Islamske teme

Koga će Allah učiniti voljenim

Jedna od temeljnih ljudskih težnji i potreba jeste da bude voljen. No, ta težnja neće biti ostvarena sama od sebe i traži i čovjekov angažman. Mnogi ljudi žele imati prijatelja a ne obaziru se na to jesu li i oni prijatelji. Da bi imao prijatelja, moraš i sam biti prijatelj.

Da bi bio voljen, moraš i sam voljeti. Kur’an često govori o ljubavi i to u razlčitim kontekstima i varijantama. Međutim, na jednom mjestu eksplicitno navodi jednu kategoriju ljudi koje će Uzvišeni Allah učiniti voljenim. Riječ je o 96. ajetu sure Merjem:
„One koji su vjerovali i dobra djela činili Svemilosni će sigurno voljenim učiniti“

Naravno, vrijedi napomenuti da je riječ o čistoj vjeri, lišenoj svih primjesa širka i sujevjera i popraćenoj djelima. Vjerovati i činiti dobro su dvije neraskidive kategorije koje Kur’an uporno ponavlja, ukazujući na njihov značaj.
Spomenuti ajet je iznimno važan, posebno u današnjem vremenu kada se mnogi, pa i vjernici, ne osjećaju voljenim.
Recept je jednostavan: odazvati se Allahu i Njegovom Poslaniku, prigrliti istinsku vjeru, popratiti je djelima, a Allah Uzvišeni će pronaći načina da ljubav Njegovih stvorenja dođe do nas. Ako nas voli Stvoritelj, voljet će nas i stvorenja.

Hasan Basri, r.a., kazuje kako se neki čovjek zarekao na ibadet o kome će se pripovijedati. I, zaista, bio je ustrajan, sve je obavljao na vrijeme i u džematu, u svemu je bio prvi ali su ga ljudi opisivali kao licemjera. Čovjek se počeo preispitivati i odlučio je da mu ubuduće neće biti bitno da li će se o njegovom ibadetu pripovijedati – bitno je da time zadivi svoga Stvoritelja. Radio je sve kao i prije ali su, zbog iskrenosti njegovog nijeta, ljudi vrlo brzo počeli govoriti: „Zaista je Allah spustio Svoju Milost na ovog čovjeka“.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Zaista, kada Allah zavoli jednog Svog roba, pozove Džibrila i rekne mu: ‘O Džibrile, Ja volim toga i toga pa ga i ti voli.’ Džibril ga zavoli, a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: ‘Zaista Allah voli toga i toga, pa ga i vi volite.’ Zavole ga stanovnici nebesa, pa se ova riječ o njemu proširi na Zemlji. Zaista, kada Allah zamrzi jednog Svog roba, pozove Džibrila i rekne mu: ‘O Džibrile, ja mrzim toga i toga, pa ga i ti mrzi.’ Džibril ga zamrzi, a onda se pozovu stanovnici neba: ‘Zaista Allah mrzi toga i toga, pa ga i vi mrzite.’ Oni ga zamrze, a zatim se mržnja prema njemu proširi na Zemlji.”

Za Akos.ba piše: Safet ef Pozder

Povezani članci

Back to top button