Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Intezivna izgradnja saobraćajne infrastrukture na području kantona Sarajevo

Intezivna izgradnja saobraćajne infrastrukture na području kantona Sarajevo

SARAJEVO – Direktor Kantonalne direkcije za puteve KS Adem Zolj u intervjuu za Vijesti.ba govori o izgradnji “Stupske petlje”, “Južne longitudinale”, problemu odvijanja saobraćaja u ulicama Safeta Zajke i Drinska, projektu Prve transfenzale, te biciklističkoj stazi i sarajevskim mostovima.

VIJESTI.BA: U toku su radovi na izgradnji “Stupske petlje”. Kada je planiran završetak radova?

ZOLJ: Radi se o jednom od najsloženijem infrastrukturnih projekata ne samo na području KS nego i u čitavoj FBIH, kako sa aspekta rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izmiještanja i izgradnje podzemnih instalacija tako i zbog aktivnog pješačkog, tramvajskog i motornog saobraćaja u zoni gradilišta. Direkcija za puteve KS je pripremila kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju, imovinsko-pravni odnosti su u završenoj fazi a izvođači radova su domaće firme odnosno konzorcij ŽGP i Euroasfalt. Postojeća “Stupska petlja” će biti kompletirana sa još jednim nadputnjakom i dvije “rampe” , a kolovozne trake će biti potpuno odvojene. Izmjestićemo i tramvajska stajališta i izgraditi pothodnik sa pokretnim stepenicama. Biće uklonjeni semafori pa će odvijanje saobraćaja biti mnogo kvalitetnije i sigurnije, a obzirom da je ovo područje poznato po saobraćajnim nezgodama, predvidjeli smo i dodatnu zaštitu pješaka. Osim toga, na glavnoj longitudinali ispod “Stupske petlje” biće izrađena biciklistička staza. Riječ je, dakle, o projektu koji će biti završen do kraja ovogodišnje građevinske sezone, koji će biti urađen u skladu sa nasavremenijim normama i standardima i koji će, uz zahtijevani nivo sigurnosti, značajno rasteretiti i ubrzati odvijanje motornog, tramvajskog i pješačkog saobraćaja na ovome dijelu primarne saobraćajnice.

VIJESTI.BA: Šta je sa radovima na izgradnji Južne longitudinale? Do kada će ti radovi biti završeni i kada možemo očekivati normalizaciju saobraćaja?

ZOLJ: Projekat “Južne longitudinal” je drugi kapitalni projekat koji, putem kredita EBRD-a i uz punu podršku Vlade KS realizira Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. Južna longitudinala je primarna gradska saobraćajnica i predstavlja tzv. “drugi saobraćajni prsten”. Projekt smo započeli kompletnom rekonstrukcijom ulice Zagrebačka, i to od mosta Suade i Olge do Ulice Derviša Numića (skretanje za naselje Vraca). Grade se četiri saobraćajne trake i trake za lijevo skretanje a u potpunosti se mjenjaju sve podzemne instalacije. Uradiće se nova kontaktna mreža za trolejbuski saobraćaj kao i nova LED rasvjeta.

Naredne godine trebaju započeti radovi od Ulice Hamdije Čemerlića do Ulice Azize Šaćirbegović. Na raskrsnici ulica Zvornička – Azize Šaćirbegović – Safeta Hadžića – Put Mladih Muslimana predviđena je izgradnja kružnog toka sa pješačkim podhodnicima. Projektna dokumentacija na nivou glavnog projekta je završena do VI transverzale (Zgrada Suda BiH) a trenutno se radi Idejni projekat od VI transverzale do saobraćajnice Zapadni prilaz Gradu.

Iako je finacijska situacija u KS vrlo složena, Vlada Kantona Sarajevo je istrajna u realizaciji ova dva vema bitna projekta.

 

VIJESTI.BA: Kako se planira riješiti problem odvijanja saobraćaja u ulicama Safeta Zajke i Drinska obzirom da su građani koji žive na tom području često suočeni sa saobraćajnim gužvama? 

ZOLJ: Da, upoznati smo sa tim problemom i mogu kazati da vrlo aktivno radimo na njegovom rješavanju. Projektovano je produženje IX transferzale, od ulice Džemala Bijedića do naselja Boljakov potok gdje je planirana izgradnja kružnog toka. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao preduslova za realizaciju ovoga projekta je već započela Općina Novi Grad, i obzirom da je riječ o vrlo organiziranoj općini mislim da će se to završiti u predviđenim rokovima.

Ipak, problemi saobraćajnih gužvi u ove dvije ulice konačno će biti riješeni tek izgradnjom Lota 2c “sarajevske obilaznice” od Briješća do Ulice Safeta Zajke. Ovaj projekt je u nadležnosti J.P. Ceste Federacije BiH a Direkcija za puteve KS je u želji da ubrzamo realizaciju tako važnog projekta za stanovnike Novog Grada i čitavog Kantona Sarajevo, izradila projektnu dokumentaciju i ustupila je J.P. Ceste Federacije BiH.

Također, u ovoj godini planiran je početak radova na izgradnji kružnog toka u Buća potoku na lokalitetu podvožnjaka što je, isto tako, jedan od bitnih projekata za stanovnike ovoga dijela općine Novi Grad.

VIJESTI.BA: Možete li nam kazati šta je sa projektom Prve transferzale?

ZOLJ: Novac za izgradnju jedne dionice obezbijeđen je od strane EBRD-a ali je predhodno potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose. Kada se riješe imovinsko-pravni odnosi, radovi bi mogli započeti. Dionica koja će se graditi ide ulicom Halida Kajtaza, pa do skretanja za naselje Velešići. Tu je planiran privremeni kružni tok, kojim ćemo zasigurno smanjili gužve.

VIJESTI.BA: Koji su još projekti planirani u ovoj godini ili u narednom periodu?

ZOLJ: U vezi sa često spominjanim problemom odvijanja saobraćaja u dijelu naselja Šip, mogu vas informisati da je Direkcija za puteve KS uradila projektnu dokumentaciju kružnog toka na M 18 u naselju Šip i dostavila ga J.P. Ceste Federacije BiH. Imamo obećanja da će ovo preduzeće realizirati projekat te riješiti problem saobraćajnih gužvi u naseljima Šip i Bare. Evo, ja ih i ovim putem pozivam da ovaj projekat stave na listu svojih prioriteta id a ga realiziraju u toku ove građevinske sezone.

Osim toga, do kraja juna treba da bude završena i rekonstrukcija mosta Skenderija (i Ulice Terezija) tako da ćemo od Skenderije do skretanja za naselje Vraca imati novu kolovoznu konstrukciju. Mnogo je još projekata na rehabilitaciji regionalnih i lokalnih puteva na području svih općina u Kantonu Sarajevo.

VIJESTI.BA: Spomenuli ste i projekat biciklističke staze. Znamo da će to zanimati sve veći broj biciklista u gradu, pa možete li nam kazati u kojoj fazi je realizacija toga projekta i o kojoj dionoici se radi?

ZOLJ: Riječ je, u prvoj fazi, o dionici od Hrasnice do Neđarića, za koju je projektnu dokumentaciju pripremila Direkcija za puteve KS dok izradu projektne dokumentacije za dionicu Neđarići – Skenderija finasiramo zajedno sa Gradom Sarajevo. Realizacija prve faze će početi vrlo brzo odnosno, obzirom da Općina Ilidža gradi drugi kolovoz Hrasničke ceste, dostavićemo im sredstva da u sklopu ovih radova započnu i izgradnju biciklističke staze.

VIJESTI.BA: Šta je sa sarajevskim mostovima? Koje projekte planirate realizirati u toj oblasti i posebno, da li će se raditi iluminacija mostova?

ZOLJ: Svake godine Direkcija za puteve KS finasira rekonstrukciju sarajevskih mostova. Ove godine smo se opredijelili za Most Skenderija. Radovi su započeli a vrijednost investicije je 370.000,00 KM. Pored redovnih radova na rekonstrukciji betonske i kolovozne konstrukcije posebno je isprojektovana nova ograda i iluminacija na ovom mostu. Ogradu i iluminaciju su isprojektovali studenti, asistenti i profesori Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Ograda simboliše Sarajevo kao i istaknite ličnosti iz oblasti kulture, sporta i muzike čija je karijera i vezana za objekat Skenderije. Kada ovaj projekat bude završen, biće to najbolji prikaz našega pristupa u rekonstrukciji sarajevskih mostova kojim njihov izgled i funkcionalnost podižemo na jednan novi nivo koji zaslužuje naše Sarajevo.

(Vijesti.ba)

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top