Islamske teme

Jesmo li proaktivni vjernici ili pasivni?

Svaka promjena počinje sa nama u našim životima. Allah neće promijeniti stanje dok sami sebe ne promijenimo. Šta treba mijenjati? Sve što nam ne služi: misli, ideje koje nas oblikuju, navike , ponašanje, djelovanja. Malo pomalo i promjena će doći, kad se mi promijenimo.

Mi smo dužni  raditi za ovaj i za onaj svijet. Radeći za ovaj svijet olakšavamo život sebi na dunjaluku ali i drugima, porodici, društvu. Što smo aktivniji, to su nam nagrade veće.  Što više znamo, više vrijedimo, što više djelujemo to više imamo, što više se približavamo Stvoritelju, to smo sretniji. Radeći za Onaj svijet olakšavamo život sebi. Iskorištavanje života je prioritet. Pri tome, rad je ibadet,  sticanje nauke je ibadet, činjenje  dobrih djela je ibadet,  lijepo živjeti sa zahvalnošću je ibadet.

Vjernik ne čeka da mu se stvari dogode već ima aktivan pristup životu  i čini da mu se stvari dogode. Ne sakriva se iza onog:”Ako bude sudbina, bit će.” Tako rade lijenčine i oni koji nisu shvatili zakon  sijanja i žetve, a svi zakoni su Božiji.  Bit će, ako Bog da, istina, ali šta ti radiš da ti Bog da? Što posiješ, to ćeš požeti. Ne posiješ li ništa, ništa i ne očekuj. Ne promijeniš li ništa, ništa se neće ni promijeniti. Ne daješ li ništa od sebe , velika vjerovatnoća da ćeš ništa i dobiti. U životu dobiješ ono što daješ.  I više jer, dragi  Bog kad nešto daješ od sebe, mnogostruko to nagradi.

Pravi vjernik shvata  svoju ulogu kao namjesnika na ovom svijetu – onoga ko uči, gradi, kreira, istražuje, pomaže, djeluje, sve radi Božijeg zadovoljstva. Ovaj svijet i Onaj svijet su usko povezani. Kako ovdje djelujemo – tako ćemo žeti. Stvoreni smo s ciljem da se trudimo i da živimo na oba svijeta, s razlogom. Naš zadatak je da se razvijamo i iskorištavamo život na najbolji način, za ovaj i Onaj svijet.

Nismo stvoreni da  sjedimo i čekamo da ovaj  život tek tako prođe.

Nismo stvoreni da trpimo, patimo, već da učimo iz događaja i da vjerujemo da najbolje tek dolazi. To je snaga i odgoj uma i srca, to je vjera. Nismo stvoreni da  čekamo promjenu, već da budemo pokretači promjena. To je odgoj i snaga karaktera.  

Uvijek je do tebe. Želiš živjeti dobro? Prvo se drži ovih zakona i shvati ih pravilno. Jedan od njih je zakon uzroka i posljedice. Prvo uradi što je do tebe, pa onda reci: “Ako Allah da, bit će.” Nakon toga dovi: “Molim Allaha da podari što je najbolje. “  Uradite što je do vas a ostalo prepustite Bogu. Na način potpunog povjerenja da će na vaše dove biti odgovoreno, onako kako je najbolje i da vaš trud neće biti uzaludan.  I to je pravilno shvatanje vjere i življenje sa vjerom.

Vjera će protjerati nerad, oklijevanje, bol, brigu, tugu u onolikoj mjeri koliko vi budete u datom momentu odlučni i živjeli vjeru. Jer u jednom srcu ne može biti vjera u dobar ishod i sumnja, tuga i sreća, dobro i loše, zavist i dobronamjernost. Jedno protjeruje drugo. Kako se osjećate i kako živite u uskoj je vezi kako koristite život i kako komunicirate sa njim. Da li vam je život ahiretska njiva ili njiva za igranje?

Pravi vjernik još na ovom svijetu dobija blagodati i Allah će mu odgovoriti na dove, njegov rad i trud neće biti uzaludni. Pravi vjernik čak i za ubod trna će biti nagrađen a kamoli za neku veću bol. Pravi vjernik nikad nije na gubitku. I kad tako posmatra život, onda za njega gubitak i ne postoji. Onda će Allah dati ono što je uzeo, namiriti i boljim, otkloniti bol i tugu, i učiniti da se sve na najbolji način završi. A na Onom svijetu  blagodati  će biti i veće i vječne.  Mi smo djeca vječnosti, a ovdje smo samo da se vidi kakav je ko – mislima, riječima, djelima.

Alma Taletović

akos.ba

Povezani članci

Back to top button