Islamske teme

Kako shvatiti Božija davanja i uskraćivanja

Allah uzvišeni, nekada ti daje, a drugi put ti uskraćuje. Nekada te iskušava u dobru, a drugi put u zlu, nekada u izobilju, a drugi put u oskudici, nekada u blagodati, a drugi put njenim uskraćivanjem.

Međutim, situacija se, u biti, katkada razlikuje od onoga za što ja mislim da je dobro, ili zlo, ili blagodat, ili kazna!

Ako ti Allah umanji opskrbu, to ne znači da te napustio, a ako ti da u izobilju i pruži ti neku komociju, to ne znači da je plemenit prema tebi, niti znači postizanje visokog stepena. Čak, suprotno mišljenje može biti ispravno.

Ispravnim shvatanjem Allaha Uzvišenog ti znadeš da je iskušenje koje se desi, ustvari, samo davanje, jer si prije ovakvog shvatanja gledao u materiju, u pet osjetila i u brojke, pa si, na primjer, govorio: „Izgubio sam deset hiljada“, ili: „Otišlo mi je toliko od porodice, od zdravlja, od ovosvjetskih lagodnosti“ itd. Međutim, to je čisto materijačistička računica. Allah, Moćni i Uzvišeni, uzme od tebe deset hiljada, ali ti da shvatanje, da ti zadovoljstvo, da ti dobro djelo, da ti visoku ambiciju da promjeniš svoje stanje; možda ti da iskrena i pouzdana prijatelja koji će stati uz tebe; možda ti da poslušnost Njemu, Čistome i Uzvišenome, dovu, blizinu, oslanjanje na Njega, dž.š., pa šteta od tih deset hiljada bude davanje i samo darivanje. Čak, možda ti namjesto njih da drugih sto hiljada, u dogledno vrijeme, kao rezultat tvoga samopropitivanja i poboljšanja tvoga ponašanja.

I suprotan primjer je ispravan. Allah Uzvišeni može nekome dati deset hiljada kao iskušenje, pa da on ne zahvaljuje ni riječima ni djelima, te bude obmanut imetkom, i, možda ga troši u haramu, pa konačni završetak bude ružan.
Uljepšaj svoje shvatanje o Allahu Uzvišenom o njegovom davanju i Njegovom uskraćivanju.
Uzvišeni Allah, stalno ti daje, stalno te izlaže dobru i stalno nam odabira ono najljepše za nas, u svakoj situaciji.

Izvor: Dr. Džasir Auda, Duhovni put ka Allahu, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2012., str. 107-113.
Akos.ba

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button