Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Pismo komšiji

Pismo komšiji

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog, neka je salavat i selam na Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu !

Dragi moj komšija,

Uistinu me raduje da ti ovim putem otkrijem osjećaje koji se nalaze skriveni u mom srcu, osjećaje poštovanja, samliosti, i plemenitosti.
A kako i ne bih kad si ti moj komšija koji kod mene ima najviše prava i značaja.

Džibril, alejhisselam, je toliko upozoravao našeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na pravo komšije kod njega da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pomislio da će komšija komšiju nasljeđivati
zbog veličine stepena i prava jednog prema drugome.

Dragi moj komšija, s obzirom na ovu obavezu, pišem ti pismo koje sadrži jedan od problema našeg mjesta u kojem živimo. Iskreno želim da nađemo zajedničko rješenje i da skinemo teret sa naših leđa. Također se nadam da će ovopismo naići na otvoreno srce, spremno da primi istinu.Pružimo ruke jedan drugome da budemo na istini kao jedno.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Doći će čovjek na Sudnjem danu a za njega će biti zakačen njegov komšija koji će govoriti: "Gospodaru, ovaj me je iznevjerio!" Odgovoriće mu ovaj prvi: "Gospodaru, tako mi Tvoje uzvišenosti nisam ga iznevjerio u porodici i imetku. A komšija će opet reći: "Rekao je istinu Gospodaru, ali me je on vidio kako griješim, ali me nije od toga odvratio."

Ovo je stanje svakog čovjeka koji je uskratio svoju obavezu savjetovanja svoga komšije.

Dragi komšija, smatram da je najveći problem našeg naselja ostavljanje namaza. Namaz je najvažnija karika u lancu vjerskih obaveza. Namaz je drugi od ruknova islama i veliki temelj vjeroispovjesti. Namaz je naređen svim ljudima bili oni u kućama ili na putovanju, bili zdravi ili bolesni, bili u pustinjama ili u oazama, i za njegovo neizvršavanje nema opravdanja i naš Gospodar, Allah, subhanehu ve te'ala, nije dozvolio njegovo izostavljanje niti u jednom spomenutom stanju.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je često upozoravao svoj ummet na namaz. Čuvanje namaza je bio njegov posljednji koji nije zaboravio dati ni u svojim posljednjim trenucima života, pri posljednjim izdisajima, naglašavajući njegovu važnost. Govorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Namaz, i ono što je u vašem posjedu (porodica)! Namaz, i ono što je u vašem posjedu!"

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je objasnio da prvo pitanje koje će biti postavljeno svakom čovjeku na Sudnjem danu jeste njegov namaz, pa ako mu bude namaz ispravan i ostala djela će mu biti ispravna, a ako mu namaz ne bude ispravan ni ostala djela mu neće biti ispravna. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također objasnio da je namaz zadnja karika vjere koja će nestati. Pa šta onda ima da ostane od vjere ako se namaz napusti?

Dragi moj komšija, podijelili su se sinovi našega mjesta u kojem živimo na dvije skupine:

Prva skupina su oni koji su napustili džamije i džemate. Također, i oni su se podijelili na dvije grupe i to:

Prva grupa, onih koji su napustili džamije i džemate, su oni koji obavljaju namaz, ali ga obavljaju u kućama. Zabranili su sebi mnoga dobra kao što su dobrobiti džemata i dobrobiti koračanja prema džamiji. Izostavljanje
namaza u džamatu je pokuđeno djelo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je jednom prilikom rekao da bi naredio da se zapale kuće onima koji ne dolaze na zajednički namaz (zbog grijeha kojeg čine izostajanjem sa namaza). Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije dozvolio izostavljanje džemata ni slijepom čovjeku koji je od njega tražio
dopuštanje da obavlja namaz u kući.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom hadisu: "Ko čuje ezan a ne odazove mu se, nema namaza, osim uz opravdan razlog." Opravdan razlog može biti bolest, strah ili odbrana radi očuvanja vlastitog života.

U vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svaki izostanak sa zajedničkog namaza smatrao se licemjerstvom. Tako kaže Abdullah b. Mesud, radijjallahu anhu: "Vidio sam da od nas ne izostaje niko (sa zajedničkog namaza) osim licemjer poznat po licemjerstvu."

Druga grupa, onih koji su napustili džamije i džemate, su oni koji nikako ne klanjaju, da nas Allah, subhanehu ve te'ala, sačuva od ovakvog stanja. To su oni koji nisu nikad učinili niti jednu sedždu Allahu, niti jedan rekat.
Za takve Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Odgovornost koja je između nas i njih (muslimana i nevjernika) je namaz, pa ko ga ostavi postaje nevjernik." (Prenosi Ahmed)

Dalje kaže: "Zaista je između čovjeka i nevjerstva, ostavljanje namaza." Pa, vjera nije nikakav hobi, niti je tradicijsko naslijeđe, niti je stvar nacionalizma, nego je stvar našeg unutrašnjeg ubjeđenja kojeg potvrđujemo djelima.Tako je namaz ogledalo muslimana, a njegovo izostavljanje nevjerstvo pa makar čovjek koji ga izostavi svjedočio
da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji rob i Njegov Poslanik, pa makar davao zekat, postio, obavljao hadždž.

Druga skupina su oni koji dolaze na neke namaze u džematu, a neke izostavljaju. Oni najčešće propuštaju ikindijski ili sabah namaz zbog sna. Neki od njih sabah namaz obavljaju nakon njegovog vremena, pa ga klanjaju tek nakon izlaska sunca.

Dragi komšija, reći ću ti da su neki od poznatih drugova Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Omer b. Hattab, Abdurrahman Avf, Muaz b. Džebel, Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, i mnogi drugi smatrali da namjerno izostavljanje namaza iza njegovog vremena je djelo koji izvodi iz vjere.

Dragi moj komšija, dat ću ti primjer o kojem možemo da razmišljamo. Naprimjer, mjesec Ramazan, mjesec posta, koji je netom prošao, je u određenom vremenu pa se ne može obaveza posta odgoditi za neki drugi mjesec i takvo djelo u tom slučaju ne bi bilo primljeno. Također, obred hadždža se vrši u određenim danima i ne može se hadždž obaviti
u nekom drugom periodu. Pa šta je onda sa obavljanjem namaza?
Uzvišeni Allah, subhanehu ve te'ala, kaže:
"Namaz je vremenski određena obaveza." (Sura En-Nisa, dio 103. ajeta)

Zatim Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: "Teško klanjačima, koji molitvu svoju kako treba ne izvršavaju." (Sura Al-Maun, 4-5)

El-Vejl- teško, se ovdje odnosi na klanjače koji klanjaju namaz nakon njegovog vremena, kako tvrde mnogi učenjaci, a ne odnosi se na one koji nikako ne klanjaju zbog toga što su oni koji nikako ne klanjaju – nevjernici.

El-Vejl je također dolina u Džehennemu koja je toliko užarena da kada bi se u nju ubacile sve planine dunjaluka, istopile bi se od njene žestine i topline. Utječemo se Allahu, subhanehu ve te'ala, od kazne u Džehennemu.

Namaz onoga koji je klanjao nakon njegovog (određenog) vremena nije primljen kod Allaha, subhanehu ve te'ala, i sanjega nije spala odgovornost za propušteni namaz i biće pitan za to na Sudnjem danu. Takav mora da se pokaje Allahu, subhanehu ve te'ala.

Dragi moj komšija, nadam se da će ovo pismo biti mnogima razlog da se vrate Allahu, subhanehu ve te'ala, prije nego što bude kasno kao što i Uzvišeni Allah, subhanehu ve te'ala, upozorava u Svojoj Objavi:

"I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam kazna iznenada dođe, za čiji dolazak nećete znati da čovjek ne bi uzviknuo: "Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio,
čak sam se i izrugivao!" ili da ne bi rekao: "Da me Allah pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sačuvao."Ili da ne bi rekao kad doživi patnju: "Da mi se samo vratiti dobra djela bih činio." (Ez-Zumer, 55-58)

Dragi moj komšija,

Naša je obaveza da se potpomažemo na istini i da se natječemo u dobru, da svima, tako i komšijama, budemo iskreni i dobri savjetnici jer je pravo komšije ogromno i od Allaha, subhanehu ve te'ala, nam je data velika obaveza koju imamo jedni prema drugima. Tako, ovaj savjet nije zbog sažaljenja, niti zbog stida, nego iz samilosti i pažnje prema Allahovim stvorenjima. Uzor su nam riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže:

"Neće niko od vas vjerovati dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi."

I na kraju, ostaje mi da ti zaželim dobro. Neka te Allah, subhanehu ve te'ala, štiti i čuva i učvrsti tvoje korake.

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu ! 

Piše: Merjem Bašić

Udruženje Pravi Put Muslimana

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top