U Fokusu

Mirsada Čolaković za Akos.ba: Maarif vrtić – sigurno i podsticajno okruženje za vaše dijete

Vrtić postaje mjesto u kojem se rađa zadovoljna, sretna i uspješna zajednica djece, roditelja i odgajatelja. Kreativan tim odgajatelja svojim znanjem, kompetencijama, vrijednostima i kulturom življenja omogućava kvalitetu življenja, uz okruženje koje poziva na igru kao osnovni oblik poučavanja djeteta.“

Maarif vrtić – po mjeri djeteta

Obrazovanje u ranom djetinjstvu od ključnog je značaja za osiguranje uspjeha u školovanju i najbolji početak odrastanja. Za normalan razvoj djece potrebna je kvalitetna skrb, sigurno i zdravo okruženje u kojem će rasti, te aktivno poticanje njihovih razvojnih potencijala. Uz porodicu, predškolska ustanova je društveni resurs koji potiče, ohrabruje i pomaže u odgojnim nastojanjima. Roditelji moraju biti sigurni da će sutra imati gdje ostaviti svoje dijete, da će to dijete biti odgovarajuće zbrinuto, zdravo i educirano sukladno njegovoj dobi. Maarif vrtić je ustanova koja obećava navedeno. Odgojno-obrazovna ustanova “Maarif Kindergarten” kroz utvrđen sistem aktivnosti doprinosi svestranom razvoju ličnosti djeteta, razvoju njegovog individualiteta i podstiče se djetetov stvaralački potencijal i kreativnost. O samoj ustanovi, ciljevima, principima i odgojnim metodama smo razgovarali sa direktoricom vrtića Maarif, Mirsadom Čolaković.

Razgovarala: Rabija Arifović

Kvalitetna briga o djetetu, sigurno i zdravo okruženje te aktivno podsticanje djetetovih potencijala temelj su za razvoj zdravog, sretnog i ispunjenog djeteta koje zna iskoristiti svoje prednosti, a ujedno možemo kazati da predškolska ustanova „Maarif“ pruža navedeno. Možete li nas pobliže upoznati sa ciljevima i zadacima predškolske ustanove “Maarif”?

Mirsada Čolaković: Cilj nam je bio napraviti vrtić po mjeri djeteta, uvažavati individualne potrebe djece i učiniti djetinjstvo nezaboravnim. Na taj način pomoći današnjim porodicama da kvalitetno obavljaju svoj posao, a ujedno njihovo dijete ima odgovarajući smještaj i kvalitetan odgoj.

Koji principi karakterišu odgoj i obrazovanje u vašoj ustanovi?

Mirsada Čolaković: Fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa,

Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom,

Osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju,

Otvorenost za kontinuirano učenje kao i spremnost na unapređivanje prakse.

Za koje uzrasne grupe je predviđena realizacija aktivnosti u vrtiću „Maarif“, i na šta su usmjerene prioritetne aktivnosti?

Mirsada Čolaković: U život vrtića uključuju se djeca od navršene jedne godine života djeteta pa do polaska u osnovnu školu. Prostor Vrtića opremljen je savremenom didaktičkim materijalom. Osim redovnog desetosatnog programa provodimo i druge specijalizirane programe kao i sadržaje koji će vrtić „Maarif“ učiniti prepoznatljivim.

Predškolski odgoj i obrazovanje predstavljaju snažno sredstvo dječjeg kognitivnog razvoja i razvoja svih aspekata ličnosti. Koje specifične sadržaje nudi vaša predškolska ustanova?

Mirsada Čolaković: Djetetov razvoj počinje upoznavanjem samog sebe i otvara se u svijet  i odnose s drugima. Svojim radom brinemo da osiguramo izazove koji će omogućiti raznolikost  iskustava kojima će djeca uz vlastitu aktivnost sticati znanja i iskustva o svijetu što ih okružuje, istovremeno razvijati sposobnosti za razvoj uma i mašte uz prosuđivanje i osjećaj odgovornosti.  U tom odnosu važna je raspodjela različitih nadležnosti. U vrtiću „Maarif“ posebno mjesto u radu zauzima građenje profesionalnih, saradničkih i partnerskih odnosa s roditeljima. Poseban trud ulaže se u iniciranju socijalno potkrepljujućih situacija za aktivnu i ravnopravnu interakciju i komunikaciju odgajatelja i roditelja.   

Na koji način nastojite utjecati na učinkovitost programa i da li se program prilagođava ovisno o potrebama djeteta?

Mirsada Čolaković: U radu s djecom primjenjujemo humanističko-razvojni pristup te razvojno primjenjene prakse u skladu sa tri osnovna načela: individualizacija, sloboda izbora aktivnosti i partnerstvo sa roditeljima. Nastojimo osigurati uslove za podsticanje samostalnosti djeteta s akcentom na razvoju njegovog samopouzdanja i vjere u vlastiti uspjeh. Koristimo savremene tehnike od akcijskih istraživanja i posmatranja djece do izrade projekata sistema praćenja dječijeg razvoja i napretka.

Odgojno-obrazovne ustanove Maarif“ su tekuće godine počele sa radom. Jeste li zadovolji odzivom djece, i dosadašnjom suradnjom sa roditeljima?

Mirsada Čolaković: Vrtić postaje mjesto u kojem se rađa zadovoljna, sretna i uspješna zajednica djece, roditelja i odgajatelja. Kreativan tim odgajatelja svojim znanjem, kompetencijama, vrijednostima i kulturom življenja omogućava kvalitetu življenja, uz okruženje koje poziva na igru kao osnovni oblik poučavanja djeteta. Vrtić razvija identitet i kulturu dijaloga usmjerenog na dobrobit djeteta, odgaja kvalitetnu reakciju i konstruktivno rješavanje problema vezanih za odgoj i razvoj djece. Ovdje smo zbog djece i za djecu kojoj želimo omogućiti sigurno i podsticajno okruženje za rast i razvoj.  Roditelje dosljedno i korektno izvještavamo o razvoju njihovog djeteta, a brinemo i za vlastiti stručni i profesionalni razvoj.

za Akos.ba : Rabija Arifagić

Povezani članci

Back to top button