Islamske teme

Kako islam štiti prava djeteta kroz porodicu?

Na Sudnjem danu, roditelji će morati polagati račun za to kako su odgojili svoju djecu koja su im bila poklon od Allaha. To je razlog zbog čega vjerujem da ne trebamo tu odgovornost shvatati previše lagahno, nego se trebamo uvijek podsjećati vrlo važnih prava koja naša djeca imaju, a mi smo tu da ih ispunimo.

Dijete je velika odgovornost za sve roditelje.

Pravo da uče o islamu

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, Poslanik je rekao: “Svako dijete se rađa u fitri (islamu). Roditelji ga učine Židovom ili kršćaninom.” Buhari

 Ovo je možda najvažnije pravo koje dijete ima. Dijete čiji roditelji imaju čvrsta ubjeđenja na putu islama će odrasti kao odgovoran musliman u društvu, a također će biti dio ummeta (zajednice) Poslanika Muhammeda, a.s., na Sudnjem danu.

Dijete ima pravo da uči o islamu – da čita knjige o vjeri, da uči Kur’an, da klanja namaz, kao i sve druge obavezne i dobrovoljne ibadete. Odgovornost roditelja je da osiguraju da kuća i okolina djeteta bude osmišljena tako da mu pomogne da postane dobar musliman.

Pravo na izdržavanje

Prije nego što postanu odrasli i prije nego budu u stanju da samostalno donose odluke, djeca su mali ljudi koji ovise o svojim roditeljima koji im pružaju osnovne stvari. Dužnost je roditelja da osigura hranu, sklonište i odjeću za svoju djecu na najbolji mogući način. Imamo obavezu da zadovoljimo potrebe naše porodice na bilo koji način na koji možemo.

Pored hrane, odjeće i doma, djeca imaju pravo i na emocionalnu i fizičku zaštitu. Roditelji bi trebali osigurati da njihov dom bude siguran od emocionalnog i fizičkog zlostavljanja u bilo kojem obliku.

Pravo da bude voljeno

Dom je prva tačka ljudske interakcije za dijete, te bi trebao biti ispunjen sa ljubavlju. Poslanik je naglasio važnost ljubavi prema djeci i važnost igre sa njima, a ostavio nam je i dobar primjer.

Odrasli u kući ponekad mogu imati nesuglasice, ali trebaju nastojati da ih ne rješavaju pred djecom. Pokažite im da ih volite, igrajte se sa njima koliko god možete, i neka se osjećaju sigurno u vašoj prisutnosti.

Pravo na zaštitu

Oba roditelja imaju obavezu da zaštite svoju porodicu od bilo kojeg zla koliko god je to moguće. Zaštita djeteta počinje prije nego se rodi, a kako često roditelji govore, nikad se zaista ne prestaje štititi svoje dijete, čak i kada budu odrasli.

Pravo na jednako postupanje

Malo je stvari emocionalno štetnije za dijete od osjećaja da su nepoželjni, odnosno od spoznaje da je drugo dijete poželjnije od njega ili nje. Favoriziranje između naše djece nije dozvoljeno u islamu, a pravo svakog djeteta je da bude tretirano ravnopravno sa svojom braćom i sestrama. Bez obzira na njihovu dob, položaj u porodici, fizičke atribute, ili okolnosti njihovog rođenja, naša djeca imaju pravo da budu jednako tretirana, kao i bilo ko drugi.

Ako se zalažemo za podizanje ispravnih muslimana koji će biti izvor dobra za nas i nakon što preselimo na bolji svijet i koji će živjeti sa nama u Džennetu (ili čak biti sredstvo za naš ulazak u Džennet), važno je da ispunimo njihova dječija prava.

Neka nam Allah podari potomke koji će biti zjenice naših očiju. Amin.

Izvor: iiph.com
Autor: Amina Salau
Za Akos.ba preveo: Jasmin Mujakić

Povezani članci

Back to top button