Poučne priče

Ko često laže kod Boga bude upisan kao lažljivac a ko govori istinu, kao istinoljubivi

Govorio je Ibn Mes’ud, r.a: „Najbolji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je ona koja je data Muhammedu, a.s. Uvođenje novina u vjeru su najružnije stvari, a svako uvođenje novina u vjeru je novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Najbolje što može biti uliveno u jedno srce je ubjeđenje (jekin), najbolje bogatstvo je bogatstvo duše, najbolje znanje je ono koje koristi, najbolja uputa je ona koja se slijedi, pa i ako je mala dovoljna je, još je bolje ako je velika.

Najgora laž je ona kojom se laže o snu, zaista laž vodi u griješenje, a zaista griješenje vodi u vatru. Držite se istinoljubivosti, jer zaista istinoljubivost vodi prema dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u džennet.

Razmišljajte o ovome, jer će se reći lašcu: ‘Tebi laž jedino i pripada!’, a reći će se istinoljubivom: ‘Tebi istinoljubivost jedino i pripada!’. Čuli smo našeg Poslanika, a.s., kako reče: ‘Rob će govoriti istinu sve dok ne bude upisan kao istinoljubivi, a lažac će lagati sve dok ne bude upisan kao lažac.’“ (El-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 4786)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button