Islamske teme

Islam je ustanovio poseban sistem nasljednog prava

U islamu su detaljno razređena nasljedna prava.Propisi o njima precizni su i jasni i temelje se na pravičnosti. Tačno se zna kome i kada pripada polovina, kome trećina, dvije trećine, četvrtina, šestina, osmina, kada u kojoj od ovih vrijednosti participira više nasljednika itd.

     U nekim društvima još uvijek pojedinci ostavljaju imovinu kome hoce i razbaštinjuju koga hoće, tako da se često čini velika nepravda prema nekim nasljednicima, svejedno da li se radi o muškarcima, ženama, djeci ili drugima između onih koji polažu pravo nasljedstvo. U svijetu sada ima slučajeva da neki ostave svoje nasljedstvo životinjama a uskrate to pravo ljudima.

     Islam je zbog toga donio cjelovit i pravičan sistem, u kome je Allah lično izvršio diobu nasljedstva, i u Časnom Kur’anu ima više ajeta koji su posvećeni tom pitanju.

     U suri Nisa’ stoji:

Bog vam propisuje da pri raspodjeli ostavštine među vašom djecom sinu pripadne koliko dvjema kćerima. Ako bude više od dvije kćeri, pripadaju im dvije trećine onoga što je ostavio, a ako je samo jedna, pripada joj polovina. A roditeljima, i jednom i drugome, po šestina od onoga što je ostavio, ako ima dijete. Ali ako nema dijete i nasljeđuju ga samo roditelji, onda njegovoj majci pripada trećina. Ako, pak, ima braću, onda njegovoj majci pripada šestina, nakon što se izvrši oporuka koju je, možda, ostavio ili podmiri mogući dug. Ne znate vi ko će vam više valjati, vaši roditelji ili vaši sinovi. To je obaveza koju je Bog postavio! Bog, zaista, sve zna i mudar je.

Također, vama pripada polovina onoga što ostave vaše žene ako ne budu imali dijete, ali ako budu imali dijete, onda četvrtina onoga što su ostavile, i to nakon što se izvrši oporuka koju su ostavile ili podmiri dug, dok njima pripada četvrtina onoga što vi ostavite ako ne budete imali dijete, ali ako budete imali dijete, njima pripada osmina onoga što ste ostavili, i to nakon što se izvrši oporuka koju ste ostavili ili podmiri dug. Ako, pak, muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta a budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti šestinu, a ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini, nakon što se, ne oštećujući nikoga, izvrši oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug. To je oporuka od Boga, a Bog sva zna i blag je. (sura Nisa’, 11-12.)

     Islam je,dakle, obuhvatio nasljedstvom roditelje, sinove, kćeri, bračne drugove, braću, sestre i druge rođake, idući od bližih ka daljim.

     Sve ovo govori nam i potvrda je da islam vodi brigu o imovini, kako njenom čuvanju, tako i prosljeđivanju do onih koji na nju polažu pravo, i to na pravedan način, kakav nigdje drugdje ne postoji.

IZVOR:  Pedeset odlika islamskog učenja

AUTOR:  Musned el-Kahtani

PREVODILAC: Nurko Karaman

ZA AKOS.BA PRIREDILA: Medina Kovač

Povezani članci

Provjerite također
Close