Islamske teme

Naučite dovu za one kod kojih se iftarite

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, došao kod Sa’d bin’Ubade, radijallahu anhu, i on mu je iznio kruha i zejtina, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, jeo, a onda rekao:
“Neka se kod vas iftare postači i neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki!”

(Hadis bilježi Ebu Davud i Ibn Madže. Hadis je sahih. I šejh Albani ga je ocijenio ocjenom “sahih”. Pogledati „Sahih ve daif sunen Ebi Davud“ hadis br. 3854.).

A u hadisu od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao:
Ebul-Hejsem ibn el-Tajhan se pripremio hranu za Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, i njegove drugove. Kada su završli rekao je.
“Nagradite vašeg brata!”
Rekoše:
“Kako ga nagraditi, o Allahov Poslaniče?”
Reče:
“Kada se nekom čovjeku uđe u njegovu kuću i jede njegova hrana i pije njegovo piće pa dovite za njega i to mu je nagrada.”
(Hadis bilježi Ebu Davud. Hadis je daif. a prema ocjeni i šejha Albanija, rahimehullah. Pogledati „Sahih ve daif sunen Ebi Davud“ hadis br. 3853).

Prof. Halil Makić

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button