Moj vrt

Sadnja i njega drveća u vašem vrtu

Sadnjom drveća u vrtu zaokružena je cjelina uređenja vrta i  na taj način se stvara lijepa,prijatna i zdrava životna sredina.

Drveće treba da bude jedan od glavnih elemenata u izgradnji vašeg vrta.Saditi možete sa busenom ili bez busena.
Sadi se i presađuje u jesen poslije opadanja lišća i u proljeće prije kretanja vegetacije.Sadnice sa busenom se mogu presađivati tokom čitave godine,uz maksimalnu pažnju prilikom sadnje.
 
Velična busena sadnice treba da je:za stabla srednjeg uzrasta 125-125-80 cm,a za odrasla stabls 200-200-100 cm.
 
Veličina jame za sadnju treba da je:za presađivanje bez busena  80-80-80 cm za lišćare,a 80-100-80 za četinare.
 
Prilikom sadnje sadnica u grupama treba viditi računa da broj stabala bude neparan-3,5,7,jer se tako postiže ljepši vizuelni efekat.Treba koristiti zdrave i lijepo razvijene sadnice.
 
Prilikom presađivanja na svako stablo poslije sadnje se doda 25-30 litara vode.Utoku vegetacije zalijeva se 3-4 puta,u toku ljeta i jeseni,sa 50-60 litara vode po stablu.Ako su ljeto i jesen izuzetno sušni zalijeva se i više puta.
 
Pored zalijevanja u toku vegetacije primjenjuju se i ostale mjere kao što su:orošavanje,čiji je cilj da se prašina i druge čestice koje su se nataložile na površini lišća spiranjem uklone,obrada zemljišta oko posađenih biljaka u cilju razbijanja pokorice čime se sprečava prekomjerno isparavanje vlage iz zemljišta,kao i uništavanje korovskog bilja,dodavanje hranjivih materija đubrenjem stajnjakom ili vještačkim đubrivima,kao i zaštitu stabala od štetočina i biljnih bolesti.
 
Zaštita zimzelenih vrsta od niskih temperatura može se izvoditi uvijanjem u hasure od slame,pokrivanjem lišćem   ili prekrivanjem snijegom.
 
Lomljenje grana kod četinara usljed velikog snijega može se spriječiti:skupljanjem grana i omotavanjem krošnje kanapom,za vrste koje imaju krte i uspravne grane-tisa,smreka,thuja,hamaciparis idr.Lomljenje grana ostalih vrsta sprečava se stresanjem nagomilanog snijega pomoću dugih motki.
 
Kod vrsta koje rano cvjetaju njegu krošnje-orezivanje treba primjenjivati u proljeće poslije cvjetanja,a kod vrsta koje kasno cvjetaju u toku jeseni,poslije završetka vegetacije ili u proljeće prije kretanja vegetacije.Neke vrste su osjetljive na orezivanje-gorski javor,jasen,jarebika,a neke ga uopšte ne podnose-breza,divlji kesten,bor,ariš jela i kedar.Ostale vrste podnose umjereno orezivanje.
 
Sadnjom drveća u vrtu zaokružena je cjelina uređenja vrta i  na taj način se stvara lijepa,prijatna i zdrava životna sredina.
 
Za Akos:Saima Trako Silajdžić, dipl.ing.poljoprivrede voćarstva i vinogradarstva
Telefon:061/469-971,email:olea.visoko@hotmail.com

Povezani članci

Back to top button