Islamske teme

Kako da prepoznate talente kod sebe

Allah je svakog pojedinca obdario s nekim sposobnostima koje drugi ljudi nemaju. Neki ljudi dobri pisci, neki prirodno dobri savjetnici, neki su rođeni lideri, a neki prirodni sportaši. Nekima je dat talenat marketinga, a neki su rođeni kao kreativni. Svaka osoba je jedinstvena. Dio koji se tiče prepoznavanja potencijala (kod neke osobe) i aktualiziranje ciljeva tih potencijala, zahtjeva najprije da se prepoznaju i razumiju talenti koje osoba ima. U većini slučajeva, na kojima sam lično radio, takve osobe imaju nisko samopoštovanje tako da on ili ona nisu u mogućnosti da primjete vlastite talente i sposobnosti, a jedino što kod sebe vide su greške. Ovakav način razmišljanja je opasan i vodi ka propadanju.

Poslanik Muhammed, a.s., je rekao: “Ljudi su kao metali (rude); najbolji u islamu su oni koji su bili najbolji u džahilijjetu – ako shvate vjeru.” (Muslim, 2638)

Iz ovog hadisa je vidljivo da svi ljudi imaju veliki potencija u sebi. Potrebno je samo da malo dublje zakopate, kako bi ispod svih prljavština otkrili zlato. Također je potrebno da dublje kopamo po prošlosti naših grešaka kako bi otkrili darove koje imamo. Ako ne znate kakvim vas je darom Allah obdario, vrijeme je da to otkrijete. Postoji mnogo načina da to učinite. Jedan od načina je da pogledate duboko u sebe, pogledate unatrag u vaš život i otkrijete šta ste to uvijek odlično radili. Svako ima nešto veliko pri sebi što treba biti njegov fokus, njegov dar. Na primjer, možda se sjetite kada ste bili dijete kako ste imali neobuzdanu želju za pisanjem, govorom, pomaganju drugih i rješavanje kompleksnih problema. Kada smo djeca, mi smo više podešeni u skladu sa našim prirodnom talentima, jer smo imali manje opterećenja koja bi nas blokirala da otkrijemo te darove. Ako pogledamo u sve te velike stvari iz djetinjstva, to će nam pomoći da se prisjetimo talenata koje imamo.

Drugi metod je da pitate nekog ko vas dobro poznaje, kao što su roditelji, učitelji, prijatelji ili bračni partner. Istinski prijatelj i partner vas poznaje u dovoljnoj mjeri da prepozna ono čime se obdareni, pa čak i ako te obdarenosti ne vide kod sebe samih. Upitajte ih i bit ćete iznenađeni koliko dobrih osobina će te o sebi čuti, a koje ste previdjeli kada ste se analizirali. Drugi način da prepoznate vaše talente, jeste da razmišljate šta određena stvar kojom se želite baviti, može učiniti sa vašim životom. Obično je ta stvar u skladu sa bilo kojom vještinom kojim si obdaren i za kojom si strastven. Na taj način ćeš otkriti ono čime si obdaren, paralelno sa ciljevima u skladu s kojima treba da djeluješ.

Nemoj nikada pomisliti da nisi talentovan i nemoj se porediti sa drugim ljudima i onim čime su oni obdareni. Svaka osoba je jedinstvena i njihove mogućnosti su različite. Mi smo jedni drugima potrebni kako bi mogli funkcionirati kao društvo. Zajednica ne bi mogla napredovati ako bi svaki pojedinac imao iste vještine, talente i ciljeve. Zato joj je potrebna raznolikost. Zamislite da je zajednica sastavljena samo od naučnika ili samo od ljekara ili političara. Takvo društvo ne bi moglo da napreduje i ostvari uspjeh. Ljepota ashaba leži u raznolikosti njihovih vještina. Neki su bili ratnici, neki naučnici, neki su bili lideri, a neki biznismeni i farmeri, a ipak su svi oni igrali važnu ulogu u napredovanju njihove zajednice i tome da postane vodeća u svijetu.

Ono čime smo obdareni se međusobno nadopunjuje i na taj način smo i dalje ovisni jedni o drugima, tako da imamo razlog da sarađujemo. Možda sam ja obdaren u jednoj oblasti a ti u drugoj. To znači da si mi potreban u stvarima u kojima ja nisam dobar, a ti mene trebaš u stvarima u kojima ti nisi dobar. To je savršeno uredu, ali to počinje onda kada shvatimo u čemu smo dobri. Zato otkrij ono čime si obdaren.

Izvor: Ismail Kamdar „Best of Creation – An islamic guide to self-confidence“

Za Akos.ba preveo Mr. Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button