Islamske temeU Fokusu

Hidžama u Poslanikovoj, a.s., medicini i njena ljekovita svojstva

Hidžama je puštanje nezdrave krvi ili njenog viška, kada je to potrebno organizmu osobe.

Hidžama se vrši  pomoću jedne posudice u obliku čaše (kupice) koja se stavlja na mjesto vršenja hidžame. Mjesto hidžame je određeno mjesto na tijelu na kojem osoba koja vrši hidžamu pušta krv. Ta osoba mora biti stručno osposobljena za vršenje iste.

U djelu Es-Sahhahu fi-l-Lugati ve-l-‘Ulumi, El’-Mu’džemu-l-Vesitu, str.183 Dževheri je rekao da je značenje riječi učiniti hidžamu na nečemu znači uzdužno zarezati. U djelu El-Kamusu-l-Muhit Fejruzabadi je rekao da hidžama znači isisavanje krvi. Ebu Bekr Er-Razi je rekao da je riječ hidžama sa kesrom (u arapskom jeziku), a da su mihdžem i mihdžemeh (kupica, rog za puštanje krvi) sredstva kojima se pušta krv.

Dakle, hidžama je puštanje krvi na određen način i u određenoj količini radi poboljšanja zdravlja. Vrši se tako da se iz organizma ispusti nezdrava krv ili njen višak. U nauci to je jedna vrsta hirurškog zahvata pri kojem se zarezuje mjesto povezano s bolešću na kojem se ispusti nezdrava krv u kojoj je uzrok bolesti ili infekcije čime se spašava život oboljele osobe ili se olakšava navala krvi u njenom organizmu čime se rasterećuje srce, jetra, bubrezi, pluća, mozak i svaka ćelija u organizmu, a jačaju se unutrašnji i vanjski energetski centri, jača se cirkulacija krvi i krvotok općenito, a odstranjuju toksične tvari iz mjesta u organizmu u kojima su se nakupile ili se nakupljaju.

HIDŽAMA U HADISIMA ALLAHOVOG POSLANIKA, S.A.V.S.:

U Sahihu-l-Buhariji se navodi hadis kojeg prenosi Se’id ibn Džubejr od Ibn Abbasa, on od Vjerovjesnika, s.s.v.s., koji je rekao: „Lijek je u trima stvarima: pijenju meda, obavljanju hidžame i spajivanju vatrom, a ja ne volim da moj ummet koristi spaljivanje vatrom. (prenosi Buhari: 5680). U oba Sahiha se navodi hadis kojeg prenosi Tavus od Ibn Abbasa, r.a., koji  je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., je (sebi) vršio hidžamu i davao nadoknadu osobi koja mu vrši hidžamu.“ (prenosi Buhari:2103). Ebu Davud, r.a., prenosi da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi mu se neko žalio na bol u glavi, rekao toj osobi: „Pusti krv“, kada bi mu se neko žalio na bol u nogama on bi mu rekao: „Namaži ih (kinom).“ (prenosi Ebu Davud: 3858).

Ahmed i Hakim prenose od Ibn Abbasa, r.a., koji je kazao da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Najbolji dani za obavljanje hidžame su sedamnaesti, devetnaesti i davadeseti prvi (u hidžretskom mjesecu). Nisam prošao ni pored jednog meleka u noći Isra’a (noćnog putovanja), a da mi nije rekao: „Obavljaj hidžamu Muhammede.“ (prenosi Ebu Davud. 3861). U dva Sahiha stoji predaja: Humejd Et-Tavil prenosi od Enesa, r.a., da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., vršio hidžamu Ebu Tajbe, r.a., (koji je bio rob) pa mu je dao dva sa’a hrane, a zatim se zauzeo za njega kod njegovih vlasnika u pogledu njegovih obaveza (tj.njegovog zekata) i rekao: „Najbolje čime se liječite je hidžama“. (prenosi Muslim: 2206). U hadisu također stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., vršio hidžamu na tri mjesta: na vrhu pleća i na dvije vratne vene. (prenosi Tirmizi: 2052). Od Ebu Hurjere, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Najbolji dani za obavljanje hidžame su sedamnaesti, devetnaesti i dvadest i  prvi (u hidžretskom mjesecu). Ko tako uradi to će mu biti lijek za svaku bolest.“ (prenosi Ebu Davud: 3861). U hadisu također stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavljao sebi hidžamu na glavi dok je bio u stanju ihrama (muhrim) na hadždžu zbog glavobolje koja ga je mučila. (prenosi Buhari: 5700). U Sunen Ebi Davudu se navodi hadis kojeg prenosi Džabir, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., vršio sebi hidžamu na kuku zbog modrice (nagnječenja) koju je imao.“ (prenosi Ebu Davud: 3863). Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Džibril me je obavijestio da je hidžama najkorisnije čime se ljudi liječe.“ Prenosi Hejsemi u Medžme’a-z-Zeva’idu, 9/15, Hindi u Kenzu-l-Ummalu, 28141). Od Ebu Hurejre, r.a., se još prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao. „Hidžamu koristi protiv svake bolesti, pa zato je obavljajte.“ (prenosi Hindi u Kenzu-l-Ummalu, 28111).

     Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kod velike vrućine se pomognite hidžamom, jer krv može nadvladati čovjeka pa da ga ubije.“ Krv može da nadvlada čovjeka znači može postati nezdrava i povećati krvni pritisak.

IZVOR:  Tajne liječenja Hidžamom i puštanjem krvi

AUTOR:  Ebu-l-Fida’i ‘Izzet Muhammed ‘Arif

PREVODILAC: Amir Mehić

ZA AKOS.BA PRIREDILA: Medina Kovač

Povezani članci