Islamske teme

Poslanik, a.s., je preselio u 63 godini života: Da li je ovaj broj spomenut u Kur’anu?

Možda je za nekoga, ovo nevažno pitanje, međutim, oni koji izučavaju Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, život, ovo je itekako važno i zanimljivo.

U Kur’anu se na tri mjesta, Allah, dž.š., obraća Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nagovještavajući njegovu smrt, riječima: “Da ti dušu/život (odu)uzmemo!” I sva tri ajeta su haman ista!

Idemo polahko!

Znamo svi, da se Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, život dijeli na tri etape: 40 godina prije poslanstva u Mekki, 13 godina u Mekki nakon poslanstva i 10 godina u Medini. Da li ovi brojevi godina: 40-13-10, imaju neko utemljenje u Kur’anu?

Prvi ajet: “Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti dušu uzmemo…” (SURA JUNUS, 46) – BROJ 10

Drugi ajet: “Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti život oduzmemo….” (SURA AR-RA’D, 40) – BROJ 13

Treći ajet: “Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im Mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo…” (SURA Al-MU’MIN, 77) -BROJ 40

Vidite, da sam na kraju ajeta stavio brojeve: Junus 10, Ar-R’ad, 13 i Al-Mu’min, 40.

Zašto?

Mislim da nije slučajno!

Ako uzmete Kur’an (sadržaj), vidjet ćete, da je sura Junus u kojoj se nalazi ajet o Poslanikovoj, a.s., smrti, 10. po redu, da je sura Ar-R’ad u kojoj se nalazi također ajet o Poslanikovoj, a.s., smrti, 13. po redu i vidjet ćete, da je sura Al-Mu’min, u kojoj je isto ajet o Poslanikovoj, a.s., smrti, 40. po redu.

Dakle, deseta sura po redu (Junus), je 10 godina Poslanikovog, a.s., života u Medini, trinaesta sura po redu (Ar-R’ad), je 13 godina Poslanikovog, a.s., života nakon Objave u Mekki i četrdeseta sura po redu (Al-Mu’min), je 40 godina Poslanikovog, a.s., života u Mekki prije Objave.

Ukupno 63 godine, kad je i preselio na ahiret.

Preveo i obradio: Saudin Cokoja

Piše: dr., Ali es-Salabia, historičara i stručnjaka za Poslanikov, a.s., životopis

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button