Islamske teme

Kako da povećamo bereket u vremenu

Iz časnih hadisa saznajemo da djela poput sadake, lijepog ponašanja, lijepog odnosa sa komšijama i održavanja rodbinskih veza, produžuju život.

Muhadisi „produžavanje života“ objašnjavaju kao povećanje bereketa u životu. Izbjegavanje posjete rodbini i smatranje održavanja veze s njima gubljenjem vremena, a s druge strane trčanje za beskrajinim dunjalučkim poslovima, ukazuje na jednu posebnu bolest savremenog čovjeka.

Uzvišeni Allah u 56. ajetu sure Darijat kaže: „Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet čine.“ iz čega proizilazi da je blagodat vremena – koja nam je data samo da bismo robovali Allahu – moguće ispravno iskoristiti samo ukoliko je koristimo ispunjavajući obavezu tog robovanja.

Naravno da dio vremena moramo trošiti i na dunjalučke poslove, međutim, ako jelo, piće, stjecanje opskrbe, odmaranje i druge radnje koje treba da služe u svrhu robovanja, upražnjavamo pretjerano, na način koji otvara put zanemarivanju cilja stvaranja, onda je to upropaštavanje i gubljenje vremena.

Dakle, musliman će svoje vrijeme vrijednovati na najbolji mogući način, samo ukoliko u svakom trenutku na najljepši način bude izvršavao svoje obaveze sebe kao božijeg roba. Činjenjem djela čiji sevapi prevazilaze obim vremena u kojem su učinjena povećava se bereket u vremenu. Jedan od hadisa koji o tome govore glasi: „Ko klanja jacija-namaz u džematu, kao da je pola noći proveo u namazu. Ko klanja u džematu jaciju i sabah, kao da je cijelu noć proveo u namazu.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button