Liderstvo i menadžment

Odlike daije: Četvrta odlika – konstantna vježba i korištenje tuđih iskustava

Upornom vježbom čovjek može postići iskustvo koje se ne može preuzeti iz knjiga, a tako isto i veliku moć njegove primjene. Ovu činjenicu spoznali su velikani biznisa i ljudi od zanata, poslovni ljudi što upravljaju preduzećima i drugim poslovima. Ljekar, na primjer, ne može dobiti diplomu dok se jedno vrijeme na posveti praktičnoj primjeni naučenog iz knjiga. Isto tako i advokat ne može stupiti na dužnost dok prethodno ne bude radio pod nadzorom starijeg i iskusnijeg stručnjaka u dotičnoj oblasti. Potpuno je jednak slučaj sa sudijama, učiteljima, novinarima itd., jer učenje teorije je jedno a njegova praktična primjena nešto sasvim drugo. Niko ne može preko noći postati sposoban daija. Za sve treba vremena i iskustva. Neminovno je da daija pogriješi da bi se na grešci naučio i slijedeći put je izbjegao.

Najvažnije je da dalja uvaži i prihvati trud svoje braće koji su radili na pozivu Allahu, dželle šanuhu, i da se okoristi njihovim iskustvima. Takvim postupkom će sebi uštediti mnogo truda i teškoća i uveliko skratiti put koji mu predstoji.

SREDSTVA U DA’Vl

Postoje sredstva da’ve koja pojedinci iz redova daija moraju znati koristiti. To su brojna sredstva čija je primjena od sredine do sredine različita, zavisno od vrste stanovništva, njihove obrazovanosti i društvenog položaja.

Među najvažnijim sredstvima koja ne smijemo zanemariti su:

–       Hutbe i predavanja

–       Novinarstvo

–       lzdavalaštvo

–       Radio i televizija

–       Privatni kontakti -kroz iskazivanje ljubavi, savjete, poklone, usmjeravanje kroz posao, naređivanje dobra i sprečavanje zla i mnoga druga sredstva.

Islamska da’va danas mora na svom putu obuhvatiti adekvatna i popularna sredstva. Ako osjetimo nedostatak i ograničenost svojih mogućnosti, dužni smo taj nedostatak odstraniti i liječiti.

Hutba je dar koji se razvija vježbom, ličnim iskustvom i iskustvom velikih govornika. Postoje opširne studije u domenu govorništva i njenih korijena, a koje mogu biti od koristi braći što žele da postanu hatibi. Još uvijek uloga hatiba u da’vi je neprocjenjiva. Džumanska hutba je vrlo važan prostor za da’vu. Nužno je da minbere popune dorasli i sposobni hatibi, koji će u ljude ubrizgati polet te tako ostvariti željeni cilj. Ako je sposobnim govornicima minber nedostupan onda neka koriste prisustvo mase na džuma namazu te minber iskoriste poslije namaza.

Izbor teme mora biti rezultat detaljnog istraživanja i uvažavanja svih mišljenja. Da se važnijem da prednost nad važnim. Neka daija pazi da izbor teme ne provocira mase. Zato, ostavimo privremeno teme od kojih slušaoci bježe, zatim teme kojima isti nisu dorasli i ne mogu ih sprovesti u djelo čak i ako ih uspijemo ubijediti u njihovu nužnost. Počnimo sa bitnijim. Lijepim i lahkim metodom uvijek povezujmo stvarnost sa idejom. Navodimo što više primjera jer umjesna usporedba dokazuje sposobnost vaiza. Primjera radi, može se navesti određeni događaj u cilju dočaravanja željenog.

Predavanja i tribine: Neophodno je da u muslimanskim redovima postoje sposobni daije. Svaki od njih će na predavanju obraditi određenu temu koju je prethodno detaljno i kroz prizmu Islama proučio.

Novinarstvo i štampa: Vrlo uspješno sredstvo širenja da’ve. Ono posjeduje veliki uticaj, te je stoga i dobilo nadimak “njegovo veličanstvo”. U stvarnosti je vrlo mali broj daija koji uzima učešća na ovom borilištu. Ovo je bolna stvarnost svih muslimanskih zemalja. Daije su direktno odgovorne za ovaj propust koji nanosi veliku štetu da’vi i njenom pokretu. Ako finansijski nismo u mogućnosti izdavati novinu koja zastupa Islam i poziva u njega, zar ne možemo naći novinare muslimane koji su u stanju prezentovati da’vu u postojećim novinama.

U mnogim islamskim zemljama su zapaženi mladići podučeni zanatu novinarstva koji su briljantnom vještinom i neprimjetno u svojim državama štampi nametnuli, nažalost, nastrane ideje. Vještina se stiče iskustvom, a spoznaja istraživanjem. Na daiji je da slijedi oba ova puta.

Izdavalaštvo: Bez obzira radilo se o studijama, seminarskim radovima, knjigama ili nečem drugom, sve su to uspješne metode u službi da’ve. Jer, često puta pisana riječ je mnogo uticajnija od slušane. Opasnost koja se krije u ovom sredstvu je pohlepa za zaradom u koju može zapasti izdavač te tako cijenom staviti pregradu između čitateljstva i koristi izdatog djela.

Radio i televizija: Dva sredstva kojima, po meni, nema premca, vrlo su rašireni i uticajni. Ko danas raspolaže ovim sredstvima, može sebi priuštiti moć.

Privatni kontakti: l privatni kontakti mogu biti sredstvo da’ve. Čovjek iskoristi prijateljstvo i ljubav ljudi u kojima ima dobra te ih pozove u vjeru. Pri tome, treba znati da poklon ima velikog uticaja u sticanju Ijubavi i naklonosti.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Poklanjajte jedni drugima pa ćete se voljeti”.[1]

Poklon je kao poruka zalutaloj osobi da se uljudno odnosi kao da mu naređuje dobro a sprečava ga od lošeg. Kao da njegova djela potčinjava službi da’ve. Najveći uticaj na ljude ima podučavanje. Učitelj može najpotpunije udovoljiti da’vi, ako mu je stalo do toga.

Metod pozivanja

Koje god sredstvo daija upotrijebi, na njemu je da bude blag u najvećoj mogućoj mjeri. Blagošću se u ljudska srca usađuje ljubav. Uzvišeni Allah je Svom Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., kojeg je zadužio dostavom upute, rekao:

“S Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si grubi tvrda srca bio, razbježali bi seiz tvoje blizine…” (Ali Imran, 159.)

Musau i Harunu je naredio da idu Faraonu i da se pridržavaju ovoga uputstva:

“Pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao.” (Ta Ha, 44.)

Korisno je da mnogo pažnje posvetimo iščitavanju i razmišljanju o načinima i metodama da’ve opisanih u Kur’anu koje su poslanici praktikovali među svojim narodima, kako bi u njima našli uputu i u njih se ugledali.

Specijalnost – struka

l na kraju, veoma je bitno da se jedan dio daija specijalizira za poziv običnog svijeta, a drugi samo intelektualaca i obrazovanih ljudi. Još je bolje ako se specijalnost može razgranati: jedni će pozivati samo trgovce, drugi radnike, treći seljake. Tako isto i što se tiče obrazovanih, jedna grupa će pozivati studente, a druga svršenike fakulteta. Obrazovan daija razumije probleme obrazovanih ljudi i zna ih liječiti te tako polučiti uspjeh koji je drugima nedostižan. Neophodno je da postoje daije oba spola. Svaki će pozivati spol kojem pripada.


[1]Prenosi ga En-Nesai. Karafi kaže da mu je sened dobar a lbnu Hadžer za njegov sened kaže da je hasen (vrlo dobar).

***

Odlomak iz knjige: “ODLIKE USPJŠMOG DAIJE (ISLAMSKOG AKTIVISTE)”

Naslov originala: Min šifati daije

Autor: Muhammed Es-Sibbag

Prijevod: hfz. mr. Senaid Zajimović i Mevlida Zajimović 

Nastavit će se, ako Bog da.

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button