Liderstvo i menadžmentU Fokusu

Izgubljen/a sam, ne znam šta da studiram/radim da bih bio uspješna i sretna osoba

Učenje i uspjeh korak po korak

Nema sumnje da su naše životne odluke na početku naših života sudbonosne odluke koje će uticati i na posljednji trenutak naših života. A jedna od najvažnijih i najopasnijih odluka koju možete imati u životu je šta studirati, odnosno šta poslije raditi?

Da biste odgovorili na  ova dva pitanja, prvo morate razumjeti tri suštinska izazova, a zatim za njih pronaći rješenja.

Prvi izazov: prije trideset ili čak dvadeset godina, odgovor na ovaj izazov je bio jednostavan, jer su poslovi i studiranje bili definisani i gotovo fiksirani kroz 20. stoljeće. Godina 2000. je označila svjetsku prekretnicu kroz intezivniju automatizaciju proizvodnje i usluga te snažniji tehnološki razvoj.

Mašine su smanjile potrebu za radnom snagom i cijenu rada, ubrzale proizvodnju i povećale preciznost. Zbog toga se fokus pomjera sa radnika na mašine.

Osoba koja nadgleda mašinu ili robota koji proizvodi i pruža mnogo više usluga nego što nadzorni radnik može da sama uradi.

Drugi izazov: sektor  nauke i rada je u stanju brzog razvoja i širenja  nauke do sve složenijih nivoa, jer je savremena nauka o informacionim tehnologijama postala od jedne nauke prije dvadeset godina da bi se do danas razvila u više od 20 nauka. Tako da mlade osobe ne mogu predvidjeti bolju budućnost i nemaju kognitivne sposobnosti ili iskustva za tako složene odluke.

Treći izazov: posao sadašnjosti je intelektualno složen i zahtjeva visok psihološki napor, a u budućnosti će stvari postati još komplikovanije. To znači da je odabir prave nauke i profesije veoma važan jer to nije samo jedan od najvažnijih  izvora uspjeha ili neuspjeha, već će biti jedan od najvažnijih faktora lične sreće ili nesreće.

Stoga ću svojim iskustvom, stečenim znanjem i mudrom analizom procesa u budućnosti predstaviti osnovne principe za vaše životne izbore i odluke precizno, hronološki poredano i na intelektualni način.

A – Preliminarna faza: od  4. do 13. godine života (nema problema ako ste stariji od starosne grupe pomenute faze, moguće je ubrzati korake za jednu ili dvije godine)

U ovoj fazi treba da se fokusiramo na sljedeće tačke:

1- Proučavanje  osnova svih nauka i znanja o životu bez razlike i sa velikom radoznalošću, a preporučujem da se krene od čitanja enciklopedija te da se na internetu čitaju stručni tekstovi. Ova navika treba da bude na dnevnoj bazi kao sastavni dio života.

2- Proučavanje osnova religije, odnosno islama, što je jedan od najvažnijih stubova psihološke stabilnosti svake ličnosti što je neophodno za postizanje uspjeha, istinske sreće i generiranje pokretačke snage (od sedme godine i više).

3- Proučavanje osnova svjetske i lokalne historije (od 8. godine i više). Veoma je važno razumjeti mnoge nauke i formirati naučni pristup, mudrost i pronicljivost.

4 – Proučavanje osnova logike i ljudske etike (od 10. godine i više), gdje postoji intelektualna i kulturna distorzija u modernom dobu kada mnogi ljudi odlažu svoju intelektualnu zrelost na kasnu fazu nakon 30. ili 40. godine, što ih sprečava da najbolji dio svog života ulože u životne stvari koje vode ka sreći i uspjehu. 

5- Proučavanje osnova psihologije (od 13. godine i više, a posebno  u periodu adolescencije). Glavni cilj je spoznati i razumjeti sebe i  osposobiti se za rano samoliječenje psiho-intelektualnih devijacija, kao i razumijevanje drugih. Bez samospoznaje nije moguće praviti planove i postavljati životne ciljeve, u suprotnom se upada u konfuziju i gubitak.

Napomene za uvodne faze:

1- Sve navedeno se uči kroz osnove bez ulaska u detalje intelektualnih, psiholoških ili religijskih nauka jer osoba u dobi od 4 do 17 godina nije u stanju razlikovati detalje i ideje. Osobe u ovoj dobi ne mogu spoznati veličinu i važnost ideja zbog čega se dešava da vrlo važnu i trivijalnu ideju doživljavaju na istom nivou važnosti.  

2- Uvijek je poželjno pitati  uspješnu, sretnu, samouvjerenu osobu o svim ovim fazama, o izvorima informacija i drugim pitanjima.

3- U ovoj fazi se u školi stječe osnovno znanje. Naravno, mora se uložiti trud u napredovanje. Ali da bi vaše učenje u školi postalo ugodnije i sa većim napretkom i izvrsnošću, učenje koje sam ranije pomenuo osigurati će presjek i pristup informacijama ili nauci iz druge perspektive što je veoma korisno.

B – Izvršna faza (faza donošenja odluka) (nakon 17 i više godina)

Sada je u ovoj fazi osoba prihvatila opće znanje, kao i dobru samospoznaju, vjeru i snažno uvjerenje u buduću pobjedu. Dakle,  učenici, odnosno studenti moraju ući u stanje razmišljanja  i brainstorminga kako bi odgovorili na ta pitanja i ušli u proces donošenja sudbonosnih odluka mirno i pažljivo te da napišu svoje misli i bilješke na velikom papira na zidu sobe te kako bi svakodnevno dopunjavali bilješke. Ova faza traje najmanje godinu dana. Diskusija, pitanja i razmjena mišljenja o navedenim pitanjima su skoro svakodnevna:

1- Pronađite uspješnu, sretnu, mudru, samouvjerenu osobu koja ima ulogu supervizora da nadgleda ovaj proces.

2- Napišite spisak talenata i vještina, bez obzira koliko mali, koje posjedujete i razgovarajte o njima sa supervizorom.  

3- Napravite spisak životnih ciljeva sa kratkoročnim rasponom od 1 do 4 godine.  Srednjoročno 5 do 10 godina, dugoročno od 11 godina do kraja života i razgovarajte sa supervizorom da biste vidjeli stepen izvodljivosti planova i ciljeva.

(Naravno, sve liste su napisane na velikim listovima papira i postavljene u prostoriju ispred oka da ih vidite svaki dan.)

4- Napravite spisak intelektualnih, ličnih i fizičkih tendencija, sposobnosti i razgovarajte o njima sa supervizorom.

5- Organizovanje lične edukacije preko interneta kroz čitanje naučnih tekstova i slušanje video zapisa koji govore o pet najvažnijih univerzitetskih nauka ili praktičnih istraživanja u narednih 10 do 20 godina. Za svaka godinu potrebno je obraditi najmanje 100 članaka i video zapisa te sve navedeno analizirati kroz razgovor sa supervizorom.

7- Usaglašavanje redoslijeda pet nauka prema vašim psihološkim tendencijama, prema ciljevima te prema talentima i vještinama kompatibilnim s studijama. Naravno, i o ovome razgovarati sa supervizorom.

8- Informišite se o ovim naukama, po redoslijedu i značaju, o mogućnosti njihovog studiranja u vašoj zemlji, mogućnosti dobivanja stipendije, kao i o komuniciranju sa najmanje 100 strana za dobivanje informacija.

9-  Svako ko je stariji od 17 godina ili onaj ko je napunio 25, 35, 45 ili više godina treba da zna da ne kasni u popravljanju svog stanja. Imam mapu puta za dvije do četiri godine rada koja će vratiti svakoga na put ka uspjehu i sreći.  O tome mi se možete javiti na moj YouTube kanal.

10- Svaka nauka je jednostavna, veliki broj ljudi je proučava i tržište je gotovo zasićeno, a najverovatnije neće biti važna ili imati finansijsku vrijednosti ili značajnog procesa.

11- Većina nauka i profesija kojima je potrebno kreativno razmišljanje ne mogu biti zamijenjene računarom ili robotom najverovatnije je važna nauka i značajna finansijska vrijednost, posebno ako postoji tržišna potražnja za ovom profesijom u narednoj deceniji.

12- Većina nauka, studija i profesija kojima je potreban razvoj ili istraživanje su važni i vrijedni.

13- Postoje profesije koje će izumrijeti zbog sposobnosti robota da ih obavlja i koje treba izbjegavati, kao što su vozač automobila, pilot, prodavac, običan farmer, građevinski radnik, filmski glumci ili finansijski računovođa.

14- Postoji pravilo koje uvijek spominjem svojim učenicima. Potražite novu, obnovljenu nauku koja  će vas osvojiti i isprovocirati da je savladate, koja je jako potrebna na tržištu, koju u početku nije lahko naučiti, a od koje bježi većina lijenih ljudi, a koja ima reputaciju za najveću plaću na svjetskom nivou.

Napomena: Stojim na raspolaganju za davanje savjeta općenito kada sam u edukativnim ustanovama i udruženjima gdje svoja predavanja besplatno držim uz pisanje plana za svaku osobu pojedinačno i prema navedenim tačkama.

Preliminarni oblik liste važnih i potrebnih budućih studija

Naravno, svaka osoba mora napraviti svoj popis i prema tačkama i planu koji je ovdje naveden.  Međutim, ova indikativna lista može se odnositi samo na ljude, a ne i na druge ljude. Većina ove liste je iz edukacija koje sam imao kao visokotehnološki poduzetnik koje volim i u kojima sam proveo djetinjstvo i mladost.

1-         U skladu sa automatizacijom:

1-         Industrija i razvojni roboti

2-         Kontrola i kontrola SCADA – PLC

3-         Umjetna inteligencija AI

4-         Inženjerstvo otpada

5-         Proizvodnja proteze i odijela za ljudsku pomoć u IT  sektoru

6-         Veliki podaci

7-         Cyber sigurnost

8-         Analiza podataka

9-         Operator dronova

10-       Dizajner virtualnog svijeta

11-       Programeri aplikacija

  1. a) u javnom sektoru

1-         Psihoterapeut. Studije u modernom dobu pokazuju da 40 do 50 % ljudi potrebno psihološko savjetovanje najmanje za jednu fazu života.

2-         Genetika

3-         Mediji i profesionalne filmske industrije

4-         Nauka o razvoju nekretnina jer oko 2 milijarde ljudi treba stanovanje u bliskoj budućnosti.

5-         Biohemija

Piše: Muhamed Vahid

Obrada: Sanadin Voloder

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button