Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Najdeficitarniji kadar u BiH: Općina Centar finansira edukaciju za programere

Najdeficitarniji kadar u BiH: Općina Centar finansira edukaciju za programere

Jedan od projekata je i obuka za programere koju finansira Općina u cilju prekvalifikacije i edukacije nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom za poslove u oblasti primjene informacionih tehnologija.

Naime, istraživanja koja su uradile renomirane ustanove pokazala su da u Bosni i Hercegovini nedostaje 25 hiljada programera. Obrazovne ustanove nisu u mogućnosti educirati dovoljan broj kadrova u ovoj oblasti, pa je tako potražnja za programerima jako velika. Ovaj izuzetno dobro plaćeni posao i potreba za kadrom bili su dovoljan signal da se načelnik Ajnadžić odluči da nezaposlenim stanovnicima općine Centar pruži priliku da se educiraju i steknu uslove da odmah po završetku obuke dobiju jako kvalitetan i dobro plaćen posao.

Tako je Općina Centar 12. juna za sve zainteresovane objavila Javni poziv da se prijave, a poziv je otvoren 30 dana. Pravo prijave imaju stanovnici općine koji su najmanje tri godine prijavljeni u Centru, zatim da su prijavljeni na Birou za zapošljavanje najmanje godinu dana i da imaju završeno fakultetsko obrazovanje, izuzev završenih fakulteta informatičke struke.

Obuku će obavljati kvalitetni i certificirani IT edukatori, a ona će početi u septembru i trajat će šest mjeseci. Edukacija će se obavljati svakog dana po osam sati i bit će realizovana po principu „in class“ nastave.

Općinski načelnik će zaključiti ugovor o provođenju IT obuke za informatičke programere sa onom edukacijskom ustanovom koja se obaveže da će zaposliti najmanje 85 posto polaznika koji uspješno završe obuku.

Prijava kandidata se vrši online putem web stranice Općine Centar, najkasnije do 12. jula 2017. godine. Svi online prijavljeni kandidati koji ispunjavaju kriterije utvrđene Pravilnikom o kriterijima i načinu dodjele stipendija za nezaposlene osobe u cilju prekvalifikacije i edukacije u oblasti primjene informacionih tehnologija pristupit će testiranju koje obavlja edukacijska ustanova. Nakon rezultata testiranja izvršit će se rangiranje i izbor kandidata sa kojima će Općina sklopiti ugovor o finansiranju troškova prekvalifikacije i edukacije.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalno ekonomski razvoj Općine Centar (telefon 562-347).

Akos.ba

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com