Islamske teme

Posvetimo se vjeri u cjelosti a ne djelimično

Fitret je iskonska, urođena, čista i prirodna sposobnost svakog insana da obožava samo jednog jedinoga Boga, Uzvišenog Allaha, dž.š. Svako od nas dobio je od Allaha dž.š., prirodni instikt za tevhidom – vjerom da On postoji i da je Jedan jedini. To je ta fitra. Naše duše znale su za tevhid, nikakvo drugo vjerovanje. Uzvišeni Allah, dž.š., na taj način, svakog insana je učinio čistim.

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: „Svako novorođenče rađa se sa fitrom, a njegovi ga roditelji učine jevrejom, kršćaninom ili vatropoklonikom.“

Allah dž.š., u Kur’anu kaže: „Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri djelu Allahovu prema kojoj je On ljude stvorio – ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna.“ (Er-Rum, 30)

Mufesiri u komentaru ovog ajeta kažu da se čovjek treba posvetiti vjeri u cijelosti, ne samo djelimično. Ustrajati u njoj i voditi računa o svemu što utječe na kvalitet njegove vjere. Od vjere zavisi čovjekova konačna sudbina, pa ona uvijek u životu mora imati prednost.“

U vrijeme dok su ljudske duše bile u ezelu i još uvijek nisu dobile tijela i rodile se na ovaj svijet, na dunjaluk, svako od nas dobio je od Allaha, dž.š., svojstvo tevhida – vjerovanja da On postoji i da je Jedan jedini. A to je upravo ta fitra o kojoj smo na početku govorili.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button