Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Ljubav prema Uzvišenom

Ljubav prema Uzvišenom

allah

Najbolja i najuzvišenija je ljubav prema Allah Uzvišenom, a samo je On u srce mogao uliti takvu ljubav, iskrenost, poštovanje, pokornost, poniznost i robovanje. Ljubav prema Njemu je duša imana i dobrih djela, ona je temelj snažne vjere i predanosti na Njegovom putu i najčistija nit prema Bliskome.

U hadisu se kaže: “Čovjek će biti sa onim koga voli.” Oni koji Allaha, dž.š., vole, dostigli su ugled i ovog i onog svijeta, a Allah je još onoga dana, kada je određivao sudbine Svojim stvorenjima, presudio da je čovjek sa onim koga voli. Kad je Ebu Bekr čuo ovaj hadis, odmah je klanjao namaz zahvalnosti Allahu, dž.š.

Tada je rekao: „Ja Resulallah, nikad do sada nisam čuo bolje vijesti od ovog hadisa da će svako biti sa onim koga je volio.“  U Kur’anu časnom se kaže: “Ako Allaha volite, mene slijedite i Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti.” Navedeni ajet nam ukazuje na poveznicu između slijeđenja Muhameda, a.s., i ljubavi prema Uzvišenom, jer kao što je obaveza voljeti Allaha, tako je obaveza voljeti i Njegovog Poslanika.

Ljubav prema Poslaniku, a.s., proizlazi iz ljubavi prema Allahu. Rekao je Hasan el Basri: “Neki su tvrdili da vole Allaha, pa ih je Allah iskušao sa ovim ajetom.” Naša djela trebaju biti svjedokom naše ljubavi prema Njemu. Svaki uzdisaj i izdisaj, neprekidno, i pored nezahvalnosti, On nam daje, obasipa nas blagodatima neizmjernim, na nas spušta dobro, a zlo od nas diže, dove naše prima, oprašta grijehe, prekriva mahane, i pomoć daje , pa kako da čovjek svoje djelo, misli i srce ne usmjeri ka Njemu.

Izreka jednog od velikana kaže: “Nemoguće je da spoznaš Allaha, a da ga ne zavoliš. Nemoguće je da Ga zavoliš, a da Ga ne spominješ. Nemoguće je da Ga spominješ, a da ne osjetiš slast zikra. I nemoguće je da osjetiš slast zikra, a da te zikr ne okupi samo Njime.“ Ljubav prema Svevišnjem je opskrba za srca, hrana za duše i radost za oči. Ona je život, ona je svjetlo zbog čijeg se gubljenja, ostaje u moru tame.

Ljubav prema Svemogućem u srca putnika ulijeva snagu da stignu do dalekih mjesta do kojih bi, bez nje, teško mogli doći. Ona im priprema počivališta iskrenosti u koja, da je nije, nikada ne bi ušli. Ljubav prema Uzvišenom Allahu je stepen kome se teži, a ka njoj vode pokornost, bogobojaznost, pokajanje, strpljivost, skromnost i iskren nijet.

Ljubav prouzrokuje poniznost i veličanje Allaha, te čovjekovo srce usmjerava isključivo prema dobru, a pri tome čineći ono što Allah propisuje, a kloneći se onoga što je On zabranio.

Enes ibn Malik prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:

„Hajde da vas obavijestim o ljudima koji nisu ni vjerovjesnici ni šehidi, a na Sudnjem danu će im zavidjeti vjerovjesnici i šehidi na njihovim mjestima kod Uzvišenog Allaha, gdje će biti na minberima od svjetla?“

Ashabi upitaše: „Ko su oni?“

Reče: „Oni koji nastoje da Allahovi robovi zavole Allaha i da Allah zavoli Svoje robove. I oni na zemlji hode kao iskreni savjetnici.“

Upitasmo: „Jasno nam je kako nastoje da Allahovi robovi zavole Allaha, ali kako nastoje da Allah zavoli Svoje robove?“

Poslanik odgovori:

„Naređuju ljubav prema Allahu i zabranjuju im ono što Allah ne voli, pa kada ih u tome poslušaju, Allah ih zavoli.“

Ljubav je najvredniji dragulj smješten u ljudskoj prirodi, izvor te ljubavi je uzvišeni Allah, a ljubav koja obuhvata cijeli kosmos je Allahov rahmet. Činimo dobro, klonimo se zla, volimo Njega, volimo u Njegovo ime, i naređujmo ljubav prema Njemu, nadajući se Njegovoj milosti i zadovoljstvu.

Davud, a.s., je upućivao dovu: Moj Allahu, učini mi ljubav prema Tebi dražom od mog sluha i vida i vode hladne.“ Amin!

Za Akos.ba: Rabija Arifović

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top