a da i ne znaju. Kako će samo biti iznenađeni kad im se na Sudnjem danu kaže: “Ovo je vaša tajna sadaka, koju je za vas dijelio vaš sin/kćerka, a on vas je u isto vrijeme hranio svojim zarađenim novcem, kako bi vam se barem jednim djelom odužio za vašu žrtvu.”

Piše: Saudin Cokoja

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button