Islamske teme

Poruka omladini: Budi i ti sa obnoviteljima svoje vjere

Nije ništa čudno da se starac pridržava vjere, jer je on ostario, proživio godine i svjestan je blizine smrti. On se priprema za Ahiret i priprema se za smrt. On se pita: šta nakon smrti? Ali pozitivno stanje mladića i djevojke, uprkos prisustvu snage, zapaljive strasti i duge nade je nešto što izaziva divljenje. Zbog toga se i Uzvišeni Allah divi takvom mladiću i voli ga. U hadisu stoji: „Doista se Allah divi mladiću koji se odupre svemu onome što ga odvodi od vjere.“

Naša obaveza je voljeti ono što Uzvišeni Allah voli i težiti tome. Moramo spoznati da je naša obaveza i odgovornost hrabriti svakog mladića i djevojku kod kojih vidimo znake preporoda i dobra.

  Mi, hvala Allahu, na svakom mjestu, od istoka do zapada, vidimo omladinu koja se okreće Uzvišenom Allahu. U svakom muslimanskom gradu vidimo mnogo omladine koja je popravila svoje stanje i pokazala ustrajnost u vjeri. Ovo je jedna od radosnih vijesti koje nam je predskazao Allahov Poslanik, s.a.v.s., u mutevatir hadisu kojeg prenosi više od dvadeset jednog ashaba, a u kojem stoji:

„Neprestano će jedna skupina moga ummeta biti na istini i neće im škoditi što ih drugi ponižavaju, sve dok ne dođe Allahova odredba i zatekne ih u takvom stanju.“ U drugom rivajetu stoji:

 „ Neće im škoditi oni koji ih ponižavaju, niti oni koji se s njima ne slažu osim onoga što ih od poteškoća zadesi.“

Neće im škoditi razilaženje sa neistomišljenicima, tvrdoglavost protivnika, niti poniženja drugih ljudi. Jedino će ih zadesiti problemi i poteškoće kao i ostale ljude.

  Ovaj hadis je radostan nagovještaj Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da će na Zemlji uvijek biti dobrih ljudi. To su oni ljudi koji će uzdizati Njegovu vjeru, uzdizati ovu zajednicu i uspostaviti dokaz protiv ostalih ljudi koji nisu poput njih:

 „Neprestano će jedna grupa moga ummeta biti na istini sve dok ne dođe Allahova odredba i zatekne ih u tom stanju.“

Oni nisu manjina i pojedinci. Ne, već je to grupa ljudi koja posjeduje snagu, utjecaj i sposobnost naređivanja dobra i zabranjivanja zla. Neće im škoditi poniženja i suprotstavljanja drugih ljudi, sve dok ne nastupi Allahova odredba i zatekne ih u takvom stanju. Takvima je Allahov Poslanik, s.a.v.s., obećao Džennet, u vjerodostojnom hadisu kojeg Ebu Hurejre, r.a., prenosi: „Jevreji su se razišli na sedamdeset jednu skupinu. Jedna će u Džennet, a sedamdeset u Vatru. Kršćani su se podijelili na sedamdeset dvije skupine. Sedamdeset jedna će u Vatru, a jedna će u Džennet. Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, moj ummet će se podijeliti na sedamdeset tri skupine, jedna će u Džennet, a sedamdeset dvije u Vtaru.“ „ Ko su oni, Allahov Poslaniče?“- rečeno je. „Džemat- zajednica.“ – odgovorio je Poslanik, s.a.v.s.

  Allahov Poslanik, s.a.v.s., je obećao ovoj grupi ljudi da će vjera trijumfovat njihovom zaslugom. U vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi Ebu Davud od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„ Allah će ovome ummetu svakih sto godina poslati nekoga ko će obnoviti njihovu vjeru.“

  Učenjaci kažu: „Zamjenica men-ko upotrebljena u ovom hadisu ne označava nužno samo pojedinca. Taj obnovitelj vjere može biti pojedinac, ali može biti i grupa ljudi koji se nalaze na različitim krajevima zemlje. Ima onih koji obnove ovaj ummet u sferi nauke, neki u sferi prakse, neki u sferi borbe, a neki u nekim drugim stvarima koje su potrebne muslimanima.

  Mi moramo shvatiti da je ustrajnost omladine u Allahovoj vjeri ono što je posljedica obećanja Uzvišenog Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.s.. Hoćeš li hrabriti ovu omladinu koja se okreće Uzvišenom Allahu, biti joj na pomoći, radovati se radi nje i moliti Uzvišenog Allaha da ih učvrsti, pomogne, podari uspjeh i usmjeri istini? Hoćemo li se odazvati Allahovoj naredbi izrečenoj u ajetu:

  „Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se pomagati u grijehu i neprijateljstvu. Allah, doista, žestoko kažnjava.“ (El- Maida, 2)

Izvor: PORUKA OMLADINI

Autor: dr. Selman el Avde

Za Akos.ba priredila: Arnela Mujezinović

Povezani članci

Back to top button