Islamske temeZdravlje

Poslanikova medicina: Koji je duhovni smisao jedenja sedam hurmi?

1.   Koristi od hurmi

Ebu-Davud je prenio u svome “Sunenu” da je Sa‘id rekao: “Al­lahov Poslanik, s.a.v.s., za vrijeme bolesti koju sam imao, stavio je svoju ruku između mojih bradavica (na prsima), a ja sam osjetio njene hladne blagodati u organima što se nalaze iza prednjeg zida grudnog koša.’

Potom je objasnio: “Boluješ od uvećanja srca (ar. mef’ud). Zovite Harisa bin Kaladaha. On izvodi liječenje. Recite mu da uzme sedam osušenih medinskih hurmi (ar. ‘ajoa), izmrvi ih zajedno sa njihovim sje­menkama da bi napravio ljekovitu smjesu, a zatim neka masira tvoja prsa njome.”’ (Ebu-Davud, 3875.)

Medinske hurme imaju izrazito bogate medicinske osobine80 i Poslanikov recept od sedam hurmi za ovaj određeni tretman ima profinjenu duhovnu vrijednost koja može biti shvaćena kroz vjeru.

Preneseno je u “Dva sahiha” daje otac Sada bin Ebi-Vekkasa zabilježio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako govori: “Ko god uzima sedam hurmi iz plantaže Alijeh’ za doručak neće bolovati niti od otrova niti od sihira taj dan.” (Buharija. 9/493: Muslim. 2047.)

Hurme su tople u drugom stupnju, a suhe u prvom. Neki smatraju hurme vlažnim. Hurme su odlična nutricijska hrana, pogotovo za one koji su navikli na njih u svojoj ishrani kao što su to stanovnici Medine, između ostalih. Hurme osiguravaju potrebne hranidbene sastojke u hladnim klimama, dok su korisnije za stanovnike toplih klima. Stomaci stanovnika hladnih klima su topli, a stomaci su stanovnika toplih klima hladni. Ovo objašnjava zašto stanovnici Arapskog poluotoka, Jemena, Taifa i susjednih predjela toplih klima, naprimjer, podnose unošenje tople hrane kao što su med i hurme, i zašto rado jedu tople začine i mirodije u njihovim obrocima, dodajući hrani približno deset puta više od količine onih što se obično koristi u zemljama hladnih i umjerenih klimatskih pojaseva; i u poredenju stanovnika hladnih predjela oni jedu ljute paprike i dumbir i prezalogaje njihove nusproizvode na isti način kao što drugi jedu slatkiše.

Zapravo, ovakva ishrana se slaže sa njima, jer njihovi stomaci ostaju hladni dok toplota njihovih tijela raste na površini kože. Ovo je slično izvorima i prirodnim vrelima, gdje je voda hladnija ljeti, a toplija zimi. Slično tome, nečiji stomak može probaviti prostu hranu zimi, a možda to isto neće biti u mogućnosti urediti ljeti.

Stoga, stanovnici Medine, naprimjer, ovise većinom o hurmama za ishranu na isti način kao što drugi ovise o brašnu. Iz hurmi oni dobivaju potrebne sposobnosti i temeljne nadopune. Medinske hurme drveta palme (lat. Phocnbc daclilifera) iz “alijeh” jesu najbolja podvrsta, i one su crnkaste boje, velike slatke i pune (mesnate). One su također bile dobile blagoslov da su zasađene od samog Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Hurme su smatrane hranom, lijekom, isto tako dobro kao i voćem. One odgovaraju većini ljudi, povećavaju seksualnu snagu i ne proizvode štetne ili neprobavljive bes­korisne tvari kao što to čini neko voće. Umjesto toga, za čestog korisnika, hurme sprečavaju raspadanje tjelesnih izlučevina (ar. ahlal) i njihovo kvarenje.

Možda se ovaj hadis odnosi samo na stanovnike Medine i njihove susjede. Zato, moguće je da agrikulturni proizvodi svakog područja osiguravaju kritični lijek za vlastite stanovnike.Treba li ista biljka biti zasađena u drugom predjelu, možda to neće proizvesti iste ranije spomenute nutricijske vrijednosti ili medicinske posljedice. Ovome je uzročnik vrsta zemljišta, vode i vazduha. Zapravo, postoje mnoge raznolikosti tla kao i ljudi, a svako tlo proizvodi neophodnu nutricijsku hranu potrebnu njenim ljudima. Nekoliko vrsta biljaka mogu biti jestive u nekim zemljama, dok se u drugim smatraju otrovnim, ili možda neke biljke mogu biti lijek za neke ljude, dok su hrana za druge.

2.    Duhovni smisao sedam hurmi

Što se tiče duhovnog značenja sedam hurmi naznačenih u hadisu, ovaj broj se do­godio Allahovom Odredbom (ar. kadr) prije nego što je došlo do postojanja Allahovih stvorenja. Broj sedam ustanovljenje šerijatom. Zapravo, sve je stvoreno sedmostruko. Allah Veličanstveni je stvorio sedam dženneta sa sedam zastupnika; dvije zemlje u sedam oblika; završio je stvaranje ljudskog bića u sedam perioda (ar. atvar); naredio je da Njegovi vjernici trebaju tavafiti Ka‘bu sedam puta; da prelaze razdaljinu između dva brda, Safe i Merve, sedam puta; da gađaju šejtana na Mini sedam puta sa sedam kamenčića; i da slave Allaha za vrijeme dva bajrama sedam puta za svaki ponaosob (ar. ‘id). Allahov Poslanik, s.a.v.s., je govorio, kada se radi o djeci, da obavljaju namaze kad napune sedam godina. U slučaju razvoda, Allahov Poslanik, s.a.v.s., utemeljio je također da dijete može birati između oca i majke kada napuni sedam godina. U sljedećem hadisu on je presudio daje otac djeteta podesniji da zadovolji njegove potrebe, dok je u drugom specifičnom slučaju dao to pravo majci. Za vrijeme njegove posljednje bolesti, Allahov Poslanik, s.a.v.s., zatražio je od ashaba da izliju sedam mješina hladne vode na njegovu glavu.[1]

Allah Svemogući naredio je snažnoj oluji što je uništila bezbožni narod Ada da napadne neumoljivo sedam uzastopnih noći kao kaznu koja je dostigla svoj vrhunac u njihovom uništenju. Poslanik, s.a.v.s., molio je Allaha Svemogućeg da mu pomogne da dostavi Objavu njegovom narodu sa sedam blagoslova kao što su oni dati Jusufii.[2]

Potom je došla Allahova usporedba u Kur’anu, po kojoj će Allah umnožiti nagradu dobročinstva sedam puta. On kaže: “Oni kpji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. -A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (Kur’an, 2:261)Također za vrijeme Allahovog poslanika Jusufa, neka je mir na njega, kralj Egipta vidio je u snu sedam klasova žita i kroz tumačenje Jusufovo dok je bio u zatvoru, Egipćani su sijali sedam godina. Allahov Poslanik, s.a.v.s., najavio je unaprijed da će sedamdeset hiljada njegovih sljedbenika ući u Džennet bez polaganja računa. Nadalje, nema sumnje da broj sedam ima značajan duhovni smisao koji se ne nalazi u ostalim brojevima. Ista važnost broja sedam nalazi se također u noćnim nafila-namazima: šafa‘ i vitr.

Slični istaknuti osvrti na glavni broj sedam mogu se naći u grčkoj fillozofiji i medicinskim postupcima. Hipokrat je potcrtao u svom učenju da sve u ovom uni­verzumu ima sedam svojih strana (septilateralnost). Postoji sedam planeta u ovom solarnom sistemu, sedam dana u sedmici, sedam perioda u životnom dobu čovjeka , koji su: period dojenja, djetinjstvo, mladalaštvo, adolescencija, srednje doba, starost i iznemoglost, kojom se završava život na ovom svijetu. Allah zna najbolje o pravom značenju, svrsi, odredbi i mudrosti što ih je On odredio u stvaranju broja sedam, i na svaki način navedeno obraćanje u potpunosti objašnjava značenje sedam hurmi, grada Medine, njihovog međusobnog odnosa, i njihovu zaštitu od opčinjenosti i otrova kao što je spomenuto u obraćanju Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Uz to, isto mišljenje ili lijek bili su propisan od Hipokrata i Galena, između ostalih slavnih liječnika, a najvjerovatnije, liječnici širom svijeta odobrili bi ovakvo otkriće i propisali isto, dok bi njihova mišljenja bila utemeljena na stjecanju prilika i smislu zapažanja. S druge strane, blagoslovljene riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., izgovorene su sa znanjem, vjerom i osvjedočenjem, i bile su objelodanjene kroz Allahovo nadahnuće, i one bi trebale biti vrednije od zanimanja, učenja, odobravanja i povjerenja. Ipak, pozivajući se na liječenje hladnih otrova, postoje neki opći prihvatljivi postupci i protuotrovi korišteni u njihovim tretmanima, i u drugim posebnim slučajevima, postoje druge protuotrovne tvari koje se nalaze u mnogim biljkama, poludragim kamenjima i mineralima: oniksu, granitu, kristalu ili tirkizu. I za sva vremena, Allah zna najbolje.

3.    Vjera: protuotrov

U daljem razmatranju navedenog hadisa: “Ko god uzima sedam hurmi iz plantaže ‘“Alijeh” za doručak, neće bolovati niti od otrova niti od opčinjenosti za taj dan”, moguće je da medinske hurme zasebno mogu dokazati da posjeduju potrebni protuotrov što djeluje protiv zle opčinjenosti ili one mogu imati odgovarajući lijek koji djeluje na specifične vrste hladnih otrova. U kasnijem slučaju, tlo, voda i vazduh blagoslovljenog grada Allahovog Poslanika, s.a.v.s., osigurat će odgovor. Međutim, postoji preduvjetno stanje za ozdravljenje od bolesti i nedaća što spopadaju ljude a to je uloga vjere u pro­moviranju izlječenja. Nadalje, u slučaju da se bolesnik okoristi lijekom, on ga prvo mora prihvatiti i vjerovati u njegovu djelotvornost u liječenju njegove bolesti. Stoga, “priroda” pojedinca (ar. tabi‘a)će vrednovati ovakve vrijednosti i koristiti osigurani lijek da po­mogne u prevladavanju bolesti. Zapravo, nekoliko pristupa uspješnom liječenju snažno se oslanjaju na pacijentovo povjerenje, potpuni pristanak i njegovo iskreno prihvataje lijeka i vjerovanje u djelotvornost istog. Ovakvi su čudni fenomeni čak općeniti, jer pod ispravnim psihološkim stanjima “priroda” će se jako slagati s lijekom, a duša će ga pri­hvatiti s radošću, dokazujući autentičnost prirodnih funkcija i nadmoćnosti, stimulirajući prirodnu otpornost pojedinca i prinuđujući njegovu svojstvenu toplotu (ar. haar garizi) ili prirodna antitijela da proizvode potrebne limfocite i ostale prirodne antibiotike koji će inhibirati razvoj štetnih mikroorganizama i odstraniti otrov.

Radi poređenja, često “pravi lijek” može biti nedjelotvoran kada pacijent ima neutemeljene rezerviranosti, sumnju i pomanjkanje vjere u njegove okrepljujuće posljedice. Tako se događa da “priroda” napravi izuzetak i djeluje s indiferetnošću naspram lijeka. U tom slučaju, nijedan lijek neće biti od koristi. Ovakav primjer može se naći u najvrednijem lijeku, najistančanijem lijeku za srca, tijela i duše i najpovo­ljnijem tretmanu koji vodi do koristi pojedinca u ovom životu i životu poslije smrti. Taj se lijek zove Sveti Kur’an, i on je lijek za svaku bolest. Ukoliko srca ne vjeruju u njega, neće se okoristiti od njega. Umjesto toga, on će povećati njihove bolesti. S druge strane, ne postoji lijek koji se brine o nepromjenjljivom, potpunom i trajnom ozdravljenju bolje od Kur’ana, jer njegova uzvišena mudrost, znanje i svjedost jesu najbolja dijeta i najbolji lijek za svaku bolest. Uprkos tome, većina srca okreću se od njega; većini manjka istinske vjere u njegove lijekove za tijelo, um i dušu i većina se nalazi na suprotnom putu u traženju lijeka za njihove bolesti. Njihovi su lijekovi nara­vno složeni postupci koje su oni otkrili kroz pokušaj i grešku, i koje su oni uobičajili upotrebljavati iz navike, zapravo, radije nego dizanja u viša područja i primanja prave medicine.

Ljudi ovakvih srca imaju jače povjerenje nad stvorenim funkcijama i djelotvornošću “prirode” u prevazilaženju njihove bolesti. Ovakva ovisnost raste kroz naviku, opće nastojanje da traže prevladavajuće metode kada su duhovne sklonosti pojedinca nepotpune. Na taj način opće i hronične bolesti prevladavaju nad ljuds­kim umovima, tijelima i srcima. Kako pacijent tako i njegov liječnik postaju ovisni o ovakvim lijekovima i razvijaju iskrenu osjetljivost i brigu za njihovu vlastitu vrstu umjesto poštovanja medicine Kur‘ana i tradicionalnog liječenja Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Vjeru, poštovanje, duh i pozitivno mišljenje oni duguju učenjima njihovih učenih učitelja, a učenici su zatrovani svojim novim povjerenjem, poštovanjem i vjerom u svjetovna djela, i apliciraju nauku radije nego riječi svog Stvoritelja i učenja Njegovog Poslanika, s.a.v.s. Kao posljedica opće bolesti, nove bolesti i najozbiljnije bolesti od svih, tj.[3] srce zadobija nove dimenzije, razvija dodatne komplikacije, dovodi ljude na koljena i do ovisnosti o ovakvim tretmanima i drži medicinske umove zauzetim u istraživanju uzroka i eksperimentu u sintetiziranju lijeka. Zapravo, što više oni liječe složene bolesti kompleksnim sinteticima nazvanim “lijekovima”, nadalje će se bolesti intenzivirati i razviti dalje komplikacije i, prema tome, činjenice su tako dokazane, a Allah zna najbolje.

Pjesnik je jednom rekao:

“Kakvo čudo! A čudnih događaja je puno

Lijek je blizu, pa ipak ne traži se (pa ipak ga ne traži).

Upravo poput karavana čije kamile su žedne.

Dok se voda nosi na njihovim leđima u izobilju.”

[1]Buharija. 8/108.

[2] Buharija, 2/410.

[3]Lat. Id est = što želi reći, tako rekući.

80. Hurme su bogate mineralima i vitaminima A, B i D. Nutricijske vrijednosti osušenih hurmi mogu doseći 85% uključujući: 78% ugljikohidrata, 2,5% proteina, 3% glicerida i 1,5% minerala. Hurme su bogate alkalnim mineralima-solju, što uravnotežava kiselost mesa. jaja i hljeba. Nutricijske komponente vlažnih hurmi su sljedeće: 30% voda, 65% šećer, 2% proteini i 1% želatin. Nutricijske vrijednosti njihovog šećera duplo su veće onima kod običnog šećera.

Odlomak iz knjige: “Poslanikova medicina” ibn Kajjim

akos.ba

Povezani članci

Back to top button