Islamske teme

Objašnjenje zašto Allah u Kur’anu za Sebe kaže “Mi”

Islam je strogo monoteistička religija. Islamski propisi i temelji vjerovanja su u skladu sa besprijekornim monoteizmom.

Allah je Jedan i Jedinstven. Međutim, zašto Allah Uzvišeni, na nekoliko mjesta u Kur’anu za sebe kaže “Mi“?

U nekim jezicima postoje dva tipa množine (plurala). Prvi plural je numerički i odnosi se na nešto čija je količina veća od jedan. Drugi je plural poštovanja.
1) Kraljica Engleske, umjesto ja, često kaže mi. Ovo je poznato kao kraljevski plural.
2) Radžif Gandi, bivši premijer Indije, imao je običaj na hindu jeziku reći: „Hum dekhna chahte hain.“ / „Želimo vidjeti.“ Hum znači mi, što je kraljevski plural hindu jezika.
3) Kada Uzvišeni Allah govori o Sebi, u Kur’anu, koristi arapsku zamjenicu Nahnu, što znači Mi. Ovo nije numerički plural, već plural poštovanja.

„Tevhid, odnosno monoteizam, temelj je islama.“ Allahova jednća se spominje na mnogo mjesta u Kur’anu. Na primjer, u suri Ihlas:
Reci: “On je Allah – jedan!“ (Ihlas, 1)

Literatura:

Zakir Naik … „ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU“

Za Akos.ba priredila: Ilma Tajar

Povezani članci

Back to top button