Islamske temeU Fokusu

Kako se Poslanik, a.s., odnosio prema omladini

 Kroz svoj plemeniti život, Poslanik Muhamed s.a.w.s. je naglašavao značaj omladine. On je osnaživao mlade muškarce i mlade žene svoga vremena i iza sebe je ostavio čudesno naslijeđe koje je nastavilo da inspiriše mlade ljude sve do danas.

Poslanik s.a.w.s. je bio genije u odnošenju prema mladima. Ljubav je bila temelj na kojem je gradio svoj odnos prema mladima. Njegova harizma i ličnost je privlačila djecu, tinejdžere, i adolescente, ka poruci koju je prenosio.Kroz izučavanje sire, očigledno je to da su većina njegovih sljedbenika zapravo bili mladi ljudi. Dobro poznati autor Adil Salahi, u biografiji o Poslaniku s.a.w.s. piše, “Nova poruka koja zalaže totalnu promjenu u socijalnom poretku često privlači mlade ljude sa vizijom o boljem životu, te im daje snažan motiv da naporno rade za njihova vjerovanja.“Poslanikova s.a.w.s. poruka je bila osnažujuća poruka koja je transformisala omladinu ka nastojanju da budu što bolji. Salahi objašnjava, “Islam ima jednostavnu poruku koja djeluje direktno na ljudski um i snažno djeluje na ljudsku prirodu. Mnogi od ovih mladih ljudi su imali jak karakter.”

Pristup Poslanika s.a.w.s. u interakciji sa omladinom je bio usidravanje duše ka njenoj urođenoj prirodi: fitra. Sa ljubavlju i empatijom, Poslanik, s.a.w.s., je  njegovao omladinu, uputio ih, savjetovao, ojačao i razvio. Razvio ih je emocionalno i duhovno. Demonstrirao je svijetu da nevjerovatne stvari mogu biti postignute sa mladim ljudima koji marširaju u prvim redovima. Ovo nije pretjerivanje ni u kom slučaju, zapravo je realnost koja se manifestovala u sedmom stoljeću na Arabijskom poluotoku pod komandom, mentorstvom, te uputom Poslanika s.a.w.s. Poslanik s.a.w.s. je vrlo dobro znao veličinu i potencijal omladine. Bio je krajnje oduševljen angažovanjem njih.

Ovome dodajmo da je omladina bila opsjednuta dubokom ljubavlju ka Poslaniku s.a.w.s. Povezanost je bila tolika da su u bilo kojem trenutku bili spremni da rizikuju svoj život za njega. Kako je Poslanik s.a.w.s. razvio tako jaku povezanost sa omladinom? Zašto je bio tako uspješan u privlačenju mlađih generacija svom pozivu? U sljedećem nizu članaka osvrnuti ćemo se na ove tačke i prikazati scene iz sire koje ilustriraju kako se Poslanik s.a.w.s. odnosio prema omladini i kako je uspostavio zdrav odnos sa njima.- Sura Al-Kahf ili „Pećina“ kazuje priču o grupi mladih muškaraca koji su se povukli u pećinu kako bi zaštitili svoju vjeru i svoje živote. Ona posjeduje inspiraciju mladim ljudima koji se bore da očuvaju svoj identitet i religiju među raznim iskušenjima i teškoćama. Uprkos ekstremnim izazovima, mladi muškarci u ovoj suri su pokazali čvrstu vjeru, i kao rezultat toga, Allah s.w.t  uvećao je njihovu uputu.

„To su bili momci koji su vjerovali u Gospodara svoga, a Mi smo im i povećali uputu.” (Al-Kahf 18:13). Sura Al-Kahf odgovara onima koji su upitali Poslanika, s.a.w.s., o čudnoj i neobičnoj grupi mladića iz davnina, poznatih kao “spavači iz pećine”. Imam Ibn Kesir komentariše da su to bili momci koji su više prihvatali istinu i koji su bili upućeniji od starijih koji su postali tvrdoglavi u svojim ubjeđenjima i koji su se držali za pogrešnu religiju. On piše, “Iz istog razloga, većina onih koji su se odazvali Allahu s.w.t i njegovom Poslaniku, bili su mladi ljudi.” A što se tiče starijih iz plemena Kurejš, većina njih je ostala privržena svojoj religiji, a mali broj njih je prihvatilo islam.

Tako, Allah s.w.t. nam govori da su ljudi u pećini bili momci. Sura Al-Kahf služi kao neprestani dragulj za sve vjernike do kraja vremena – naročito za mlade ljude. Postupci tih momaka su bili toliko dragi Allahu s.w.t.  da je zabilježio njihovu priču u vječnoj uputi čovječanstvu, Kur’anu. Ovo razjašnjava čast koju Allah s.w.t. daje onim mladim ljudima koji vjeruju u Njega. Poslaniku s.a.w.s. i njegovim sljedbenicima je kroz ovu suru data utjeha. Objavljena je u Meki u periodu kada su se vjernici suočavali sa ogromnim protivljenjem i mogućnosti da budu ubijeni – slično kao i “spavači iz pećine”. To je ojačalo Poslanika s.a.w.s. moralno i duhovno, te ga je motivisalo da vjeruje u omladinu, naravno nakon potpunog povjerenja u Allaha s.w.t. Poslanik s.a.w.s. je za omladinu imao posebno mjesto u svom srcu.

Od djece iz njegove porodice, do djece iz zajednice, svi su mogli da iskuse toplotu njegovog prisustva i ljubavi. Zabilježeno je da je Poslanik, s.a.w.s., često ljubio i igrao se sa svojim unucima. Imam Buhari citira sljedeći incident u svojoj prekrasnoj zbirci hadisa: “Allahov Poslanik s.a.w.s. je poljubio Al-Hasan bin Ali dok je Al-Aqra bin Habis At-Tamimi sjedila pored njega. Al-Aqra reče: “Imam desetoro djece, i nikada nisam poljubio nijedno od njih.” Allahov Poslanik s.a.w.s ga je pogledao i rekao: “Ko god nije milostiv prema drugima, neće se tretirati sa milošću.” Dio njegove prirode je bio da pokaže milost grljenjem, ljubljenjem, milovanjem, smijanjem itd. U savremenom svijetu, doktori nas savjetuju da pažnjom snabdijevamo djecu, jer to pozitivno utiče na njijhov rast.

Ova praksa je suštinski bila dio Poslanikovog s.a.w.s. ponašanja. Bilo koje dijete ili mlada osoba koja bi srela Poslanika s.a.w.s. bi bila pogođena njegovim milostivim ponašanjem. Usama bin Zaid je pripovijedao: “Allahov Poslanik s.a.w.s. bi me stavio na jedno od njegovih bedara, Al-Ḥasan bin ‘Ali-ja bi stavio na drugo, onda bi nas zagrlio i rekao: “O Gospodaru, budi milostiv prema njima kao što sam ja milostiv prema njima.”Osim toga, iz sira i hadiske literature je očito da je Poslanik, s.a.w.s., imao veoma intimnu i emocionalnu vezu sa svojom djecom.

Nakon smrti njegovog voljenog sina Ibrahima, Poslanik s.a.w.s. je plakao i pokazao svoju tugu.Veliki indijski učenjak Sayyed Abul Hasan Ali Nadwi spominje Poslanikovu, s.a.w.s., reakciju na preseljenje njegovog voljenog sina Ibrahima. Tužno je rekao, “Oči plaču, i srce je tužno, ali ne govorimo ništa da ne izazovemo Allahovu srdžbu. Mi smo tužni, o Ibrahime.” 

Nastavit će se… 

Autor teksta: Zakir Ahmed

Izvor: onislam.net

Akos.ba 

Povezani članci