Islamske teme

Ne dozvoli tvojim grijesima da te bace u očaj i da izgubiš nadu u Allahovu milost

"Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana brišu grijehe koji se počine između njih, ukoliko se sačuva velikih grijeha." (Muslim 233-16.)

Dvije su vrste grešaka: grijesi i dunjalučke greške. U grijehe spada sve ono što je Allah zabranio, a mogu se dalje podijeliti na velike i male grijehe. U velike grijehe spada širk (mnogoboštvo), kufr (nevjerstvo), ostavljanje namaza, blud, konzumiranje alkohola, kamata, prisvajanja tuđeg imetka, pljačkanje i ubistvo.To su velikki grijesi. Ako neko počini bilo koji od ovih grijeha, treba da najprije čvrsto odluči da ostavi taj grijeh a zatim se iskreno pokaje. Mali grijesi koje ljudi svakodnevno čine, nekada čak nesvijesno poput požudnog gledanja u suprotni spol ili slušanja zabranjene muzike. To su vrste grijeha koji često puta nište naša djela poput klanjanja pet dnevnih namaza ili davanja sadake.

“Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje da je dajete siromasima kad niko ne vidi, i On će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka. – A Allah dobro zna ono što radite.” (Kur’an, 2:271)

“Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana brišu grijehe koji se počine između njih, ukoliko se sačuva velikih grijeha.” (Muslim 233-16.)

“Allah je oprostio mome ummetu ono što urade greškom, iz zaborava ili iz prisile.” (40 Nevevijevih hadisa, hadis br. 39)

Od božije milosti ljudima je i to što Allah prašta svaki grijeh koji je učinjen usljed prisile, pogreške ili neznanja, ali dobre namjere ne mogu opravdati činjenje grijeha. Činjenica je da ljudi nisu bezgriješni i zato je važno da se fokusiramo na one stvari zbog kojih ćemo zadobiti oprost za naše greške i počinjene grijehe.
Opće pravilo je da svaki grijeh popratimo dobrim djelom.

“Dobra djela zaista poništavaju hrđava.” (Kur’an, 11:115)

To donosi tri koristi:
1. Dobra djela služe kao sredstvo za pokajanje od grijeha,
2. Nagrada za dobro djelo je desetrostruka ili više od toga, a kazna za grijeh se računa samo jedan stepen na skali grijeha. To je Allahaova milost zbog koje će dobra djela na Sudnjem danu prevagnuti loša djela.

3. Grijesi negativno utiču na naš iman (vjerovanje) a dobra djela povećavaju naš iman, zato se moramo truditi da nam dobra djela uvijek prevagnu ona loša. Tako će naša vjera uvijek biti u porastu nego što će se smanjivati.
Nemoguće je izbaciti grijehe iz našeg života, ali se možemo truditi i dati sve od sebe kako bi ograničili griješenje, minimizirali njihov efekat, povećali naša dobra djela i bili najbolji što možemo.

Zapamtite, ne možemo biti savršeni, ali možemo se truditi i dati najbolje od sebe što možemo, a upravo to Allah traži od nas. Nikad nemoj dozvoliti tvojim grijesima da te bace u očaj i dovedu do toga da izgubiš nadu jer Allah kaže: “i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.” (Kur’an, 12:87)
Grijesi mogu prouzrokovati veliki udaraca našem samopouzdanju, kao što mogu kod čovjeka stvoriti osjećaj krivnje i bezvrijednosti. Jedini način da tome staneš u kraj, jeste da se trudiš da budeš bolji. Sa povećanjem našeg imana, povećavan se i naše samopouzdanje.

“Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Kur’an, 39:53)

Ako grijesi koje si učinio nanose štetu nekom drugom, onda je potrebno zatražiti oprost od te osobe kako bi zadobili Allahov oprost i nastavili dalje. Što duže budeš odugovlačio sa traženjem oprosta od ljudi, to ćeš se duže ružno osjećati unutar sebe. Ako želiš da se bolje osjećaš, nazovi nekog koga si povrijedio i zamoli ga da ti oprosti još danas. Automatski ćeš osjetiti olakšanje tereta iz tvojih grudi i bit ćeš u mogućnosti da nastaviš i pređeš na nešto bolje.

Ismal Kamdar „Best of Creation – An islamic guide to self-confidence“

Za Akos.ba preveo Mr. Fahrudin Vojić

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button