Islamske teme

Napravite mapu svog puta do dženneta

Put do Dženneta nije jednostavan. Pored obaveza i kušnji od Allaha Dž.š. kojima se testira naša upornost, te šejtanovog obećanja da će nas napadati sa svih strana i koristiti naše slabosti, ovaj put se pratvara u nemilosrdnu borbu, koju je skoro pa nemoguće dobiti. Uz to, tu je i činjenica da Džennet predstavlja vrlo apstraktan pojam – niko ga od nas nikada nije vidio sa svojim očima. U tom slučaju, tamo gdje ne postoji vizualna slika destinacije, lahko je skrenuti sa puta.

Džennet. To je prekrasno mjesto u kome će biti ispunjene sve naše želje i gdje nema straha ili tuge.

To je mjesto za kojim žudimo i kojem se nadamo. Dok smo bili djeca, pričali su nam o ljepotama Dženneta i o nagradama koje nas čekaju ako budemo dostojni. Ipak, za svakog od nas, Džennet ima drugačije značenje. Svi mi imamo različite „liste želja“ za Džennet. Svaka osoba ima drugačiji koncept onoga šta će biti njegov Džennet.

Put do Dženneta nije jednostavan. Pored obaveza i kušnji od Allaha Dž.š. kojima se testira naša upornost, te šejtanovog obećanja da će nas napadati sa svih strana i koristiti naše slabosti, ovaj put se pratvara u nemilosrdnu borbu, koju je skoro pa nemoguće dobiti. Uz to, tu je i činjenica da Džennet predstavlja vrlo apstraktan pojam – niko ga od nas nikada nije vidio sa svojim očima. U tom slučaju, tamo gdje ne postoji vizualna slika destinacije, lahko je skrenuti sa puta.

Umjetnost kreiranja mape

Bilo da smo djeca ili smo već odrasli, svi trebamo vizuelne slike naših ciljeva da bi ostali fokusirani. Mind mapping – koncept razvijen od strane Tony Buzana – je vrlo efikasan alat koji doslovno pomaže da se “mapira” ono što je u vašem umu kako bi se stvorio vizualni prikaz vaših ideja, ciljeva ili koncepata. Misaone karte su odličan način da se popis informacija u vašem umu pretvori u šareni, nezaboravan i visoko organiziran dijagram koji djeluje u skladu sa prirodnim putem vašeg mozga da obavlja zadatke.

Osnovnu mapu uma je vrlo jednostavno napraviti i ima sljedeće elemente:

1. Glavnu ideju: Ovo se nalazi u centru, po mogućnosti koristite slike i najmanje tri boje.
2. Glavne teme: Glavne teme zrače iz centralne slike kao grane. Grane imaju ključnu sliku ili ključnu riječ.
3. Podteme: podteme su predstavljene kao “grančice” relevantnih grana. Trebate koristiti više boja za vizuelnu stimulaciju, kao i za grupiranje ili kategorizaciju.
Istraživanja o efikasnosti mentalne mape su otkrila veće razumijevanje ideja, te pozitivan utjecaj na pamćenje i jasnoću pojmova. Mape uma se mogu prizvesti pomoću online softvera ili pomoću olovke, boja i papira.

Mapa puta za Džennet

Iako ćemo biti u mogućnosti da vidimo pravi Džennet na Sudnjem danu, možemo koristiti alat za mapiranje uma da izradimo jasniji i konkretniji koncept Dženneta kojem težimo kroz detaljni vizualni prikaz puta u Džennet. Ovaj alat je posebno koristan za djecu koja razumiju konkretne informacije bolje od apstraktnih ideja.

Korak 1: Označite prostor u centru za osnovnu ideju – Džennet

Postavite papir u horizontalnom položaju i budite kreativni. Koristite vaš um kako biste zamislili kako to Džennet može izgledati i nacrtajte ga u centru, koristeći mnogo boja.

Korak 2: Izvucite glavne grane od centralne teme

Razmislite o svim mogućim granama ili idejama koje mogu zračiti iz ove teme. Napišite njihove nazive na glavnim linijama i istaknite ih sa slikama. Neka svaki ogranak bude druge boje i sa debelim linijama.

Evo nekoliko ideja koje vam mogu pomoći:

1. Šta trebate raditi (šta je potrebno učiniti da bi došli do Dženneta) – slika ove liste „za uraditi“
2. Šta trebate izbjegavati (šta je potrebno da izbegnete da bi došli do Dženneta) – slika velikog slova „X“
3. Moji drugovi u Džennetu (ljudi za koje želite da budu sa vama u Džennetu) – slika ljudi sa kojima ste bliski
4. Aktivnosti u Džennetu (šta želite raditi u Džennetu) – slika nekih aktivnosti
5. Želje u Džennetu (šta želite da bude u Džennetu) – slika želja

Korak 3: Počnite grananje

Pokrenite dodavanje drugog, trećeg i četvrtog nivoa misli tako što ćete crtati grančice i pod-grančice za svaku od glavnih grana. Povezane linije bi trebale biti tanje sa svakim nivoom. Nastavite crtati grančice u istim bojama kao što su i glavne grane i napišite tekst u donjem dijelu. Ne zaboravite da personalizirate svoju mapu uma sa raznim vizualnim slikama, kodovima ili simbolima.
Primjer razgranate liste „za uraditi“ za Džennet može biti:

Poštovati Allahove propise

Klanjati namaz
o Farz
o Sunnet
o Dobrovoljni namaz

Post
o Ramazan
o Dobrovoljni post

Čitati Kur’an
o Sa tedžvidom
o Bez tedžvida

Slijediti Poslanika a.s.
o Čitanje hadisa
o Dove iz sunneta

Poštovanje prema roditeljima
o Činiti dove za njih
o Raditi najmanje jedan čin dobrote svaki dan prema njima

Na slici uz tekst je uzorak umne mape puta do Dženneta. Ova mapa je kreirana pomoću iMindMap softvera.

Nastavite granati vašu mapu u koliko god detalja želite. Što više budete personalizirali svoju mapu uma, više će vam značiti i više ćete se pridržavati onoga što ste sami kreirali.

Kada budete gotovi sa mapiranje svih svojih ideja, vratite se jedan korak unazad i pogledajte svoj ručni rad. Vidjet ćete da je sve što ste mogli zamisliti o Džennetu, od koraka na vašem putu do stvarne nagrade, postalo vidljivo. Postavite svoj grafikon na mjesto koje možete vidjeti svaki dan. On će vas podsjećati na ono šta treba da radite i na ono što ćete dobiti. Ne zaboravite da ažurirate vašu mapu kada naiđete na nove ideje i nova saznanja.

Izvor: iiph.com

Za Akos.ba uredio: Jasmin Mujakić

Povezani članci

Back to top button