Brak i porodica

Nastavnikove odgojne metode po uzoru na Poslanika: Metoda crtanja

Sadržaj crtanja u nastavi može biti različit, a neki od njih su:

1. crtanje grafičkih znakova (voltmetar, topografski i kartografski znakovi) – jednoznačni su.

2crtanje grafičkih simbola – apstraktni, mnogoznačni (grb, mač..)

3. geometrijski crtež, itd.

Poslanikov, a.s., metod crtanja

(Ebu Gudde) navodi sljedeći primjer ove Poslanikove,a.s., metode i to na sljedeći način. Buhari bilježi od ‘Abdullaha b. Mes’uda, r.a. da je rekao: “Nacrtao je Poslanik,s.a.v.s., kvadrat, zatim je povukao liniju od centra kvadrata, koja je izlazila izvan kvadrata, zatim je povukao nekoliko manjih linija sa strane one linije koja je u sredini pa je rekao: ‘Ovo je insan, a ovo što ga okružuje je njegovo razdoblje (njegov životni vijek); ova linija koja izlazi izvan kvadrata je njegova nada, a ove male linije su njegove iznenadne nesreće. Ako pogriješi u ovome, pogodit će ga jedna od njih. Ako ga promaši ta, pogodit će ga druga. Ako ga promaši svaka, zadesti će ga starost (oronulost).’ ”

Na kraju, možemo zaključiti da navedne metode, ali i druge koje nisu navedene u ovom radu, kada nastavnik koristi u svome poslu upotpunjavajući ih po uzoru na Poslanika,a.s., imat će daleko bolje odgojne rezultate, budući da je Poslanik imao jasan cilj koji je on i spomenuo u jednoj rečenici koja kaže: “Poslan sam da usavršim plemenita ponašanja kod ljudi.”

preporod.com

Povezani članci

Back to top button