Islamske temeU Fokusu

Neprijatelji islama su slični u svim generacijama, dok je velika razlika između prvih i potonjih generacija muslimana

Kako su samo veliki ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i koliko su samo zadužili sve muslimanske generacije do Sudnjeg dana.

Piše: dr. Muhamed el-Gazali / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Niko od nas ne zna kako je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, izgradio ovu jaku, odanu i čistu generaciju ashaba.

Niko ne zna šta se ulilo u njihova srca u smislu bogobojaznosti, odricanja i žrtve, svjedočenja Allahove veličine i želje za Ahiretom.

Niko ne zna koja je pokretačka snaga stajala iza ove generacije koja je porazila životna iskušenja i zavjere silnika i zulumćara.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u stanju, sa zadivljujućom moći, da prenese i preda Kur’an – kao cjelokupnu vjeru, ali i kao državu utemeljenu na Kur’anu -, generacijama koje slijede i da ga sačuva od iskrivljavanja i krivotvorenja kakva su pretrpjele prethodne knjige (objave).

To su naši dobri prethodnici (selefus-salih), ”dobri” po zaslugama, a ne po tvrdnjama.

Iskreno, divim se Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim ashabima. Očaran sam njegovim odgojem ashaba i njihovim džihadom sa njim i poslije njega, da bi sačuvali istinu na zemlji i bili od koristi ljudima putem te istine.

Kako su samo veliki ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i koliko su samo zadužili sve muslimanske generacije do Sudnjeg dana.

I sada, nakon dugog hoda čovječanstva, gledam sebe i one oko sebe, i vidim blisku sličnost između neprijatelja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i islama u prvim i današnjim generacijama. Dok u isto vrijeme vidim tek daleku sličnost, čak veliku razliku, između sljedbenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u prvim i današnjim generacijama.(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button