Brak i porodicaU Fokusu

Nasilje u muslimanskoj porodici. Zašto šutimo?

Islam, kao univerzalni sistem života, je uredio sve aspekte ljudskog života pa tako i brak i porodicu. Prema islamskom učenju, brak je zajednica života muškarca i žene uređena šerijatskim propisima koja ima prvenstvenu zadaću ostvarivanja sreće i zadovoljstva supružnika te rađanje i odgoj djece. To je plemenita zajednica koja je u skladu sa ljudskom prirodom i potrebama. Islam podstiče omladinu na brak i osnivanje porodice radi sticanja Allahovog zadovoljstva, upotpunjenja vjere i afirmacije čistog porodičnog života zasnovanog na istinskim vrijednostima braka i porodice.

Međutim, u vremenu kojem živimo, u kojem je institucija braka i porodice ugrožena materijalističkim pogledima na život i napadnuta od strane abnormalnih i nastranih ideja njenog rasturanja, vrlo teško je izgraditi i očuvati pomenuti koncept shvatanja braka i porodice. Muslimani koji se trude da očuvaju tradicionalnu porodicu suočavaju se sa nizom poteškoća koje im otežavaju tu plemenitu misiju. Tome doprinose mnogi faktori poput: ekonomska situacija, ugrožavanje utemeljenih tradicionalnih vrijednosti, savremene tehnologije koje dovode do otuđivanja i samovolje pojedinaca, neposlušnost djece radi uticaja drugih koji uživaju neograničene slobode, opšte promovirajući nemoral i neovisnost i slično.

Usljed djelovanja tih faktora, musliman je danas došao u situaciju da ima sve manje prostora za ispravan odgoj i pozitivno usmjeravanje svoje porodice te je iskušan raznim anomalijama u vlastitoj kući. Hvala Bogu, dosta je onih koji uspjevaju održati harmoniju braka i porodičnog života i u tome su pretekli mnoge. Nažalost, pojedinci se teško nose sa savremenim izazovima i nerijetko prelaze granice dozvoljenog i padaju u iskušenje nasilja koje provode nad članovima svoje porodice. Ovdje govorimo o ljudima vjernicima, praktičarima koji vjeruju u Allaha dželle ve ala i polaganje računa.

Nažalost, iznenađeni smo ne tako malim brojem teških slučajeva nasilja u muslimanskim porodicama i iskušenjima sa kojima se susreću pojedini muslimani današnjice. Iz tih primjera vidimo da je kriza porodice itekako prisutna ali i da se o njoj slabo ili nikako ne govori radi stida i srama te običaja ukorjenjenih u našem narodu. Uzvišeni Allah džellešanuhu je u Kur’anu naveo metode rješavanja bračnih nesuglasica slijedećim ajetom:

“A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! Allah je, zaista uzvišen i velik.” (Prijevod značenja En-Nisa, 34.)

Dakle, savjet svima je da sa supružnicima razgovaraju i pokušaju ih posavjetovati da taj neki problem koji se dešava nije uredu te da se klone toga. Tek nakon toga slijede ostale metode koje su vrlo blagonaklono postavljene s ciljem da se dođe do mirnog rješenja problema. Učenjaci su saglasni da se pod ovim pojmom “udaranja” navedenih u ajetu misli na vrlo blagi udarac poput udarca malim prutem ili slamkom, čisto da se to ostvari kao sankcija.

Nažalost, mnogi današnji muslimani nerjetko prelaze postepenost i odmah idu na silu što rezultira velikim problemima u braku i porodici. Poseban problem je i to što žene vrlo često zanemare status i ulogu muža u kući. Naime, muž je glava porodice i Uzvišeni mu je dao jedan stepen iznad žene zbog njegove odgovornosti za opskrbu porodice. Žena muslimanka to mora prihvatiti i dati mužu njegovo pravo kao što je i on dužan njoj dati njeno pravo. Kada se stvari tako jasno poslože neće dolaziti do većih problema. 

Ključ opstanka porodice je u dogovoru i lijepim savjetovanjem. Podsjetimo se da najveći status kod komadanta prokletih šejtana, prokletog Iblisa, imaju njegovi vojnici koji rastave muža od žene i izazovu propast porodice. Lahko se razvesti a teško očuvati normalne bračne i porodične odnose.

S toga je jako bitno da muslimani i muslimanke u svojim kućama uspostave red prema Božijem zakonu i kada problemi dođu da ih rješavaju u skladu sa savjetom Gospodara ljudi i Njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button