Kupujmo domaće i halal

Organiziran refrešing auditora halal kvalitete

Agencija za certificiranje halal kvalitete u subotu 22. januara 2022. godine, organizirala je jednodnevni seminar za auditore halal kvalitete. Seminaru, koji je organiziran online putem, prisustvovalo je 38 auditora halal kvalitete.

Predavači na seminaru bili su: mr. Damir Alihodžić, direktor Agencije, prof. dr. Midhat Jašić, član UO Agencije, Valdet Peštalić, šef odjela za edukaciju  i Emina Karavdić, stručni saradnik Agencije.

Cilj edukacije bio je usvajanje i unapređenje znanja i vještina izvođenja audita u skladu sa novim međunarodnim standardima iz oblasti halal certificiranja proizvoda i usluga. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima provođenja, izvještavanja i verifikacija audita, gdje su predavači auditorima prezentirali pozitivne prakse i primjere. Auditori će stečena znanja koristiti prilikom obavljanja audita u halal certificiranim kompanijama.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button