Islamske teme

Istina o zapisima, talismanima, hamajlijama, čarka, crna magija…

Talisman, kako god ga nazvali, i bilo koje ime mu dali (zapis, talisman, hamajlija, čarka, crna magija itd) a koji ,,treba” da sadrži neki vid snage djelovanja, efekta, liječenja, uzrokovanja štete ili koristi, prouzrokovanje ljubavi ili mržnje, bolesti i sl. u krajnjoj konsekvenci ne izlazi iz okvira ljudskog razuma logike i poimanja da ŠTETI ILI KORISTI.

Ako to gledamo sa vjerskog aspekta, akide, islamke doktrine, to smeta ispravnom monoteističkom vjerovanju u odredbe monoteizma jer ta aktivnost i njeni efekti ulaze u područje koje isključivo kontroliše, određuje i ostvaruje Uzvišeni Allah i bez Njegove dozvole i odredbe ništa, se ne dešava. Zbog vjerovanja da talismani, zapisi, hamajlije, čarke mogu SAMOSTALNO djelovati – što se uglavnom dešava u praksi sa masama i njihovim vjerovanjem – upravo je šejtanski put i vođenje u vode apostazije, kufra i bezvjerstva onih koji nemaju ispravan stav i vjeru u Božije određenje i njegovo harmoniziranje sa slobodom volje adresata/obveznika u vidu činjenja ili nečinjenja čime se pravi razlika između smisla/logike odgovornosti i kazne, slobodne volje adresata i predestinacije. Zbog toga, iako crna magija, sihir, i sl. mogu da djeluju (ali, samo i isključivo s Božijom dozvolom) to se uvijek gleda sa aspekta šerijatskopravnih, islamskih propisa koji eksplicitno zabranjuju sihr, crnu magiju, čarke i sl., a njihovo djelovanje i mogućnost djelovanja ne daje niti opravdava legitimitet činjenja tih zabranjenih čini. Zbog toga su talismani i vjerovanje u njih jedan od najvažnijih sredstava uvođenja ljudi u vode apostazije, širka i bezvjerništa koje koristi nečastivi šejtan, Iblis/Sotona, l.a. Da nas Uzvišeni Allah spasi tog katastrofalnog smrtnog grijeha.

Evo nekliko ilustracija slika talismana i crteža sa kratkim objašnjenjem da bi ih i manje upućene i nestručne osobe mogle prepoznati, i naravno, kloniti se njihove upotrebe, vjerovanja i oslanjanja na njih, ali i da im ne pridaju magičnu svetost koju ne zaslužuju štiteći se od njihovog djelovanja s vjerom i ispravnim vjerskim sredstvima:

Talisman magičnih, drevnih slova ,,RUNE”, koji se upotrebljavaju za zaštitu na ogrlicama ili hamajlijama, te na odjeći ili tetovaži tijela, a u drevno doba su se koristila kao hamajlija u borbi.

Faraonski talisman ,,Ključ života” (Ankh), u obliku čovjeka koji stoji na stopalima, istegnutih, raširenih mišica, simbolizuje legendu vječnog života, a znači dug život. Drevni Egipćani su ga nazivali zastorom koji daje snagu i život, čuva od zla i nesreće, upotrebljava se kao znak ključa života u sihru (crna magija).

Zvjezdoznanci drevnog Egipta su ga vješali na prsa kao hamajliju koja čuva od zla.
Talisman magova Crvenih Indijanaca sa kojima se tjeraju noæne more i ostvaruju radosni, lijepi snovi ,,dreamcatchers”. Vješa se u spavaæoj prostoriji da spriječi ružne snove do jutra, i da čuva radosne i lijepe snove za buduću noć koji se zapišu perom.

Talisman oka Horusa (ranije oko mjeseca ili Ra). Označava drevni egipatski symbol koji je na stepenu magije koja štiti i čuva od zla, simbolizuje vladarsku snagu koja se dobija od njihovih božanstava Horusa i Ra.

Ruka Abbasa, predstavlja dlan u čijem središtu su napisana imena Alu Bejta ili mjesec Benu Hašima, ili samo: ,,O Abbase!“
Izmislili su ga šiije kao simbol ruku Abbasa b. Alija b Ebi Taliba, r.a. Oni tvrde da su mu ruke otkinute na Kerbeli dok je pokušavao da dostavi vodu djeci El-Husejna, a.s.

Rečeno je i da upuæuju i aludiraju na petero pod Jemanskim ogrtačem (Muhamed, Ali, Fatima, Hasen i Husejn).
Pretežno i u najviše slučajeva ovi simboli su naslikani ili predstavljeni u liku spomenika i nalaze se u šiijskim Husejnijama i mauzolejima ili su zastupljeni u njihovim husejnijskim obredima, zapisima i talismanima.

Talisman Petice, Hamise, kojeg evropljani zovu ,,Rukom Fatime”. Radi se o dlanu ruke spojenih prsta, koja se pravi od zlata, srebra, bronze, slonovače ili nekih drugih metalnih materijala i vješaju se u radnjama, na ulazima u kuæe, razna mjesta, auta i sl. posebno radi zaštite od uroka i zavisti, a općenito i zbog zaštite od sihra i svakog zla. Pretežno se ovaj talisman vješa na neko vidljivo mjesto na tijelu (vrat), tako da biva na mjestu gdje se baca pogled uroka ili zavisti kako bi spriječio djelovanje zla urokljivog oka, prema njihovom uvjerenju.

Talisman petice (na hebrejskom: Hameš) – Poznat je kao: Hamesh hand – hand hamsa, a simbolizuje, po židovima, božiju ruku, zove se i Ruka Merjeme, sestre Musaa i Haruna, simbolizuje, kod židova i Petoknjižje (Tevrat) a upoterbljava se slično Petici, Hamisi kao magični talisman za čuvanje protiv zla.

Talisman Zmije ili Zmaja koji guta svoj rep (uroborus), simbolizuje besmrtnost bez kraja, u posljednje vrijeme i savremeno doba ovaj znak simbolizuje sekularne, sportske, neograničene igre brojem, vremenom ili mjestom.

Talisman Sove ,,Magične ptice”, za koju tvrde da pomaže u pronalsku duševnog puta za bolji život, kao i viđenje i spoznaju skrivenih stvari, Talisman sove simbolizuje vodič duha u tami do rađanja novog jutra i početka novog života. To je magični symbol, predskazanja, mudrosti, mjeseca i noæi… Sova je simbol koji je blisko povezan sa okultizmom, spiritizmom i magijom.

Simbol prevrnutog križa naopačke – Simbol mira (Peace symbol). Ovaj symbol je inovirao britanski dizajner/arhitekta Gerald Holton 1958. g. u korist pokreta koji se bori protiv nuklearnog naoružanja. U šezdesetim godinama ovaj znak se upotrebljavao kao symbol u mirovnim pokretima i borbi protiv nuklearnog naoružanja. U osnovi je kršćanski znak jer simbolizuje prevrnuti križ naopačke za koji se kaže da je križ rimskog vladara Nerona koji je pokoravao i mučio kršćane, a Petra razapeo naopačke, tako da je ovaj znak u davno doba simbolizovao smrt i pokret protiv Kršćanstva, međutim u savremeno doba je simbol svjetskog mira.

Zvijezda Davuda, a.s., (hexagram) i naziva se u hebrejskom ,,magen devit” a označava Davudov štit. U židovskohebrejskom zakonodavstvu šestokraka zvijezda simbolizuje šest dana u kojima je Bog, po njihovom vjerovanju, stvorio svemir kao što je došlo u prvom poglavlju Postanka u Starom zavjetu, a sedmi dan predstavlja srce šestokrake zvijezde.

Talisman balegara (Dung beetle), a to je lik insekta balege i životinjskog izmeta, crna baja koja izlazi iz lešina i izmeta kao simbol izlaska sunca. Sunce je kod drevnih Egipćana bilo božanstvo koje se obožava, tako da su balegari upotrebljeni kao talismani, amuleti i magične hamajlije za čuvanje protiv zla.

Petokraka zvijezda (pentagram) se zove prsten Sulejmana, a.s., a veza petokrake zvijezde sa magijom ima svoju drevnu historiju upotrebe u činima i obredima čarobnaka, bez da se pojašnjava njena simbolika. Ako je zvijezda unutar kruga onda predstavlja Sveto mjesto kojim vlada duh nad četiri zemaljska sastava i koristi se za čuvanje protiv magije.

Talisman zvijezda, planeta i nebeskih tijela koji se koristi u spravljanju sihra (crne magije), proricanju i gatanju. Zbog ovog razloga se simboli nebeskih tijela upotrebljavaju u magijskim listovima kao talismani, zapisi, amuleti. Horoskopski uobičajeni znakovi: Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Djevica, Vaga, Škorpion, Strijelac, Jarac, Vodenjak, Ribe.

Ovi se znakovi u savremeno doba upotrbljavaju kao simboli za označavanje skupina (sotonisti) koje obožavaju Sotonu/Iblisa, l.a. Najpoznatiji njihov simbol je glava ovna i predstavlja božanstvo i vladara, smatraju ga svetim simbolom jer predstavlja samog Sotonu/Iblisa.

Izvor: Dr. Muharem Štulanović, Zapisi u BiH – Fenomenologija zapisivanja (sihr-crna magija) & islamski stav i liječenje, str. 84-92

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button