Islamske teme

Je li žena za vrijeme namaza obavezna obući čarape?

Pitanje:

Je li žena za vrijeme namaza obavezna obući čarape? Je li žena obavezna biti šerijatski pokrivena dok uči Kur’an iz Mushafa? Da li je obavezno biti okrenut prema kibli kad se uči Kur’an? Da li je vadžib ili  mustehab biti pod abdestom kad se dotiče Mushaf ili je to samo obaveza kada se uči iz Mushafa?

 

Odgovor:

Po većini islamskih pravnika žena je dužna od svog tijela pokriti sve osim lica i šaka. Neki islamski pravnici smatraju da ženina stopala nisu avret tj. da ih ne treba pokrivati. Prema tome, žena nije obavezna za vrijeme namaza oblačiti čarape kako bi pokrila svoja stopala. Isto tako, na osnovu rečenog,  ženi nije zabranjeno oblačiti sandale ili neku šuplju obuću jer smo vidjeli da stopala nisu avret.

Pri učenju Kur’ana postoje ustaljen edeb – bonton kojeg treba poštovati kako bi postigli što veću korist i sevape od učenja Kur’ana. Od tog bontona je i pokrivanje avreta, čistoća – velika i mala, okretanje prema kibli, primjenjivanje pravila tedžvida, itd. Prema tome, najbolje je da žena prilikom učenja Kur’ana bude šerijatski obučena i da se okrene prema kibli. Međutim, ne postoji šerijatska zapreka da žena uči Kur’an bez šerijatske odjeće, ako je u svojoj kući, i da ne bude okrenuta prema kibli.

Onaj ko želi uzeti Mushaf ili učiti Kur’an iz njega da bude potpuno čist tj. da ne bude džunup i da ne bude bez abdesta sukladno hadisu kog prenosi Alija, r.a., u kom veli: „Vidio sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada je abdestio, potom je proučio nešto iz Kur’ana a zatim rekao: „Ovako neka postupi ko nije džunup a ko je džunup neka ovako ne postupi i neka ne uči ni jednog ajet iz Kur’ana.“

Međutim, ukoliko je učač hafiz Kur’ana ili pamti neke sure napamet i uči ne dodirujući Kur’an, onda on može učiti bez abdesta i kupanja.

 

na pitanje odgovorio: prof dr Sulejman Topoljak

novihorizonti

Povezani članci

Back to top button