Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Književni kutak > Izdanja Centra za dijalog – Vesatijja: Predstavljeno novih 8 naslova na 3.636 stranica

Izdanja Centra za dijalog – Vesatijja: Predstavljeno novih 8 naslova na 3.636 stranica

U utorak, 08. aprila 2014. godine Centar za dijalog – Vesatijja u Sarajevu je organizirao svečani prijem za saradnike na Projektu prevođenja izdanja čiji su izdavači Centar za dijalog – Vesatijja i Izdavački Centar Rijaseta Islamske zajednice „El-Kalem“.

Na prijemu su predstavljeni novih 8 naslova na 3.636 stranica teksta:

1. Vizija i misija Međunarodnog Centra za srednji islamski put;
2. Odnosi između muslimana i nemuslimana – razmišljanja o nekim kur'anskim tekstovima;
3. Muslimani i drugi;
4. Ustanova fetve u globaliziranom svijetu;
5. Srednji islamski put – društvene implikacije;
6. Zajednica srednjeg puta (knjiga 1 i knjiga 2);
7. Džihad – vrste i implikacije,
8. Tumačenje manje poznatih kur'anskih izraza.

Svim prisutnim je iskazana velika zahvalnost na uspješno okončanom projektu izdanja i uručeni prvi kompleti izdanja.


 

 

U Projektu prevođenja CDV su učestvovali:

Za izdavače:

1.         Senad Ćeman
2.         Selim Jarkoč

Urednici izdanja:

1.         Zehra Alispahić
2.         Mustafa Hasani
3.         Kenan Musić
4.         Ahmed Adilović
5.         Mustafa Prljača

Redaktor:

1.         Enes Ljevaković
Lektori:

1.         Tarik Jakubović
2.         Aida Krzić
3.         Hurija Imamović

Tehnički urednik:

1.         Aida Mujezin
Dizajn korica:

1.         Tarik Jesenković
Prevodioci:

1.         Mehmed Kico
2.         Amrudin Hajrić
3.         Amira Trnka–Uzunović
4.         Halil Mehanović
5.         Sumeja Ljevaković
6.         Osman Kozlić
7.         Ahmed Purdić
8.         Ismet Purdić
9.         Sulejman Topoljak
10.       Šukrija Ramić
11.       Nedim Begović
12.       Lejla Bešo–Haskić
13.       Munir Ahmetspahić
14.       Muharem Adilović
15.       Zuhdija Adilović
16.       Aljo Cikotić
17.       Mensur Valjevac
18.       Dževad Hrvačić
19.       Bahrudin  Čolo
20.       Salih Indžić
21.       Muharem Štulanović
22.       Amir Hodžić
23.       Muhamed Jusić
24.       Muhamed Pezić
25.       Ahmed Hatunić
26.       Izet Terzić
27.       Vehid Arnaut
28.       Mehmed Kudić
29.       Muamer Ćatić
30.       Amel Sarajlić
31.       Mahmud al–Zawahreh
32.       Mensur Kerla
33.       Abdul-Aziz Drkić
34.       Elmir Mašić
35.       Saudin Gobeljić
36.       Muhamed Mehanović
37.       Mehmedalija Hadžić
38.       Muhamed Mrahorović
39.       Zahid Mujkanović
40.       Fikret Pašanović
41.       Mirnes Kovač

Recenzenti:

1.         Mustafa Cerić
2.         Enes Karić

Sekretar Projekta:

1.         Mohamed-Suleyman Tadefi

 

cdv.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top