U Fokusu

Ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. između dvije krajnosti

Pitanje koje bi svaki musliman i muslimanka trebali sebi postaviti, posebno u ovom blagoslovljenom mjesecu rebiul -evvelu, jeste kako iskazati ljubav prema Poslaniku milosti s.a.v.s. na odgovarajući i ispravan način.

Pitanje koje bi svaki musliman i muslimanka trebali sebi postaviti, posebno u ovom blagoslovljenom mjesecu rebiul -evvelu, jeste kako iskazati ljubav prema Poslaniku milosti s.a.v.s. na odgovarajući i ispravan način. Ovo pitanje zahtijeva odgovor koji bi bio u skladu sa porukama Kur’ana, ali i trenutnom situacijom. U ovom članku, pokušat ću odgovoriti na ovo pitanje na najbolji mogući način.

Međutim, prije nego što nastavim, dopustite mi da objasnim zašto je ovo pitanje relevantno u današnje vrijeme. Po mom mišljenju postoje dva ključna razloga, ako ne i više, da se govori o ovome pitanju: prvo, današnji muslimani su na dvije zaraćene strane kada je u pitanju iskazivanje ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s. Jedna grupa kao da je otišla ekstremno u smislu izrazavanja svoga poštovanja u tolikoj mjeri da su počeli gotovo da ga obožavaju. Druga grupa, na drugoj strani, ide u drugu krajnost smatrajući da bilo kakvo, pa čak i skromno izražavanje ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s, sjećanje na njega, sjećanje na njegov život, i postignuća jeste novotarija.

Drugi razlog je možda i važniji : s obzirom da je islamofobija već odavno u porastu, svaki musliman bi trebao biti zaokupljen korisnom strategijom za suočavanje sa ovom pojavom. Onoliko koliko ja mogu
pojmiti, ne postoji bolji način da se suočimo s time od samog slijeđenja primjera iz Poslanikovog s.a.v.s. života. Dosljednost i iskrenost je to čime je Poslanik za kratko vrijeme od 23 godine uspio svoje neprijatelje pretvoriti u prijatelje. Prvenstveno je to uradio kroz svoja djela i praktikovanje pravde i milosti.

Sada ću se pozabaviti ovim pitanjem, i tako promijeniti mišljenje neprijatelja islama, nijedan musliman ne može osporiti činjenicu da naša vjera nije potpuna ukoliko ne volimo Poslanika s.a.v.s., slijedimo ga i primjenjujemo njegove primjere. Ovo je jasna poruka Kur’ana : Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – A Allah prašta i samilostan je’’. Kur’an,3 :31

Nikada ne možemo preuveličati činjenicu da naša ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. zahtijeva od nas da prigrlimo njegovu misiju, proučavamo njegov život i primjer i primjenjujemo ih. Nadalje, moramo biti voljni da prenosimo njegovu poruku koju je i on prenosio. Pošto je on posljednji Poslanik obaveza prenošenja poruke sada je na našim plecima. Tako je i on rekao skupini okupljenih ashaba oko njega na oproštajnoj hutbi : ‘’ Neka oni koji su prisutni prenesu ovo onima koji nisu.’’

Međutim, mi moramo napraviti korak više i razmisliti o različitim načinima iskazivanja ljubavi prema Poslaniku milosti s.a.v.s. Naše obaveze prema Poslaniku s.a.v.s. zavise od privilegije koju uživamo ili drugačije kazano, našom trenutnom situacijom u životu, jer odgovornost svake osobe jeste naspram njegovih mogućnosti i okolnosti. Tako da vladar ima veće odgovornosti od njegovih podanika, učenjak ima veće odgovornosti od običnih ljudi, otac ili staratelj obitelji ima veće odgovornosti od supruge ili djece itd.

Zasebno ćemo analizirati svaku od odgovornosti pomenutih grupa:

1. Odgovornost muslimanskih lidera i vođa je veća u današnje vrijeme nego bilo kada u historiji. Jer jedan od glavnih razloga što se sva negativnost veže za islam jeste kako ljudi percipiraju stanje islamskih zajednica, obično se kaže da muslimanske zemlje imaju sramne rezultate kada su u pitanju ljudska prava, vladavina zakona, i primjena pravde. Svako ko izučava Poslanikovu s.a.v.s. biografiju će potvrditi da su ovo bili temeljni principi Poslanikove misije, pošto je džahilijet, društvo u koje je poslan Poslanik da ga transformiše je bilo opisano kao ono u kojem jači tlače slabije.

Tako da državni lideri ne mogu naći bolji naćin u suočavanju sa islamofobijom nego da mijenjaju stanje u svojim društvima, slijedeći primjer Poslanika s.a.v.s. Oni bi trebali naučiti od njega da ne troše državna bogatstva na svoje vlastite prohtjeve i svoje porodice, njegovo odabiranje skromnog načina života, i njegovoj čvrstoj posvećenosti vladavini zakona i pravde, kako je rečeno i u Kur’anu: ‘’O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti – kako ne biste bili nepravedni.’’ Kur’an, 4 :135

2. Pored lidera veliku odgovornost imaju učenjaci. Bilo je vremena kada su učenjaci djelovali kao moralna svijest cijelog ummeta. Nažalost, u današnje vrijeme vidimo naše učenjake koji se takmiče da privuku pažnju vladara zbog svojih usluga. Učenjaci su, također, pali pod veliki uticaj materijalizma i konzumerizma.

Sjećam se tokom godina studiranja u Medini, podsjećali smo se na Poslanikov ideal skromnosti, kao ideala koji učenjak treba da prisvoji. Čuo sam i da je jedan učenjak odbio potpuno novo auto koje mu je darovao kralj, radije birajući svoj stari auto. U današnje vrijeme, naši učenjaci nemaju srama da jure u otmjenim automobilima i žustro tražeći sva moguća opravdanja. Ni na koji način ne govorim da bismo mi trebali zabraniti ono što je Allah dž.š. odobrio , međutim, učenjak bi se trebao upitati kako može opravdati takvo svoje ponašanje kada vidi ljude oko sebe koji se bore sa opstanak, i kada vidi milione koji umiru od gladi. Učenjaci u prošlosti su bili svjesni opasnosti koja vreba od umiljavanja vladarima, pa su govorili: ‘’Ukoliko se nečije ime nađe u zapisnicima kralja, bude izbrisano iz Allahovih zapisnika.’’

Ne čudi onda kada vidimo naše učenjake i imame ne samo da ne govore, nego su i slijepi na korupciju i narušavanje pravde koja se dešavaju u njihovim društvima. Međutim, nikada se ne umore od citiranja fikshih principa da bi propovijedali obavezno pokoravanje vladarima.

3. Državne vođe i lideri bi se trebali ugledati na Poslanika s.a.v.s. u tome da se on konsultovao sa ljudima. Ovo se ne mora primijeniti na vođenje samo jedne organizacije, nego na vođenje grada, države itd. Jer bez transparentnosti nema načina da se spriječi korupcija.

4. Muškarci kao muževi i očevi mogu dosta učiniti slijedeći primjer Poslanika s.a.v.s. Radeći tako oni će učiniti svoje porodice uzorima cijelom svijetu da vidi ljepotu islama u stvarnom životu.

Razmislite o Poslanikovoj s.a.v.s. ljubavi prema Fatimi r.a., njegovoj ljubavi prema unucima Hasanu i Husejnu. Razmislite o tome kako je podučavao Aišu r.a. na takav način da će ubrzo nakon njegove smrti, ona postati jedan od najvećih učenjaka, koja je podučavala stotine muškaraca i žena. Kakav bi divan primjer naši učenjaci dali samo kad bi dozvolili svojim suprugama da iskoriste svoj potencijal da postanu učenjaci i učitelji slijedeći Poslanikov primjer.

5. Naši imami, kao i svako kome je stalo do širenja poruke Islama, mogli bi naučiti iz njegovog primjera, kako bismo trebali prvo izgraditi sebe prije nego što počnemo djelovati. On je u početku bio izvrsno ljudsko biće, osoba čiju bi poruku bilo vrijedno i poučno čuti. Otud njegovo pitanje ljudiama: ‘’Ako bih vam rekao da je vojska u dnu ove planine i hoće da vas napadne da li biste mi povjerovali? ’’Oni su odgovorili da bi. ‘’Nikad prije te nismo čuli da si rekao laž.’’ Ovo je lekcija za muslimane koju trebaju naučiti, trebamo usvojiti ovu poruku, i slijediti primjere Poslanika s.a.v.s. Ovo je odgovrajući način da iskažemo svoju ljubav prema Poslaniku s.a.v.s., a i to je najsigurniji način da naše neprijatelje učinimo našim prijateljima

Autor: Ahmad Kutty

Izvor: onislam.net

Za Akos.bA prevela i obradila: Anesa Gegić

 

Povezani članci

Back to top button