Islamske teme

Kad vidiš brata muslimana …

Ako musliman voli brata muslimana u ime Allaha Uzvišenog, neka mu to kaže (Darimi, Nesa'i, Ebu Davud, Ibn Hibban). Kada mu kaže: „Volim te u ime Allaha Uzvišenog“ – neka mu ovaj odgovori: „Voljenim i omiljenim te učinio Onaj u čije ime ti mene voliš!“  (Darimi, Nesa'i, Ebu Davud, Ibn Hibban).

Kada vidiš brata muslimana da se smije, kaži:

Adhakellahu sinneke! (Allah dž.š., te nasmijao!) (Buhari, Muslim,Nesa’i)

Ako musliman voli brata muslimana u ime Allaha Uzvišenog, neka mu to kaže (Darimi, Nesa’i, Ebu Davud, Ibn Hibban). Kada mu kaže: „Volim te u ime Allaha Uzvišenog“ – neka mu ovaj odgovori: „Voljenim i omiljenim te učinio Onaj u čije ime ti mene voliš!“  (Darimi, Nesa’i, Ebu Davud, Ibn Hibban).

Kada musliman kaže drugom muslimanu: „Allah dž.š., ti oprostio!“ neka mu ovaj odgovori „I tebi!“ (Nesa’i)

Kada musliman upita brata muslimana: „Kako si osvanuo?“ ili „Kako si omrknuo?“ – neka odgovori „Tebi iznosim zahvalu Allahu, Uzvišenom!“ (Taberani)

Kada ti neko učini neko dobro pa mu odgovoriš Džezakellahu hajren (Allah te nagradio), time si mu se na najljepši način zahvalio (Tirmizi, Nesa’i, Ibn Hibban).

Kada ti brat musliman predstavi nekoga iz svoje porodice ili ti pokaže nešto od svoga imetka, reci mu: „Allah dž.š., blagoslovio tvoju porodicu i tvoj imetak!“ (Buhari, Tirmizi, Nesa’i, Darimi).

Kada ti se u potpunosti isplati dug reci: „Isplatio si svoj dug. Allah dž.š., ti to namirio!“ (Buhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Madže). Kada je čovjek u dugovima, neka uči: Allahummek-fini bi halalike ‘an haramike ve agnini bi fadlike ‘ammen sivake (Allahu moj! Učini me zadovoljnim Tvojom halal opskrbom i sačuvaj me harama; Tvojim dobrom učini me neovisnim od bilo koga drugog osim Tebe!) (Tirmizi, Nesa’i).

Svaki rob kome Uzvišeni Allah podari blagodat, pa on kaže: El-Hamdu lillah – na taj način je izvršio zahvalu za tu blagodat i Allah, Uzvišeni, će mu za to upisati i nagradu. Ako i drugi put izgovori El-Hamdu lillah, Uzvišeni Allah će mu ponovo upisati nagradu. Ako to izgovori i treći put, Uzvišeni Allah će mu oprostiti grijehe (Hakim).  Svaki rob kome Uzvišeni Allah podari blagodat, pa on kaže El-Hamdu lillah rabbil’-alemin, Uzvišeni Allah će mu podariti blagodat bolju od te.
Kada čovjek osjeti veliki zamor od posla pa želi pojačati kondiciju, neka pred spavanje uči 33 puta Subhanallah, 33 puta El-Hamdu lillah, 34 puta Allahu ekber. (Buhari, Ebu Davud)

Za Akos.ba sakupila i priredila: Emina Kahvić

Povezani članci

Back to top button