U Fokusu

Koliko je Poslanik a.s. doprinio ekologiji

Milost Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.w.s., obuhvatala je sve, krenuvši od čovjeka, životinja, biljaka, ali i cjelokupne okoline u kojoj živimo. Naše okruženje je blagodat od Allaha i imamo obavezu da ga čuvamo i štitimo. Planeta je mjesto gdje nam je Gospodar pripremio sve potrebno da bi vodili sretan i udoban život. Stoga čovjek mora voditi računa da ne čini djela koje će izazvati nered na Zemlji. U suprotnom dešava se globalno zagrijavanje Zemlje, njeno zagađenje, klimatske promjene i sve ostalo negativno što se dešava u prirodnim procesima, a što je rezultat čovjekovog nemara i uznemiravanja prirode. Kaže Uzvišeni: „I ne pravite nered na Zemlji, nakon što je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.“ (Al A`raf, 56).

UKLANJANJE PREPREKA NA PUTU- SADAKA

Zapadni naučnici priznaju da je Muhammed s.a.w.s. jedan od začetnika današnje nauke koja se naziva- ekologija. U životu Allahovog miljenika naći ćemo mnogo dokaza koji ukazuju na tu činjenicu, obzirom da je mnogo puta Poslanik s.a.w.s., upozoravao na očuvanje prirode i životne okoline. Francesca De Chatel, pisac i istraživač u svojoj knjizi „Muhammed s.a.w.s., začetnik očuvanja okoline“ kaže: „Možemo slobodno reći da je Muhammed s.a.w.s., začetnik borbe za očuvanje životne okoline, jer kada pogledamo u njegove poruke i govore, zasigurno ćemo naći njegovu veliku brigu prema okolini. Bio je jako daleko ispred svoga vremena, bio je primjer uspostavljanja ravnoteže i sklada između čovjeka i prirode. U historiji nije zabilježena tolika briga za usklađivanjem čovjeka sa njegovim okruženjem, kao što se to vidi kod Muhammeda s.a.w.s. Poznat je hadis u kojem Poslanik s.a.w.s. kaže: „Uklanjanje prepreke na putu je sadaka“ (Buhari i Muslim). Hadis koji kazuje na važnost brige o putevima kojima prolaze ljudi, nije ništa drugo nego borba za očuvanje životne sredine.“

Franceska de Chatel dodaje: „Muhammed s.a.w.s., je bio snažni zagovornik racionalnog korištenja zemlje i vode, te čovjekovog humanog odnosa prema biljkama i životinjama. U tom kontekstu, primjećujemo posve revolucionaran pogled na očuvanje životne sredine. Muhammedov s.a.w.s., pristup je univerzalan i savšren po pitanju buđenja ekološke svijesti. Neki njegovi govori izgledaju kao poruke o tome kako riješiti aktuelne ekološke probleme.“

POSLANIK DALEKO ISPRED SVOGA VREMENA

Da li je potrebno naglašavati da je doba u kojem je živio časni Poslanike, bilo vrijeme kada su živjeli ljudi koji su bili nepismeni, primitivni i surovi, što je naravno uticalo na čitav sistem vrijednosti? U takvom društvu, briga o zaštiti životne okoline je realno bila na dnu ljestvice prioriteta. Ljudi su u životinje posmatrali kao bića koja nemaju nikakva prava, niti imaju bilo kakvu vrijednost, koju bi trebalo zaštiti. Međutim, Muhammed s.a.w.s., je otišao dalje, pa je naredio svojim drugovima da vode brigu o životinjama i da se prema njima odnose kao prema Allahovim stvorenjima, čije postojanje ima smisla i mudrosti. Jednom od svojih drugova je dao naziv „Ebu Hurejre“- vlasnik mačke, čime je povećao brigu i ljubav, ovog ashaba, prema mačkama i životinjama uopće. Upravo stoga je Muhammed s.a.w.s., slovom Kur`ana nazvan milošću svih svjetova: „A poslali smo te (o Muhammede) kao milost svim svjetovima“ (Al Anbija`, 107).

U knjizi „Muhammed s.a.w.s., začetnik očuvanja okoline“, dalje stoji: „Muhammed s.a.w.s., to se da uočiti, potpuno je uživao u poštivanju biljaka i cvijeća. Njegova ekološka filozofija je bila prije svega univerzalna i međusobno povezana, budući da postoji jaka veza i ovisnost između svih elemenata prirode. Polazna tačka njegove ekološke filozofije jeste potpuno uvjerenje da, ukoliko se ugrozi jedan prirodni element, dolazi do poremećaja čitavog sistema. Po Poslanikovom učenju, sva živa stvorenja su pred Allahom jednaka, kako životinje, tako i biljke. Prosto je nevjerovatno da Kur`an prije toliko stoljeća, biljke opisuje kao „plemenita stvorenja“:

„Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito?“-(Aš Šuara, 7)
„Nebesa je, vidite ih, bez stupova stvorio, a po Zemlji planine nepomične razbacao da vas ne trese, i po njoj životinje svih vrsta razasuo. Mi s neba kišu spuštamo i činimo da po njoj niču svakovrsne plemenite biljke.“-(Lukman, 10)

ČISTOĆA ULICA I ZEMLJIŠTA

Mnogi znanstvenici današnjice ukazuju na veliku važnost čistoće gradskih ulica i gradova uopće, što pozitivno utiče na zdravlje čovjeka, životinja i biljaka. De Chatelova, po tom pitanju navodi slijedeće: „Muhammed s.a.w.s., je ukazivao na čistoću same zemlje, nazivajući je čistom, što je danas i naučno dokazano, obzirom na postojanje tvari koje ubijaju bakterije u zemljištu. Rekao je Poslanik s.a.w.s.: „Zemlja mi je učinjena mesdžidom (mjestom klanjanja) čistom.“ Ovaj hadis ukazuje na čistoću zemljine površine, kao što ukazuje i na potrebu da se ona očuva takva, jer vjernik na njoj treba da čini sedždu.

Čak i prilikom klanja životinja vidimo da je Poslanik s.a.w.s., ostavio upute koje pokazuju njegovu milost i brigu prema životinjama. Isčitavanjem njegove biografije jasno se može vidjeti da je bio izuzetno osjetljiv na patnju životinja. U tom smislu, zapovjedao je da se prilikom klanja žrtve upotrijebi oštar nož, te da se tom činu prilazi sa punom odgovornošću, kao i da se izvrši najbrže moguće, kako bi životinja osjetila što manju bol. Poslanik je takođe poučio muslimane da ne oštre nož pred životinjom koju će zaklati i da ne kolju životinju pred drugom životinjom iste vrste. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.w.s, rekao: “Zaista je Allah propisao dobročinstvo prema svemu. Zato kada ubijate, radite to na najljepši način, kada koljete, radite to na najmilostiviji način. Onaj koji od vas bude klao neka naoštri nož kako bi olakšao svojoj žrtvi.“

ŠTEDNJA VODE

U vremenu kojem svjedočimo, mnogi narodi širom svijeta pate od nedostatka vode. Čak postoje tvrdnje da će se budući ratovi voditi zbog vodenih resursa. Naravno, ni ovu temu Poslanik s.a.w.s., nije prešutio. Ovoj tvrdnji, u prilog ide podatak da je Muhammed s.a.w.s., savjetovao svoje drugove da budu štedljivi kada je u pitanju voda, čak i prilikom uzimanja abdesta. Zvuči nevjerovatno, ali rasipanje vode, po Poslaniku s.a.w.s, se može činiti i prilikom abdesta na rijeci: Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, prošao je pored S’ada, r.a., koji se abdestio, pa je rekao: “Kakvo je ovo rasipanje?” “Božiji poslaniče zar je i u abdestu rasipanje?” Upitao je S’ad. “Da.” Reče mu Poslanik, alejhisselam, “pa makar bio i na rijeci.”

Pored štednje vode, treba istaći i brigu Poslanika za očuvanjem čistoće voda. U hadisu u kojem je zabranio da čovjek vrši nuždu u stajaću vodu, vidimo simboličnu poruku o očuvanju voda i izbjegavanje zagađenja istih.

SJEČA STABALA

Kada govorimo o stablima, recimo daje Poslanik s.a.w.s., zabranio sječu stabala i paljenje šume, pa čak i u ratnim stanjima, kao što je zabranio i ubijanje žena, djece i staraca, u takvim prilikama. Ovo pokazuje milost i brigu prema neprijateljima na bojnom polju i strogo poštivanje običaja ratovanja. Također, zabranio je i ubijanje životinja bez razloga, i to svih vrsta, pojašnjavajući da su to svjetovi kao i naši. U Kur`anu stoji: „Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupiće se poslije pred Gospodarom svojim.“ (Al An`am, 38).

Ovaj ajet na neki način izjednačuje životinjska stvorenja sa ljudskim zajednicama, što je sigurno najbolja motivacija za brigu prema životinjskim vrstama. Poznat je slučaj žene koja je zaslužila Džehennem zbog toga što je zatvorila mačku i nije joj davala da jede i pije, sve dok mačka nije uginula.

Sunnet tretira plemenite životinje kao nešto vrlo vrijedno. Posebno je Poslanik naglašavao vrijednost konja, kao životinja koje služe čovjeku.
Na poslijetku, zar Kur`an ne kaže da su to svjetovi koji Ga veličaju i hvale: „Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i onī na njima; i ne postoji ništa što ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta. (Al Isra`, 44)

Iz svega navedenog vidimo da je Muhammed s.a.w.s., bio daleko ispred svoga vremena, te da je zadirao duboko u teme o kojima današnjih znanstveni krugovi raspravljaju i pokušavaju naći rješenja. Sve navedeno je samo jedan mali dio u moru univarzalnih uputa i znakova koji nam pokazuju kako živjeti i koristiti životne kapacitete, a da pri tom ne urušavamo prirodni sistem. Zato je i poslan, kao milost svim svjetovima. Poslan je da sačuva i zaštiti i čovjeka i životinje i biljke podjednako.

Izvor: kaheel7.com
Prevod i obrada  Akos.bA

Povezani članci

Back to top button