Islamske teme

Nagrada za trenutak iskrene pobožnosti i bogobojaznosti je mjesto u hladu Allahovog Arša

Trenuci iskrene pobožnosti i bogobojaznosti imaju ogromnu cijenu kod Allaha, pa obratimo pažnju na trenutke našeg života, kao i na naše misli i namjere.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Sedam kategorija ljudi Allah će staviti u Svoj hlad kada drugog hlada osim Njegovog ne bude. A to su: pravedni vladar ili vođa (imam), mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju, dvojica ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha, i na toj ljubavi se sastajali i rastajali, čovjek kojeg pozove ugledna i lijepa žena na blud, a on je odbije i odgovori da se boji Allaha, čovjek koji je dijelio tajnu sadaku tako da njegova ljevica ne zna šta je udijelila desnica i čovjek koji se sjeti Allaha u samoći, pa mu oči zasuze.” (Buharija i Muslim)

Ono što privlači pažnju u ovom hadisu, jeste da je mjesto u hladu Allahovog Arša zagarantirano trojici ljudi zbog samo jednog iskrenog trenutka pobožnosti i bogobojaznosti, za razliku od preostale četiri kategorije ljudi čija djela podrazumijevaju kontinuitet i trajnost, kao što je pravedni vladar, mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju i dvojica ljudi koji su se voljeli u ime Allaha. To su djela koja, osim iskrenosti, zahtijevaju vrijeme i trud cijelog života.

Ali, zaslužiti mjesto u hladu Allahovog Arša zbog jednog trenutka iskrenosti i bogobojaznosti, to je samo po sebi veličanstveno i podsticajno.

Ta počast i nagrada pripada trojici ljudi: čovjeku koji je tajno udijelio sadaku, tako da njegova ljevica nije znala šta je i koliko udijelila desnica, a kamo li neko drugi; čovjeku kojeg je pozvala na grijeh lijepa i ugledna žena, pa ju je on odbio samo zbog straha od Allaha, i vjerniku koji se sjeti Allaha u samoći, pa mu oči zasuze.

Trenuci iskrene pobožnosti i bogobojaznosti imaju ogromnu cijenu kod Allaha, pa obratimo pažnju na trenutke našeg života, kao i na naše misli i namjere.

Blago onome ko u knjizi svojih djela bude imao trenutaka koji su bili u znaku činjenja spomenutih dobrih djela isključivo u ime Allaha.(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button