Književni kutak

Još jedna knjiga dr. Štulanovića u domenu kulture pamćenja i sjećanja na tradiciju, vjeru i identitet Bošnjaka

Štulanović je radio i završio dugoročni projekat Vjera i tradicija u identitetu Bošnjaka koji je ponuđen na saradnju i recenziju Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka. I dok čeka na recenziju i dozvolu Instituta za čitav projekat (ako recenzije budu pozitivne) koji je enciklopedijski obuhvatio mnoga centralna pitanja i odnos vjerskog i tradicionalnog u historijskom iskustvu Bošnjaka, odlučio je da posebno obradi pitanje zapisa i zapisivanja u svrhu liječenja i iscjeljenja u tradiciji BiH zbog njegove duhovne, vjerske važnosti i interesa javnosti za ovaj vid spiritizma, okultne fenomenologije i vida tradicijskog i vjerskog liječenja na našim prostorima kroz vijekove.

Knjiga nosi naslov ZAPISI U BIH – FENOMENOLOGIJA ZAPISIVANJA (SIHR – CRNA MAGIJA) & ISLAMSKI STAV I LIJEČENJE.

Nakon što je uradio doktorski rad na Pravnom fakultetu u Sarajevu iz domena tradicije i vjere, šerijatskih i konvencionalnih pravnih znanosti: ‘Urf (običaj) kao pomoćni izvor šerijatskog prava sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, i još dvije knjige iz oblasti kulture sjećanja i pamćenja na islamsku tradiciju (urf, adet) i to: Namaz kod Bošnjaka i ,vehabizam’ sa integralnim prijevodom manuskripta djela H. K. Pruščaka „Bašča namaza”, te Islamski šarti (ruknovi) u BiH običajima i tradiciji (etnološko šerijatska studija), počastio nas je sa radom koji kako istaknu recenzent prof. Topoljak: prvijenac u ovoj vrsti literature na našem jeziku koja tretira na jedan ovakav način ovako bitnu tematiku kao što je pitanje zapisa, sihra, proricanja budućnosti, itd., pitanja koja su bez sumnje kroz historiju ljuskog roda odigrala sudbonosnu ulogu na raznim segmentima ljudske historije.

U današnje vrijeme poplave onih koji se bave ezoterijom ili okultizmom, dakle sihrom, magijom, astrologijom, spiritizmom, numerologijom, remlom i sl., odnosno nekim vidom sotonizma ili crne magije koja šteti i obolijeva narod, bio je razlogom što je Štulanović pitanju duhovne terapije, duhovnog liječenja i iscjeljenja u novoj knjizi pokušao i uspio pristupiti kroz sveukupno sagledavanje vjerskog i tradicijskog aspekta koji je naglašen kroz zapise i zapisivanje kao representu ,,vjerske metode” koja ne samo da to uistinu nije, jer liječenju Kur’anom (rukja) kao ispravnoj islamskoj metodi duhovnog liječenja i iscjeljenja ne postoji alternativa, nego može biti čak njena suprotnost, kako bi Bošnjaci (a i drugi) imali uvid u ovu pojavu kroz vjerske istine ali i kontroverze koje prate čovjeka kroz njegov praktični život kada, uglavnom, kod pomanjkanja vjere, njenog nepoznavanja ili nerazumijevanja njenih istina, podliježe griješenju, praznovjerju, zapisima, hamajlijama, amuletima, sihru, crnoj magiji, što vodi u grijeh, nevjerovanje, kufr i sl.

Biografija autora:

Štulanović, Muharem, doktor pravnih znanosti

Rođen je u Rajnovcu kod Velike Kladuše 13. 06. 1955. g., od oca Nuhana i majke Hatidže. Završio je ,,Gazi-Husrev-begovu” medresu, diplomirao na odsjeku Isl. ekonomije 1983.g. Pravnog fakulteta univerziteta ,,Muhammed b. Su’ud El-Islamijje’’ u Riyadhu, S. Arabija. Radi kao imam na području V. Kladuše a onda i u Bos. Novom kao imam i vjerskoprosvjetni referent OIZ-e.

Uspijeva dobiti oduzetu putnu ispravu i automatski odlazi u Riyadh, 1989. na postdiplomski studij Pedagoškog fakulteta državnog univerziteta ,,Kralj Sa’ud”, i magistrira na odsjeku “Fikh & usul” 1994. g. sa temom ,,Pravni aspekt hilafeta kroz komparaciju knjiga „El-Ahkjamus- sultanijje” od El-Maverdija i „El-Gijasi” od El-Džuvejnija”.

Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 07.01.2004. na temu: ,,‘Urf (običaj) kao pomoćni izvor šerijatskog prava sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”.

Godinu i po dana radi u IC – Beč kao imam. Ujedno predaje kao vanjski saradnik na zeničkoj Islamskoj pedagoškoj akademiji. Nakon razbijanja opsade Unsko-sanskog kantona vraća se u Bihać gdje učestvuje kao jedan od inicijatora u osnivanju IPA, članice Bihaćkog univerziteta. Na IPA, a potom i IPF-u, postavljen je za predavača stručnih predmeta Kiraeta i Fikha (islamska jurisprudencija i metodologija islamske jurisprudencije). Nekoliko puta biran je za dekana Fakulteta i vršioca dužnosti dekana a trenutno radi kao redovni profesor IPF-a u Bihaću. Na master studiju IPF-a drži predmet Odgoj, obrazovanje i islamska pravna misao, a bio je, godinama, nosilac i predmeta na postdiplomskom master studiju: Osnove islamske ekonomije, Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Objavljuje radove u periodici Islamske zajednice: ,,Preporodu”, ,,Mu’allimu”, „Novim horizontima” i ,,Saffu”. Bio je član savjeta lista ,,Novi horizonti’’ do 2007, časopisa za naučnu, kulturnu i duhovnu afirmaciju koji izdaje udruženje građana ,,Selam’’u Zenici, a tokom školovanja u Medresi bio je član redakcije učeničkog lista ,,Zem-Zem“. Član je redakcijskog kolegija Zbornika radova IPF-a, Bihać. Napisao je i izdao, do sada, šest brošura, devet knjiga, i šest univerzitetskih udžbenika, na desetine naučnih i stručnih radova objavljenih u islamskoj periodici IZ-e BiH. Njegovo životno, opsežno djelo i projekat Vjera i tradicija u identitetu Bošnjaka, čeka na receziju Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i objavljivanje. Učestvovao je u projektu prevođenja Buharijevog Sahiha, u kolegiju prevođenja kapitalnog savremenog fikhskog djela dr. Vehbe Ez-Zuhajlija El-Fikhul-islamijju ve edilletuh. Bio je član u različitim nadzornim, upravnim i drugim odborima, mentor ili član u različitim komisijama (diplomskim, magistarskim i doktorskim), stručnim i naučnim projektima, većem broju međunarodnih kongresa, stručnih konferencija i skupova, dao veći broj stručnih intervjua u printanim medijima, Tv- (USK-a, B. Luka, PINK) i na radiju (Naba, Behar, Bihać). Održao je stotine stručnih predavanja i javnih tribina, okruglih stolova na temu iz Šerijata i islamskih znanosti. Velik broj predavanja je objavljeno na audio i video kasetama a u novije doba na CD-u u aranžmanu različitih izdavačkih kuća, građanskih udruženja i humanitarnih organizacija.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button