Islamske teme

HISNUL-MUSLIMI – zaštita svakog muslimana: Dove prilikom slušanja ezana

  • ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM SLUŠANJA EZANA 

“Jekulu misle ma jekulu-l-muezzinu illa fi: “Hajje ale-s- sala-ti ve hajje ale-l-felah”

–  Ponavlja se za mujezinom osim kod rijeci: “Dođite na namaz, dođite na spas”,

–   poslije kojih se uči: “la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lah”,-“Nema pomoći niti moći osim (mimo) Allahove (pomoći i moći ).” (K)

“Ve   ene ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la serike lehu ve ešhedu enne Muhammeden’ abduhu ve Resuluhu, Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi Muhammedin Resulen, ve bi-l-islami dinen” ( IHZ )

–    Izgovara se: I ja svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, te svjedočim da je Muhammed rob Njegov i Poslanik Njegov. Zadovoljan sam da je moj Gospodar Allah, da je moj poslanik Muhammed, da je moja vjera islam.

–   Ove riječi izgovaraju se nakon što mujezin prouči: Ešhedu en la ilahe ille-l- Lahu i ešhedu enne Muhammeden Resulu-l-Lahi.( IHZ )

– Izgovoriti salavat na Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, nakon što se prouči prva dova neposredno poslije ezana. (M )

“Allahumme Rabbe hazihi-d-da veti-t-tammeti ve-s-salati-l-kaimeti ati Muhammedeni-l-vessilete-l-fadilete ve-b-ashu mekamen mahmudeni -l-lezi ve‘ad tehu.”

–   Uči se: – Allahu moj, Gospodaru ove cjelovite molbe i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen u Džen-netu i svako dobro, uzdigni ga na uzvišeno mjesto, koje si mu obećao. (B)

Muhamed,a.s., objasnio je riječ “el-vesile” u jednom hadisu u kojem kase: “Tražite od Uzvišenog Allaha da mi podari “el-vesile”, a to je stepen u Džennetu koji može dostići samo Allahov odani rob. Nadam se i molim Uzvišenog Allaha da ja budem taj rob.” (Prim. rec.)

– Za sebe se moli Allahu između ezana i ikameta, jer tada se dova ne odbija. ( T.D )

Autor: Said Al-Kahtani 

Iz knjige: Hisnul muslima, izdavač El-Kelimeh, Novi Pazar

Akos.ba

 

Povezani članci

Back to top button