Književni kutak

Prikaz knjige Muhameda Šemoskog „Okultizam, religija, politika“

Rukopis autora Muhameda Šemoskog obima 168 stranica teksta (broj redova 28 – font 12, prored 1,5) pod naslovom „Okultizam, religija i politika“ predstavlja originalan autorski pokušaj da se jedna rijetko (u poratnom periodu) obrađivana tema u Bosni i Hercegovini ponudi čitaocu kako bi se upoznao sa materijom koja egzistira u svakodnevnici, koja se kritizira ili promovira tu među nama ili pred nama, a o kojoj veliki broj ljudi – pripadnika svih svjetonazora i konfesija ima sasvim skromna i posve nedostatna znanja i informacije.

Autor Šemoski je po vokaciji islamolog (ili kako bi zapadnjaci kazali islamski teolog) i vjerski službenik praktičar koji osjeća potrebu da se širokim slojevima vjernika ponudi znanje do kojeg je sam došao, ali uz dobro shvaćenu činjenicu da je okultizam, kojeg kritički promatra u realitetu lociran, koliko u tradiciji (u ljudskim glavama), toliko i u međusobnom prožimanju filozofije, religije i politike oslonjenih na interese određenih elita tradicijski orijentiranih, ali i elita suvremene interesne i političke orijentacije, posebno na podlozi interesa kapitalističkih klasa danas veoma razuđenog i razvijenog Zapada.

Autor Šemoski posve jasno ukazuje da monoteističke religije koje (u biti i na principima objava na kojima egzistiraju) nude čovjeku i društvu posebno važna moralna načela. Interesni ego kapitalizma međutim podupire i surogate ili tradicijski i ideološki gledano sporne vrijednosti, čime zamagljuje svakidašnjicu, obmanjuje obične ljude ili, pak, uvodi ne samo pojedince, već i cijele grupe u konflikte i jezikom vjernika rečeno GRIJEH. Otud držimo da je rukopis Muhameda Šemoskog informativan, poučan i nadsve koristan i vjerniku i ateisti, agnostiku i vjerniku sklonom natruhama naslijeđenim iz paganstva jer mu omogućava da bez posebnog truda upozna složenost života u vjeri, ali i života na rubu vjerovanja.

Budući da autor kao pripadnik islama baštini, naučava i tumači islamsko vjerovanje, a okultizam propušta kroz optiku islamskog dogmatika knjiga je od naročite koristi, prije svega, muslimanskom čitateljstvu, ali ne manje i kršćanima i svima koje sprega okultizma, religije i politike može zanimati. Stoga rukopis Muhameda Šemoskog pod naslovom „Okultizam, religija i politika“ svesrdno preporučujem da se objavi.

Prof. dr. Ismet Grbo, profesor emeritus

Izvod iz recenzije na djelo “Okultizam, religija i politika”

          Sa zadovoljstvom sam pročitao rukopis i prvu verziju djela od mladog I perspektivnog autora mr. Muhameda Šemoskog.

Radi se o djelu pod veoma intrigantnim naslovom “Okultizam, religija i politika”,  koje je autor napisao i priredio za širu javnost. Koliko mi je poznato slično djelo nije pisano na našem jeziku.

         Okultizam je, kako to i sam autor ističe, prisutan veoma dugo u historiji ljudskog roda. Na neki način pokušavao je biti alternativa monoteističkim, ali i drugim religijama. Fenomen okultizma dolazi do izražaja sve više u savremenom svijetu gdje se jedan broj ljudi ne zadovoljava materijalističkim niti monoteističkim učenjima i pogledima na svijet. Stoga je iznimno važno na naučan način objašnjavati ovaj fenomen te otkrivati veo tajnosti s kojim je nerijetko okultizam obavijen. S druge strane, monoteističke religije svijeta imaju sve više izazova u svojim objašnjenjima svijeta i savremenosti u dobu informatike, interneta, društvenih mreža i drugih posljedica modernizacije i globalizacije.

      U svemu ovome dodatnu težinu istraživanja daje pitanje politike te korelacija koje ona ima s religijama, sektama ili okultizmom općenito. Nerijetko se u ovome kontekstu govori o raznim teorijama zavjere, koje su često posljedica fikcije i fantazije ali svakako da ima i onih pokreta koji pokušavaju uspostaviti određene vrste normativa u nekim društvima ili pak na globalnom planu, o čemu nas autor detaljnije upoznaje opisujući neke od njih. Stoga je pisanje o ovoj temu poželjno i, svakako, hvale vrijedno, te se nadam da će i ovo djelo biti doprinos i otvaranje ka izučavanjima navedenih fenomena u našoj publicistici.

 Prof. dr. Esmir Halilović

Biografija

Muhamed Šemoski rođen je 21. januara 1978. godine od oca hafiza Salima i majke Esme u Makedonskom Brodu, R.S.Makedonija. Osnovnu školu „Stiv Naumov“ završio je u rodnom mjestu, a srednju teološku islamsku školu Medresu „Isa-beg“ završio je u Skoplju. Zatim je završio Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Diplomirao na temu: „Hafizi u Kičevu i kičevskoj okolici nakon Prvog svjetskog rata pa do danas“, te stekao zvanje profesora islamske teologije.

Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka na Evropskom univerzitetu Brčko iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije na temu: „Odnos islama prema okultizmu i okultnom“. Završio je i dvogodišnji program specijalističke edukacije iz psihologije i didaktike za specijalistički rad s djecom i omladinom, u organizaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Trenutno je doktorant na interdisciplinarnim doktorskim studijama na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, s odobrenom temom od strane Senata Univerziteta za doktorsku disertaciju.

Od 2008. god. angažiran je kao vanjski saradnik u Medžlisu islamske zajednice u Sarajevu, kao stručni saradnik za odgoj i rad s djecom i mladima. U Centru za afirmaciju obrazovanja i kulture u Sarajevu, kako bi dao svoj doprinos mladima, u radionicama iz raznih naučnih oblasti volontira od 2013. god. Isto tako, član je i volonter u nekoliko udruženja građana koji u svom statutu imaju rad s djecom i omladinom iz oblasti nauke, kulture, ekologije, religije, duhovne muzike i sl. Objavio je knjigu Vrijednosti učenja Kur’ana, hafizi u Kičevu i kičevskoj okolici, Dobra knjiga, 2017, Sarajevo.  On je teolog, politolog, književnik, kolumnista, publicista te politički analitičar. Bio je učesnik na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama.  Oženjen je i otac je dvoje djece. Ima sina Mahira i kćerku Anidu.

Knjigu možete naručiti na email mah_an@hotmail.com ili preko broja mobitela 061 842 297.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button