Vi ste ovdje
Home > Obrazovanje i odgoj > Brak i porodica > Porodični dom utemeljen na vjeri

Porodični dom utemeljen na vjeri

Uzvišeni Allah daruje uspjeh u porodičnom životu onome kome On hoće od svojih robova.

Nema sumnje da će Allah blagosoviti dom koji je ispunjen bogougodnim djelima i njegovim ukućanima podariti obilje ovosvjetskih i ahiretskih blagodati. A ko želi postići to da život u njegovoj kući bude satkan i ispunjen vjerom, neka povede računa o tome da se u njegovom domu čine raznovrsna bogougodna djela, poput: obavljanja nafila – namaza – dobrovoljnih namaza, koji se obavljaju nakon farz – namaza, ili općih nafila, kao što su duha – namaz, vitr – namaz ili dva rekata nakon uzimanja abdesta, noćni namaz i sl. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Najbolji namaz jeste onaj koji čovjek obavi u svojoj kući, izuzev farz namaza.“ (Buhar, 698, i Muslim, 781)

Islamski učenjaci kazali su da dobrovoljni namazi koji se obavljaju u kući približavaju čovjeka iskrenom odnosu prema Uzvišenom Allahu i udaljavaju ga od pretvaranja pred drugim ljudima, a također to je prilika da cijela porodica vidi oca koji obavlja namaz kao jedan vid ibadeta i dobrog djela, pa će ga i oni u većini slučajeva u tome slijediti i za njim se povoditi. To potvrđuje i hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Kada neko od vas klanja farz – namaz u džamiji, neka ostavi dio namaza i klanja ga u svojoj kući, jer uistinu će Allah u kući, zbog njegovog namaza, dati veliko dobro.“

Pored navedenog, u kući se mogu učiniti i druga dobra djela, poput učenja Kur'ana, čitanja korisnih knjiga i literature, zajedničkog dobrovoljnog posta ili razgovora o vjerskim temama.

„ČIŠEĆENJE“ KUĆE OD SVIH VJEROM ZABRANJENIH POSTUPAKA

Kuća u kojoj se čine mnogobrojna zabranjena djela ispunjena je Allahovom srdžbom, a kada se Allah rasrdi, On pokazuje Svoju moć spuštajući kaznu. Vidovi kažnjavanja nekih porodica izraženi su krz „brojne probleme“ koji se ne mogu logički  objasniti. Članovi tih porodica nisu ni svjesni da grijesi i loša djela dovode do kazne još na ovom svijetu. Naš Gospodar kaže: „Kakva god da vas nedaća zadesi, to je zbog grijeha koje ste zaradili …“ (Eš – Šura, 30); Reci: „To je od vas samih (vaših grijeha)’. Allah, doista, nad svime ima moć … „ (Alu Imran, 165).

Da li se možda muž nekad zapita: Do kada ću se nalaziti u ovim problemima i brigama koji se iz dana u dan povećavaju? Zar nije kucnuo čas da se ove nedaće uklone od moje porodice? Kada ću napokon osjećati spokojstvo i duševni smiraj u svom porodičnom životu?

Ova ista pitanja sebi postavlja i supruga koja trpi i osjeća odbojnost svog supruga koji se od nje udaljava ili je među njima zavladala emocionalna prezasićenost ili bezosjećajnost. Možda im je to što griješe i što dopuštaju da njihova kuća bude plodno tlo za činjenje zabranjaenih djela prouzrokovalo dunjalučku patnju, ali oni to ne primjećuju.

             S druge strane, i mnogi televizijski kanali koji šire nemoral imaju direktan uticaj na muža i ženu, što dovodi do slabljenja njihove vjere i morala, i rasplamasava njihove negativne sklonosti, strasti i porive. Šta se može očekivati od kuće koja je isupnjena zabranjenim sadržajima?

             Kako bismo bili realni i objektivni, ističemo da nekada muž živi u pokornosti Uzvišenom Allahu dok njegova supruga čini određene grijehe zbog kojih se njihov porodični dom izlaže srdžbi Gospodara, a nekada je i obrnuta situacija, kada je žena pokorna Uzvišenom Allahu dok je njen muž grješnik koji je skrenuo sa pravog puta, pa je zbog njegovih grijeha spuštena kazna na cijelu porodicu. Zato je obaveza svakoga ponaosob da ustraje u pokornosti Uzvišenom Allahu i da se udalji od nedozvoljenih djela i postupaka kako bi se postigli porodična sreća i uspjeh. Naš Gospodar nam je obećao: „ A onome koji se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim“ (El – Talak, 4). Porodici čiji su članovi bogobojazni Uzvišeni Allah podarit će spas, uspjeh i olakšat će im život.

Iz drugog ugla možemo kazati da, ako jedan supružnik čini grijehe, tada je dužan da se popravlja, a obaveza drugog supružnika jeste da na njega pokuša utjecati lijepim riječima i savjetima, mudro i blago, jer su razdvajanje i razvod braka posljednje rješenje.

VOĐENJE BRIGE O PORODIČNOJ KULTURI I NAOBRAZBI

Svaka porodica, kao najmanja društvena cjelina ima svoje specifinčnosti, svoje individualne karakteristike prema kojima se porodice među sobom razlikuju. Također, svaki član porodice ima sebi svojstven način razumijevanja i razmišljanja. Ne samo da indentitet osobe podrazumijeva različitost i specifične karakteristike, kako fizičke tako i mentalne i duhovne, nego je nosporno i to da se stanja osobe tijekom godina mijenaju. Razumijevanju ovih psihičko – duhovno  – fizičkih procesa kroz sazrijevanje ili razvoj ličnosti zasigurno će doprinijeti dovoljan nivo obrazovanja i kulture unutar porodice.

Porodična naobrzaba i kultura postižu se:

  1. Čitanjem knjiga i stučnih časopisa koiji govore o porodici (statusu muža, žene, odgoju djece ..)
  2. Posjećivanjem internetskih portala i čitanjem stručnih savjeta i rješenja za porodične i bračne probleme
  3. Slušanjem predavanja koja tretiraju pitanje porodične kulture i naborazbe
  4. Prisustvovanjem seminarima koji imaju za cilj tretiranje ovih porodičnih pitanja, s tim da je, ističemo, nepohodno prisustvo oba supružnika.

Izvor:  ”Trideset savjeta za uspješan bračni život”

Autor:  Sultan b. Abdullah el-Amri

Za Akos.ba priredila: Edina Mudželet

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top